Slovo (Paříž)

Bulletin Oblastního výkonného výboru Čsl. strany nár. socialistické ve Francii.


*     Paříž     *     1950 – 1952     *     nepravidelně     *


Bulletin oblastního výboru Čs. strany národně socialistické ve Francii přinášel zejména komentáře a polemiky o politické situaci v exilu, vnitrostranické zpravodajství a drobné zprávy o činnosti jednotlivých exulantů. Redigovali jej Václav Suchý a Alois Čížek, administraci vedli Štěpán Cturba a Slavoj Svoboda, spolupracovali též J. Bervida a V. Svačina. Rozmnožený strojopis. První číslo vyšlo zřejmě v květnu 1950. Do srpna 1950 vycházel časopis jako měsíčník, páté číslo vyšlo až v prosinci 1950, šesté číslo v lednu a sedmé v červenci 1951. Druhý ročník byl zahájen v říjnu 1951, další čísla však vyšla už jen v únoru a listopadu 1952.

Slovo: Bulletin Oblastního výkonného výboru Čsl. strany nár. socialistické ve Francii / Alois Čížek, Václav Suchý. Paris: Oblastní výkonný výbor Čsl. strany národně socialistické ve Francii. 27 × 21 cm, 10-16 s. Ročníkování neodpovídá kalendářním rokům. - Č. 2/52 má podnázev Bulletin Čsl. strany národně socialistické. Podnázvy pouze v tiráži. - Č. 5/50; 1/51 a 3/52 bez podnázvu.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 - viz


I. ročník 1950/51

4 - září 1950 - pdf-ocr    6 - leden 1951 - pdf-ocr    7 - červenec 1951 - pdf-ocr

II. ročník 1951/52

1 - říjen 1951 - pdf-ocr    2 - červenec 1952 - pdf-ocr    3 - listopad 1952 - pdf-ocr