K


K, známé také jako Káčko, byly samizdatové kulturní sborníky, blízké hnutí hippies. Hlavním původcem byl Václav Křístek , s redakcí mu pomáhali Zbyněk Adamovský, Lumír Hladík, Eva Pospíchalová, Zuzana Trojanová, Rosťa Volný.

Náplní byly povídky, scénáře, básně, fotografie, grafika vč. autorských tisků. Byl kladen důraz na grafickou úpravu vč. obálky, používána linorytová sazba, různobarevné papíry vč. jejich kombinací i netradičních tvarů, ručně psané části ap.

Mezi přispěvatele, resp. otištěné autory patřili zejm. Zbyněk Adamovský, Jan Badalec, Miroslav Balajka, Jan Bílý, Marie Borešová, Jan Bouška, Ondřej Fibich, Ivo Gabrhelík, Vladimír Holan, Vladimír Justl, Milena Kolaříková, Jiří Kovanda, Václav Křístek, Johana Melcerová, Eva Pospíchalová, Věra Provazníková, Helena Studecká, Jiří Svěrák, Leoš Šedo, Zdeněk Šimanovský, Jindřich Štyrský, Tomáš Tomášek, Zuzana Trojanová, Vlasta Třešňák, Stanislav Ulver, Ivan Úlehla, Vlasta Vernerová a Rosťa Volný.

K zahraničním autorům patřili hlavně beatnici - mj. Jack Kerouac, Gregor Corso, Lawrence Ferlinghetti, Garry Snyder, ale i **Eugen Ionesco, Viktor Šklovskij ** či José Ortega y Gasset.

Fotografovali např. Václav Moural, Václav Křístek, Pavel Tuč, Richard Špůr, Radka Cvrková, koláže dělal např. Jiří Tomíček.

Občas používány pseudonymy.

Rozsah 70-211 stran, náklad dle tiráže 3 kusy, rozmnož. techniky různé (strojopis, fotografie, kopírka aj.).


1974

2 - pdf-ocr

1975

3 - červenec - pdf-ocr    4 - léto - pdf-ocr    5 - listopad - pdf-ocr

1976

6 - pdf-ocr    7 - červenec - pdf-ocr    8 - srpen-říjen - pdf-ocr

1977

9 - srpen 1977 - pdf-ocr    10-11 - podzim 1977 - pdf-ocr