Academia Christiana

Bulletin Křesťanské akademie, studijního a vydavatelského ústavu Cyrilometodějské ligy.

*     Řím     *     1967 - 1989 ?     *     nepravidelně, 1× ročně     *

 

Bulletin Křesťanské akademie (KA) přinášel informace o akcích pořádaných KA a o její vydavatelské činnosti, určen byl spolupracovníkům a příznivcům. První číslo vyšlo zřejmě na začátku roku 1967 (zaznamenáno v Novém životě, Řím, 3/1967). Dále doloženo číslo 7 z roku 1973, v němž je uvedeno, že časopis je obnoven po čtyřleté vydavatelské přestávce. V č. 7 redaktor neuveden, pod články v č. 9 podepsáni Petr Ovečka a Karel Vrána, od č. 10 P. Ovečka a František Planner. Duben 1978 uvádí jako redaktora Karla Skalického. List vycházel nepravidelně vždy až po několika letech, v 80. letech charakterizován jako „výroční bulletin", vycházející jednou ročně. Naposledy doloženo číslo 18 z roku 1989.

Academia Christiana: Buletin Křesťanské akademie, studijního a vydavatelského ústavu Cyrilometodějské ligy / [Karel Skalický], Roma: Křesťanská akademie. 29,5 × 21 cm, 3-6 s.; č. 15/86 28 × 22 cm. Od r. 1985 název upraven na Accademia Christiana.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, doplněno


1966

1 - pdf-ocr

1967

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1968

4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr

1969

6 - pdf-ocr

1973

7 - pdf-ocr

1977

9 - pdf-ocr

1981

10 - pdf-ocr

1984

13 - pdf-ocr

1985

14 - pdf-ocr

1986

15 - pdf-ocr

1989

18 - pdf-ocr

1991

19 - pdf-ocr

1993

20 - pdf-ocr