Komentáře

*     [Praha]     *     1985 - 1989     *     2 - 4 x ročně     *

 

 

Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Komentáře;
2. Reakce na Pražskou výzvu /1/ (2); Reakce na Pražskou výzvu /2/ - Revue pro mezinárodní politiku (3); Diskuse o východní politice (7);
3. anonym;
4. [Praha];
6. A4 (1-9); A5 (od č.10, dotisky);
7. 18-139; bez paginace (1);
8. průklep; cyklostyl (1-8); xerox (od č.8, dotisky); volné listy v deskách; sešito v papíru, v polopevných deskách či v polokartónu;
9. ilustrace;
12. 2-4x ročně;
13. 11;
14. 1/Léto 85; 2/Léto 85; 3/Léto 85; 4/Podzim 85; 5/II/.Jaro 86; 6/II/Podzim 86; 7/II/Zima 86-87; 8/III/Jaro 87; 9/1 II/Léto 87; 10/III/Zima 87-88; 11/IV/Podzim 88; 1989?

B.
1. Časopis pro mezinárodní politiku.
2. Obsah; rubriky (9): Dokument; Ozvěny vývoje v SSSR; Ozvěny v Československu; Studie; Reportáž; Korespondence.
3. Většinou plná jména, také šifry; a) J. Dienstbier, L. Dobrovský, J. Hájek, M. Hájek, V. Havel, Z. Jičínský, L. Kohout, Z. Mlynář, J. Šabata, P. Uhl, J. Urban; b) T. G. Ash, P. Brandt, Z. Bujak, M. J. Faber, G. Howe, J. Jevtušenko, V. Llosa, A. Michnik, J. Orlov.
4. a) Články, eseje, komentáře, analýzy, reportáže, korespondence, recenze, rozhovory, citáty, poznámky k autorům.
b) Různé názory a stanoviska k mezinárodní politice: sovětská okupace Afghánistánu, apartheid v Jižní Africe, nové perspektivy v SSSR po nástupu Gorbačova, dělnické stávky v Polsku, blízkovýchodní politika USA, vnitřní politika NDR; Socialistická internacionála, identita levice; politická situace v Československu: korespondence nezávislých občanských iniciativ (Charta 77 - Ljubljana); restriktivní kulturní politika; mírová tematika: mezinárodní mírová hnutí, mírová politika Východu a Západu, šance pro budoucnost; diskuse o Pražské výzvě (dopis skupiny signatářů Charty 77 mírovému kongresu v Amsterodamu r.1985); kultura: kulturní politika v zemích východního bloku; recenze knih a filmů s politickým obsahem.
c) Asi z poloviny původní příspěvky a z poloviny překlady ze zahraničních publikací; některé texty převzaty ze samizdatu.
6. Pokračování Čtverce.

C.
1."Komentáře", KS 1/86. (1-4) "Komentáře", KS 3/86. (5)
2. "[Již minule jsme se zmínili o... časopisu Komentáře...]", Infoch 10/85. (1-4)
"Komentáře", Infoch 6/86. (5)
"Komentáře", Infoch 12/86. (6)
"Komentáře", Infoch 5/87. (7)
"Komentáře", Infoch 4/87. (8)
"Komentáře", Infoch 12/87. (9)
"Komentáře", Infoch 8/88. (10)
"Komentáře", Infoch 7/89. (11)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 60.
zdroj: Posset 1993 viz

 

 

1985

1pdf-ocr

2pdf-ocr

3pdf-ocr

4pdf-ocr

 

1986

5pdf-ocr

6pdf-ocr

7pdf-ocr

 

1987

8 - pdf-ocr

9 - pdf-ocr

10pdf-ocr

 

1988

11pdf-ocr