Verbum

Časopis pre kresťanskú kultúru

 

*     Košice, Ružomberok, Bratislava     *     1946 –     *     2 × až 10 × ročně     *

 

 

Časopis Verbum založili v Košicích 1946 kněží kolem Antona Harčara - Janko Silan, Ladislav Hanus, Jozef Kútnik-Šmálov, Pavol Strauss a další. Kolem V. se vyskytovali slovenští básníci a spisovatelé.

"Uznání Desatera... je kapitál hodný toho, aby byl pečlivě opatrován, pilně rozmnožován a rozumně používán. Verbum chce být služebníkem tohoto kapitálu ve slovenském národě, šiřitelem vědomostí o něm, jeho interpretem a rozmnožovatelem a důkazem jeho nadčasovosti." Jozef Kútnik-Šmálov - Úvodní slovo z prvního Verbum

Zpočátku mělo náklad 3000 výtisků, bylo uznávané a vyhledávané. Knižní edice trvala dva roky. Časopis se rozrostl, také co do kvality, prohloubil se, měl profesionální vedení. Se svým rozjezdem by snad mohl získat evropský význam." (Vzpomínky svědka století. Lúč 2006, 353-355). V březnu 1948 přišel Jozef Straka, aby V. zlikvidoval.

Michal Potemra: "Myšlenka Verbum měla to štěstí, že její nositelé z roku 1948 byli ještě naživu a považovali za svou povinnost obnovit jak nakladatelství, tak časopis." Kromě spišského kněze Janka Magu stál za obnovením Juraj Chovan, pracovník Matice slovenské a bývalý šéfredaktor Katolíckých novin. Pomohl Spolok sv. Vojtěcha a jezuitské nakladatelství Dobrá kniha. Verbum vydalo první číslo 1992. Navazovala na poválečné myšlenky, zásady a principy. Zásadou bylo vyhnout se politickým polemikám. Šéfredaktory byli postupně Juraj Chovan, Michal Potemra, Blažej Krasnovský, Jozef Leščinský a Pavol Hrabovecký. 2008 převzala vydávání Katolická univerzita v Ružomberoku.

Pavol Hrabovecký: "Verbum chce sdružovat lidi, kteří se chtějí rozvíjet, aby mohli odpovědět na své vlastní otázky, ale také na otázky ostatních, kteří se nemají koho zeptat." 2021 převzala vydavání Společnost Ladislava Hanuse, šéfredaktorem je Juraj Šúst.

 

 

1946-47

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6-7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr

 

1947-48

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4-5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr

 

2001

3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

 

2003

3-4 - pdf-ocr

 

2004

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr

 

2005

2 - pdf-ocr

 

2006

1 - pdf-ocr

 

2007

2 - pdf-ocr

 

2008

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr

 

2009

2 - pdf-ocr

 

2010

2 - pdf-ocr

 

2011

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr

 

2012

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr

 

2013

1 - pdf-ocr

 

2014

2 - pdf-ocr

 

2016

2 - pdf-ocr

 

2017

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr

 

2018

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr

 

2019

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr

 

2020

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr

 

2021

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr