Mašličkový časopis


*     [Praha]     *     1978     *     jen jednou     *

Nepojmenovaný časopis věnující se filozofii, literatuře a umění


 

Jediné číslo filozoficko-literární revue vydali v létě 1978 v Praze sourozenci Jan Korbelík (*1957; pracoval tehdy jako sanitář) a Miloslav Korbelík (*1953; noční hlídač) spolu se svými přáteli, čerpačem Zemědělských staveb Michalem Janatou (*1952) a studentem Právnické fakulty UK Radko Richterem (*1956). Podnět Egona Bondyho k založení undergroundového časopisu zprostředkoval vydavatelům David Souček (*1958), který rovněž stál u jeho zrodu, avšak posléze se věnoval vlastní samizdatové edici S.O.S. O výrobu se postaral absolvent ČVUT Martin Hron (*1954), který strojopisné podklady přefotografoval a rozmnožil na fotopapír Dokument. Autorkou doprovodných fotografií byla studentka medicíny Romana Novotná (*1953; provd. Hronová), fotografii Jana Patočky pořídila Dagmar Hochová (1926-2012). Redakce časopis neopatřila žádným názvem; návrh Jana Lopatky pojmenovat jej titulem Pramen panny podle filmu Ingmara Bergmana vydavatelé nepřijali. Časopis měl neobvyklý formát 15,5 × 21 cm. V knihařské dílně Tomos, která sídlila v suterénu pražské Městské knihovny, byl svázán do hnědého plátna a pevnými deskami byly protaženy dvě modré tkaničky, které se zavazovaly na mašličky a sloužily k pevnému uchycení lehce zkrabacených listů (odtud spontánně užívaný název Mašličkový časopis).

Rozsah čísla přesáhl 100 nepaginovaných stran, náklad se pohyboval okolo 40 exemplářů, které byly distribuovány zdarma mezi přáteli. Redakce sídlila v bydlišti bratří Korbelíkových v ulici Štítného v Praze 3. Zvažované druhé číslo (mj. s básněmi J. L. Borgese) již nevyšlo. Revue otevřela kapitola z knihy Drogi kontrkultury Aldony Jawłowské v překladu Jaroslava Abbé Libanského. Filozofický a teoretický oddíl dále přinesl studii Jana Patočky o Martinu Heideggerovi, Heideggerův rozhovor s Richardem Wisserem, který dodal Patočkův žák Ivan Chvatík, a úryvek z Dějin filosofie II Egona Bondyho. Pod pseudonymem Amateur zde vyšel ironický text Vlastimila Marka Malý český zen. Problematiku nedostatku bytů jako nemoci reflektovala úvaha Michala Janaty Patologie bydlení, studií o body artu byl zastoupen další Patočkův žák Petr Rezek a texty o umění doplnil přetisk přednášky o Andy Warholovi, kterou pronesl Ivan Martin Jirous v Music F clubu v roce 1970. Mimořádným vlivem Bondyho poezie na soudobé undergroundové společenství se kriticky zabýval Radko Richter v článku Jak dobré je pít pivo aneb můj pohled na Egona, uveřejněném pod šifrou Batrouvid (= Banseth Truhlařík Vídeňský). Literární složku časopisu tvořily verše Radka Richtera, úryvky z prózy Roky Lula francouzsky píšícího Íránce Serge Rezváního (užívá též jméno Cyrus Bassiak) v překladu Ivana Vyhnala a Bondyho překlady poezie Mao Ce-tunga. Jediná zařazená recenze Radko Richtera hodnotila román Josefa Škvoreckého Mirákl

Roku 1984 Jan Korbelík v důsledku akce StB Asanace odešel do Rakouska. Také Miloslav Korbelík se účastnil práce na Patočkových rukopisech a na přepisu jeho přednášek z magnetofonových pásků, jako placený písař spolupracoval s Edicí Expedice. Radko Richter Korbelíkovým vypomáhal jako občasný písař. (pet = Petra Loučová)

PRAMENY
Lokace: Libri prohibiti, Praha.
Rozhovory: Jan Korbelík, Praha 7. 3. 2016.
Korespondence: Miloslav Korbelík, leden-únor 2016; Michal Janata,únor-březen 2016; David Souček, únor-březen 2016; Jan Korbelík, únor-duben 2016; Martin Hron, březen 2016; Radko Richter, březen 2016.

LITERATURA
Studie a články: I. M. Jirous: Zasadil jsem vám osiku, pane doktore! Dialogy (smz.) 1980, č. 1, též in Magorův zápisník (1997); XYZ (= J. Lopatka): Samizdat 1980 (zatím ještě ne 1984), Svědectví (Paříž) 1980, č. 62; M. Machovec: Poznámky, in M. M. (ed.): „Hnědá kniha" o procesech s českým undergroundem (2012).

zdroj: Přibáň 2018 viz, upraveno


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. [Mašličkový časopis]; "Revue, která se nijak nejmenuje"
3.anonym
4. [Praha]
6. A5 napříč
7. [98]
8. fotoreprodukce; vázáno v plátně; tkaničky; praporky
9. ilustrace
12. 1×
13. 1;
14. [1]/[78]; 1989x

B.
1. Časopis pro literaturu, filozofii a umění.
2. Obsah.
3. Většinou plná jména, pseudonymy, anonymy; a) E. Bondy, I. M. Jirous, J. Patočka, P. Rezek.
b) M. Heidegger, A. Jawlowska, Mao Ce-tung, C. Rezvani, R. Wisser .
4.a) Eseje, próza, poezie, rozhovor, přednáška, kritika, komentáře, polemiky.
b) Filozofie (J. Patočka, M. Heidegger, kapitoly z Dějin filozofie E. Bondyho); výtvarné umění (body art, A. Warhol); literatura (próza, poezie), literární kritika (polemika o poezii E. Bondyho, o Miráklu J. Škvoreckého).
c) Asi tři čtvrtiny převzatých textů (samizdat) a překladů; třetina původních příspěvků.

C.
1. XYZ, "Samizdat 1980 (zatím ještě ne 1984)", Svědectví 62/80, 246.
2. "'Mašličkový časopis'", Polsko a my [2]/79.

zdroj: Posset 1993 viz


KOMPLETNÍ

1978

pdf-ocr