Evropská federace

Jediný český konservativní list vydávaný českými federalisty ve svobodném světě.


*     Toronto, od 1968 Niagara on the Lake     *     1963     *     čtvrtletně, nepravidelně     *

 

Časopis, jehož programem mělo být „křesťanství, federalismus, Spojené státy evropské, konservativismus, nová svoboda", vydává a rediguje Josef Třebeška, spolupracují Petr Benedikt, Josef Bouša, R. Kopecký, Otto Lisícký, Viktor Novotný aj. Časopis přináší zejména zprávy, glosy a vydavatelovy stručné komentáře (v rubrice Jednou větou).

Poprvé vyšel 9. února 1963, po vydavatelské přestávce (v 70. nebo v 80. letech) byl obnoven a dosud vychází. Příspěvky v češtině a angličtině.

Evropská federace: Member M. C. L. Press Centre: Jediný český konservativní list vydávaný českými federalisty ve svobodném světě: The Only Conservatíve Periodical in Czech Language / Josef Třebeška, Viktor Novotný, Otto Lisický. – Toronto: Josef Třebeška. – 44,5 × 29,5 cm, 4-8 s.; od r. 1966 23 × 17 cm; asi od r. 1989 28 × 22 cm. – Průběžné číslování. – Č. únor/63 má podnázev Jediný český konservativni list ve svobodném světě. – Od č. 13/65 název v tiráži anglicky (European Federation), podnázev Konservativní list v exilu, psaný Čechy a pro Čechy. – V č. 14-15/65 druhý podnázev Křesťanský list vydávaný Českými federalisty ve svobodném světě. – Asi od č. 59/96 podnázvy Nezávislý list a Religion-philosophy-literature-arts-science-sport and history. – Od č. 20/68 změna místa vydání na Niagara on the Lake, Ontario. – Příspěvky v češtině a angličtině.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

 

1963

9. února - pdf-ocr