Brázda

Bulletin of the Anticommunist Conservative Exile from Czechoslovakia.


*     Hamilton     *     1958 - 1964     *     nepravidelně     *


Bulletin antikomunistického konzervativního čs. exilu.

Pravicový časopis vydával a řídil Václav Vostřez jménem Čs. republikánské (agrární) strany v exilu.

První dvojčíslo 1/2 je datováno září/říjen 1958. Hruban 1974 dále zaznamenává jen č. 3, 4 z roku 1962. Informace o zániku časopisu se rozcházejí (Jeřábek 1978 uvádí rok 1963, Duben 1976 uvádí rok 1964).

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1958

1-2 - pdf-ocr