Dolmen


*     [Praha]     *     1981 - 1986     *    1 - 3 x ročně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Dolmen; 3. šéfredaklor Štěpán KFK (6); 4. [Praha]; 6. A4; 7. [60]-113; bez paginace (kromě 2); 8. průklep (částečně xerox, tisk); sešito (částečně drátem) v polokartónu; 9. ilustrace; 10. 12 (2); 12. 1-3x ročně; 13. 11:
14. 1/81; 2/05-82; 3/82; 4/83; 5/18.5.83; 6/Léto 83 (27.9.83); 7A/Zima 83-84; 7B/Zima 83-84 (19.1.84); 8/84; 9/[85]; 10/16.10.85; 11/[86]; 1989x

B. 1. Časopis pro literaturu.
2. Obsah (2, pak od 9); rubriky (9): Literatura; Divadlo, film; Hudba: příloha (6).
3. Většinou šifry, několik plných jmen, pseudonymy; a) T. Afkakov, O. Černý, M. Dus, Á. Dušek, Z. Gabba, P. Grimm, P. Jirásek, L. Marks, E. Murrer, O. Sládek
b) R. Bradbury, L. F. Céline, A. Kaprow, W. Wostell.
4. a) Próza, poezie, fejetony, eseje, recenze, písňové texty, korespondence,
b) Hlavně poezie a próza začínajících autorů; literatura: recenze knih (i překladů), portréty spisovatelů, výtvarníků (M. Knížák), představování literárních skupin (Skupina 42), hudba, portréty domácích i zahraničních skupin, písňové texty, zpravodajství z koncertů, filmové recenze.
c) Většinou původní příspěvky; některé převzaty (ze samizdatu) či přeloženy.
6. Pokračovatel: Kvašňák.

D. Rozhovor se členem redakce (6.6.89): 1. Praha.
2. Asi 5-10.
3. Průklep na kancelářský papír.
4. Narážka na keltskou tradici (stejně jako Menhir).
5. Časopis vznikl kolem skupiny mladých lidí, kteří se setkávali v Riegrových sadech v Praze; zpočátku bez koncepce, romantismus; při redakční práci se střídali. - Číslo 2 je rozšířená verze č.1; řadu tematických čísel zahajuje č.5: člověk (mládí až stáří); č.6: město (inspirace Skupinou 42): č.7 existuje ve dvou dílech: 7A pojednává o lidských vztazích všeobecně, 7B o sexu; č.8 je ve znamení Orwellova 1984; tematická čísla však už nepokračovala; č.9: seznámení se s větším světem; překlady (zprostředkovací role); č.10 je pro svůj kritický charakter nejkvalitnější; následují spory uvnitř skupiny (Dolmen měl představovat tvůrčí činnost a ne cíl); č.11 je poslední, skupina se z osobních důvodů rozpadla. Určité zlomy lze konstatovat mezi čísly 4 a 5, 7 a 8, 8 a 9, 10 a 11; důležitou úlohu hrají ilustrace; redakce nechtěla (jako například Vokno) tolerovat jakoukoliv kvalitu článku; podnět k posledním číslům přišel také z Jednou nohou.
11. Souvislost s časopisy Praskající červánky a Kvašňák (do jisté míry pokračovatel).
15. Zdarma.
16. -

zdroj: Posset 1993 viz

Literární č. vydávaný skupinou mladých, kteří se scházeli v pražských Riegrových sadech, zpočátku více romantiky než vlastní koncepce. Obsahově navázán na literární a humoristický č. Praskající červánky (1982-88).

Nepaginováno (kromě č. 2), strojopis na průklepovém papíře A4, polotuhá obálka, 60-113 stran, náklad 5-10 výtisků, vyšlo celkem 11 čísel. Pokračovatel je literární časopis Kvašňák, jehož jediné číslo vyšlo 1988.

zdroj: Mella 2011 viz


1981

1 - pdf-ocr

1982

2 - pdf-ocr    3 - obsah, pdf-ocr

1983

5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7a - pdf-ocr

1984

7b - pdf-ocr

1985

9 - obsah, pdf-ocr    10 - obsah,  pdf-ocr

1986

11 - obsah, pdf-ocr