Komentáře


*     [Praha]     *     1985 - 1989     *     2 - 4 x ročně     *


 

Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Komentáře
2. Reakce na Pražskou výzvu /1/ (2); Reakce na Pražskou výzvu /2/ - Revue pro mezinárodní politiku (3); Diskuse o východní politice (7)
3. anonym
4. [Praha]
6. A4 (1-9); A5 (od č.10, dotisky)
7. 18-139; bez paginace (1)
8. průklep; cyklostyl (1-8); xerox (od č.8, dotisky); volné listy v deskách; sešito v papíru, v polopevných deskách či v polokartónu
9. ilustrace
12. 2-4x ročně
13. 11
14. 1/Léto 85; 2/Léto 85; 3/Léto 85; 4/Podzim 85; 5/II/Jaro 86; 6/II/Podzim 86; 7/II/Zima 86-87; 8/III/Jaro 87; 9/1 II/Léto 87; 10/III/Zima 87-88; 11/IV/Podzim 88; 1989?

B.
1. Časopis pro mezinárodní politiku.
2. Obsah; rubriky (9): Dokument; Ozvěny vývoje v SSSR; Ozvěny v Československu; Studie; Reportáž; Korespondence.
3. Většinou plná jména, také šifry; a) J. Dienstbier, L. Dobrovský, J. Hájek, M. Hájek, V. Havel, Z. Jičínský, L. Kohout, Z. Mlynář, J. Šabata, P. Uhl, J. Urban
b) T. G. Ash, P. Brandt, Z. Bujak, M. J. Faber, G. Howe, J. Jevtušenko, V. Llosa, A. Michnik, J. Orlov.
4. a) Články, eseje, komentáře, analýzy, reportáže, korespondence, recenze, rozhovory, citáty, poznámky k autorům.
b) Různé názory a stanoviska k mezinárodní politice: sovětská okupace Afghánistánu, apartheid v Jižní Africe, nové perspektivy v SSSR po nástupu Gorbačova, dělnické stávky v Polsku, blízkovýchodní politika USA, vnitřní politika NDR; Socialistická internacionála, identita levice; politická situace v Československu: korespondence nezávislých občanských iniciativ (Charta 77 - Ljubljana); restriktivní kulturní politika; mírová tematika: mezinárodní mírová hnutí, mírová politika Východu a Západu, šance pro budoucnost; diskuse o Pražské výzvě (dopis skupiny signatářů Charty 77 mírovému kongresu v Amsterodamu r.1985); kultura: kulturní politika v zemích východního bloku; recenze knih a filmů s politickým obsahem.
c) Asi z poloviny původní příspěvky a z poloviny překlady ze zahraničních publikací; některé texty převzaty ze samizdatu.
6. Pokračování Čtverce.

C.
1."Komentáře", KS 1/86. (1-4) "Komentáře", KS 3/86. (5)
2. "Již minule jsme se zmínili o... časopisu Komentáře...", Infoch 10/85. (1-4)
"Komentáře", Infoch 6/86. (5)
"Komentáře", Infoch 12/86. (6)
"Komentáře", Infoch 5/87. (7)
"Komentáře", Infoch 4/87. (8)
"Komentáře", Infoch 12/87. (9)
"Komentáře", Infoch 8/88. (10)
"Komentáře", Infoch 7/89. (11)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 60.

zdroj: Posset 1993 viz


1985

1pdf-ocr    2pdf-ocr    3pdf-ocr    4pdf-ocr

1986

5pdf-ocr    6pdf-ocr    7pdf-ocr

1987

8pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10pdf-ocr

1988

11pdf-ocr