Sociologický obzor

Časopis pro sociologii

 

*     1987 - 1989     *     [Praha-Brno]     *     4 x ročně     *

 
 
A.
1. Sociologický obzor;
3. anonym;
4. [Praha-Brno];
6. A4; A5 (dotisky);
7. 53-137;
8. průklep; xerox; jehličková tiskárna (od č.2/88); sešito či brožováno v polopevných deskách;
12. 4 x ročně;
13. 8;
14. 1/87; 2/87; 3/87; 4/87; 1/88; 2/88; 3/88; 4/88; 1989-
 
B.
1. Časopis pro sociologii.
2. Obsah; rubriky ve volné kombinaci: Stati; Literatura a společnost; Recenze; Časopisy; Glosy; Tu knihu bych chtěl číst; Fejeton; Myšlenky; Religiosa; Sociologie filmu; Čteme klasiky; Náš dokument; Filozofie společnosti; Sociologie všedního dne; Lidé a zákon; K sociologii umění; Lidé a věda; Škola a život; Věda a výzkum
3. Plná jména (statě), šifry (glosy, recenze), pseudonymy; a) J. Benedikt, L. Čep, P. Grňa, K. Králík, T. G. Masaryk, M. Piluša, J. Polehňa; b) T. Zaslavskaja.
4. a) Eseje, studie, analýzy, statistiky, komentáře, recenze, kritiky, glosy, fejetony, dokumenty, polemiky, citáty.
b) Sociologické aspekty společenských jevů (většinou) v Československu: emancipace, socialismus atd.; společenská funkce příbuzných oborů: literatura (M.Kundera, J.Updike), výtvarné umění, film, právo (trestní právo, zákon o potratech), filozofie (konzervativismus), politika (sociální, církevní, kulturní politika, cenzura), historie (stalinismus, T.G.Masaryk), sport, zdravotnictví (AIDS); polemiky s oficiálním tiskem a oficiálními sociologickými publikacemi; recenze domácích a zahraničních (často sovětských) časopisů a knih (těžiště sociologie); statistické zpracování oficiálně nepublikovaných dat (kriminalita).
c) Téměř výhradně původní příspěvky; několik překladů.
 
C.
1. VVK, "Nezávislý sociologický časopis v Československu", Acta 2/87, 31-32. (1/87, 2/87)
VVK, "Independent Sociological Journal Appears", Radio Free Europe Situation Report 11/19.8.87,15-16. (1/87,2/87)
Karel Hrubý, "Sociologický obzor", Proměny 2/88,170. (1/87, 2/87)
2. "Sociologický obzor", Infoch 22/88. (2/87)
"Sociologický rozbor [sic]", Infoch 15/88. (4/87)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88,64.
3. "Sociologickému obzoru na cestu", Sociologický obzor 1/87.
 
D. Rozhovor s účastníkem (20. 6. 89):
1. Redakce: Praha; výroba: Brno.
2. 40-50 (1/87-1/88); asi 150 (od č.2/88).
3. Xerox; od č.2/88 jehličková tiskárna.
5. Redakce přísně utajená; pozoruhodný podnik, protože všichni účastníci jsou profesionální sociologové a činní ve strukturách; proto mají přehled o nejnovějším stavu.
zdroj: Posset 1993 viz
 
 
 

1987

1pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3pdf-ocr
4pdf-ocr

 

1988

1pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3pdf-ocr
4pdf-ocr

 

1989

1pdf-ocr
2pdf-ocr