Zprávy VIA

Zprávy Východoevropské informační agentury (VIA)


*     Praha     *     1988 – 1989     *


20. prosince 1988 bylo zveřejněno sdělení Východoevropské informační agentury /VIA/:

"Po několika měsících pravidelné spolupráce jsme se my, nezávislí novináři ze zemí východní Evropy, rozhodli vyhlásit Východoevropskou informační agenturu /VIA/, nezávislou na státních orgánech našich zemí. Naše agentura nyní působí v SSSR, Československu, Maďarsku a Polsku. Základním cílem agentury je rozšiřování informací o událostech k nimž dochází v našich zemích.

Informace VIA poskytujeme všem, kteří o ně projevují zájem, především však nezávislým vydavatelským iniciativám.

Doufáme, že se k nám zanedlouho připojí i kolegové z dalších zemí východní Evropy."

Podepsáni jsou: z Maďarska Tibor Philipp, Gézá Buda, Tamás Berhidai; z SSSR Alexandr Podrabinek, Tamara Kaluginová; z Československa Petr Pospíchal, Petr Uhl, Jan Urban; z Polska Robert Bogdański, Barbara Hrybaczová, Robert Kozak, Wojciech Maziarski, Tomasz Pekalski a Danuta Wińarska.

Adresy v ČSSR: Petr Uhl, Anglická 8, 120 00 Praha 2; Petr Pospíchal, Arbesova 6, 638 00 Brno; Jan Urban, Thunovská 19, 110 00 Praha 1


Jednou až dvakrát týdně vydávali tři až pět stran zpráv a rozhovorů. Zprávy využívala západní média. Velké uplatnění nalézaly také ve vysílání Radia Svobodná Evropa.

Petr Bednařík, Jan Jirák a Barbara Köpplová. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.


Agentura VIA byla založena v prosinci 1988, avšak neměla právní subjektivitu. Šlo o agenturu neformálně založenou prohlášením redakcí, ale spíše jednotlivých novinářů z tehdejšího Československa, Polska, Maďarska a Sovětského svazu. Smyslem její činnosti bylo informovat západní média a veřejnost o aktivitách a situaci opozičních hnutí a dalších nezávislých občanských iniciativ v uvedených socialistických státech.

Trunečková Ludmila: Tiskové agentury, Praha, FSV UK 1997, 109 str., ISBN 80-7184-459-4


Po listopadu 1989 vydávala VIA, začleněná do organizační struktury Lidových novin, několikastránkový domácí zpravodajský servis o aktivitách občanských iniciativ. V polovině roku 1990 byla však její ztrátová činnost ukončena.

STEINER Martin. Vývoj tiskových agentur na území České republiky a Slovenska v letech 1989-2013. Praha, 2014. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická.


VIA se nejvíce „proslavila" 18. listopadu 1989, když jejím jménem podal Petr Uhl zprávu agentuře Reuters a Rádiu Svobodná Evropa o údajném mrtvém studentovi zabitém při brutálním zákroku policie proti pokojnému shromáždění na Národní třídě dne 17. 11. 1989.

www.ceskatelevize.cz


Elektronická verze byla připravena ve spolupráci Sdružení občanů Exodusvons.cz a Knihovny Libri prohibiti, kde jsou uloženy originály.


1988

č. 01 - 29. 9. 1988 - pdf-ocr    č. 02 - 13. 10. 1988, neúplná - pdf-ocr    č. 03 - 13. - 20. 10. 1988, neúplná - pdf-ocr    č. 04 - 21. 10.  - 3. 11. 1988 - pdf-ocr    č. 05 - 4. - 10. 11. 1988 - pdf-ocr    č. 06 - 11. - 17. 11. 1988 - pdf-ocr    č. 07 - 17. - 24. 11. 1988 - pdf-ocr    č. 08 - 24. 11. - 2. 12. 1988 - pdf-ocr    č. 09 - 8. 12. 1988 - pdf-ocr    č. 10 - 8. - 15. 12. 1988 - pdf-ocr    č. 11 - 15. - 22. 12. 1988 - pdf-ocr    č. 12 - 29. 12. 1988 - pdf-ocr

1989

č. 1 - 5. 1. 1989 - pdf-ocr    č. 2 - 9. 1. 1989 - pdf-ocr    č. 3 - 12. 1. 1989 - pdf-ocr    č. 4 - 16. 1. 1989 - pdf-ocr    č. 5 - 19. 1. 1989 - pdf-ocr    č. 6 - 26. 1. 1989 - pdf-ocr    č. 7 - 27. 1. 1989 - pdf-ocr    č. 8 - 2. 2. 1989 - pdf-ocr    č. 9 - 9. 2. 1989 - pdf-ocr    č. 10 - 13. 2. 1989 - pdf-ocr    č. 11 - 16. 2. 1989 - pdf-ocr    č. 12 - 23. 2. 1989 - pdf-ocr    č. 13 - 2. 3. 1989 - pdf-ocr    č. 14 - 11. 3. 1989 - pdf-ocr    č. 15 - 16. 3. 1989, neúplná - pdf-ocr    č. 16 - 23. 3. 1989 - pdf-ocr    č. 17 - 30. 3. 1989 - pdf-ocr    č. 18 - 6. 4. 1989 - pdf-ocr    č. 19 - 13. 4. 1989 - pdf-ocr    č. 20 - 20. 4. 1989 - pdf-ocr    č. 21 - 27. 4. 1989 - pdf-ocr    č. 22 - 4. 5. 1989 - pdf-ocr    č. 23 - 10. 5. 1989 - pdf-ocr    č. 24 - 11. 5. 1989 - pdf-ocr    č. 25 - 15. 5. 1989 - pdf-ocr    č. 26 - 18. 5. 1989 - pdf-ocr    č. 27 - 22. 5. 1989 - pdf-ocr    č. 28 - 25. 5. 1989 - pdf-ocr    č. 29 - 29. 5. 1989 - pdf-ocr    č. 30 - 1. 6. 1989 - pdf-ocr    č. 31 - 5. 6. 1989 - pdf-ocr    č. 32 - 8. 6. 1989 - pdf-ocr    č. 33 - 12. 6. 1989 - pdf-ocr    č. 34 - 15. 6. 1989 - pdf-ocr    č. 35 - 19. 6. 1989 - pdf-ocr    č. 36 - 22. 6. 1989 - pdf-ocr    č. 37 - 26. 6. 1989 - pdf-ocr    č. 38 - 29. 6. 1989 - pdf-ocr    č. 39 - 3. 7. 1989 - pdf-ocr    č. 40 - 6. 7. 1989 - pdf-ocr    č. 41 - 10. 7. 1989 - pdf-ocr    č. 42 - 13. 7. 1989 - pdf-ocr    č. 43 - 17. 7. 1989 - pdf-ocr    č. 44 - 20. 7. 1989 - pdf-ocr    č. 45 - 24. 7. 1989 - pdf-ocr    č. 46 - 27. 7. 1989 - pdf-ocr    č. 47 - 3. 8. 1989 - pdf-ocr    č. 48 - 7. 8. 1989 - pdf-ocr    č. 49 - 10. 8. 1989 - pdf-ocr    č. 50 - 26. 8. 1989 - pdf-ocr    č. 51 - 25. 9. 1989 - pdf-ocr    č. 52 - 2. 10. 1989 - pdf-ocr


další zatím nejsou k dispozici