Sociologický obzor

Časopis pro sociologii


*     [Praha-Brno]     *     1987 – 1989     *     4 × ročně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Sociologický obzor
3. anonym
4. [Praha-Brno]
6. A4; A5 (dotisky)
7. 53-137
8. průklep; xerox; jehličková tiskárna (od č.2/88); sešito či brožováno v polopevných deskách
12. 4 x ročně
13. 8
14. 1/87; 2/87; 3/87; 4/87; 1/88; 2/88; 3/88; 4/88; 1989-

B.
1. Časopis pro sociologii.
2. Obsah; rubriky ve volné kombinaci: Stati; Literatura a společnost; Recenze; Časopisy; Glosy; Tu knihu bych chtěl číst; Fejeton; Myšlenky; Religiosa; Sociologie filmu; Čteme klasiky; Náš dokument; Filozofie společnosti; Sociologie všedního dne; Lidé a zákon; K sociologii umění; Lidé a věda; Škola a život; Věda a výzkum
3. Plná jména (statě), šifry (glosy, recenze), pseudonymy;
a) J. Benedikt, L. Čep, P. Grňa, K. Králík, T. G. Masaryk, M. Piluša, J. Polehňa;
b) T. Zaslavskaja. 4. a) Eseje, studie, analýzy, statistiky, komentáře, recenze, kritiky, glosy, fejetony, dokumenty, polemiky, citáty.
b) Sociologické aspekty společenských jevů (většinou) v Československu: emancipace, socialismus atd.; společenská funkce příbuzných oborů: literatura (M.Kundera, J.Updike), výtvarné umění, film, právo (trestní právo, zákon o potratech), filozofie (konzervativismus), politika (sociální, církevní, kulturní politika, cenzura), historie (stalinismus, T.G.Masaryk), sport, zdravotnictví (AIDS); polemiky s oficiálním tiskem a oficiálními sociologickými publikacemi; recenze domácích a zahraničních (často sovětských) časopisů a knih (těžiště sociologie); statistické zpracování oficiálně nepublikovaných dat (kriminalita).\ c) Téměř výhradně původní příspěvky; několik překladů.

C.
1. VVK, "Nezávislý sociologický časopis v Československu", Acta 2/87, 31-32. (1/87, 2/87)\ VVK, "Independent Sociological Journal Appears", Radio Free Europe Situation Report 11/19.8.87,15-16. (1/87,2/87)\ Karel Hrubý, "Sociologický obzor", Proměny 2/88,170. (1/87, 2/87)
2. "Sociologický obzor", Infoch 22/88. (2/87)\ "Sociologický rozbor [sic]", Infoch 15/88. (4/87)\ Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88,64.
3. "Sociologickému obzoru na cestu", Sociologický obzor 1/87.

D. Rozhovor s účastníkem (20. 6. 89):
1. Redakce: Praha; výroba: Brno.
2. 40-50 (1/87-1/88); asi 150 (od č.2/88).
3. Xerox; od č.2/88 jehličková tiskárna.
5. Redakce přísně utajená; pozoruhodný podnik, protože všichni účastníci jsou profesionální sociologové a činní ve strukturách; proto mají přehled o nejnovějším stavu.

zdroj: Posset 1993 viz


1987

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1988

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1989

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr