Bych


*     Brno     *     1988     *     jen jednou     *


Brněnský almanach původní beletrie a publicistiky

Strojopisný almanach Bych vydal v září 1988 v Brně básník Milan Ohnisko (*1965). Zařazené příspěvky představovaly výběr ze tří neúplných čísel zamýšleného cyklostylovaného čtvrtletníku téhož názvu, který vydavatel připravoval v letech 1986-87 ve spolupráci se Zbyňkem Fišerem (*1959, užíval šifry jjj a dd) po jeho odchodu z redakce Hosta; v době příprav Bychu žil Fišer v Třinci.
Vydávání zabránila nedostupnost rozmnožovací techniky a nedostatek spolehlivých spolupracovníků. Název odkazoval jednak ke známému rčení, jednak k prostému kondicionálu slovesa být.
B. vyšel v rozsahu 167 paginovaných stran formátu A4, svázán byl do pevné vazby v černém plátně s potiskem a jeho náklad činil 13 kopií. Za sídlo redakce lze považovat byt v Hakenově ulici č. 19 v Brně-Lesné (nyní Milénova č. 8), kde v té době Ohnisko bydlel. Na přípravě časopisu spolupracovali Petr Pospíchal (*1960), Martin M. Šimečka (*1957) a jako konzultant Jaroslav Blažke (*1938). O výtvarnou podobu se staral Laco Garaj (*1959), jehož celostránkové ilustrace jsou součástí almanachu.

V redakčním úvodu vysvětlil editor okolnosti vzniku almanachu a připojil úvod z plánovaného prvního čísla časopisu, jehož přípravu komentoval též příspěvek Petra Pospíchala (Není pozdě Bycha honit!). Básněmi přispěli Zbyněk Fišer (pseud. Jakub Jakobeus Junior), Miroslav Jiříček, Karel Křepelka, Milan Ohnisko, Jan Pukalík a Josef Salač, prózu publikovali Zbyněk Fišer, Jaroslav Achab Haidler, Jiří Hanák, Marie Hořká a Edita Žabková. Podstatnou část obsahu almanachu tvořily původní překlady z polštiny (povídka Tadeusze Konwického, přel. Petr Pospíchal), ruštiny (Anatolij Rybakov, přel. Dana Ferenčáková; Alexandr Zinověv, přel. Jaroslav Blažke pod pseud. Jan Bratřík) a zejména z němčiny (povídka Heinricha Bölla v překladu Jaroslava Achaba Haidlera, text Gisely Morgensternové v paralelním překladu Zbyňka Fišera a Jaroslava Achaba Haidlera, básně Güntera Grasse v překladu Zbyňka Fišera a básnický text Hanse Arpa v převzatém překladu Ludvíka Kundery).

Zařazeny byly též četné publicistické příspěvky: recenze (Zbyněk Fišer o filmech Ginger a Fred nebo Proč? a o sbírce Milana Ohniska Přiznání, vydané v Edici Petlice), fejetony a črty (Zbyněk Fišer pod pseud. Herbert K., Emil Kubát pod pseud. František Křemil, Petr Pospíchal), reportáže (Jaroslav Achab Haidler o Pražském Quadriennale 1987) nebo aktuální poznámky a úvahy (Zbyněk Fišer, Jana Soukupová pod pseud. Karolína Mužáková). Rozhovor Milanu Ohniskovi poskytl Martin M. Šimečka. Generaci nastupující v druhé polovině osmdesátých let se věnovala anketa, do níž přispěli Egon Bondy, Jaroslav Achab Haidler, Karel Křepelka a Milan Uhde. Některé příspěvky a překlady byly podepsány šiframi a pseudonymy (jak, Michail), jejichž nositele se nepodařilo odhalit. (jar - Michal Jareš, mlp - Michal Přibáň)

PRAMENY
Lokace: Soukromá sbírka Zbyňka Fišera.
Rozhovory: Zbyněk Fišer, Brno 8. 2. 2017; Milan Ohnisko 6. 4. 2017. LITERATURA
Studie a články: M. Ohnisko: Vážení čtenáři! in sb. Bych (smz., 1988); P. Pospíchal: Není pozdě Bycha honit! in sb. Bych (smz., 1988); Z. Fišer: Samizdat Journals Published in Brno in the 1980s, eSamizdat (Padova) 2010/2011, č. VIII.

zdroj: Přibáň 2018 viz


Literární a kulturní časopis vydaný básníkem Milanem Ohniskem. Název představuje podmiňovací tvar slovesa "být" i rčení "Pozdě bycha honit"; podle editora je na čtenáři, aby zvolil výklad názvu. Rozhodnutí založit časopis vzniklo v letech 1986-87, inspirováno samizdatovým Hostem. Byla připravena tři čísla, ale kvůli technickým a osobním problémům editora vyšel v září 1988 jediný almanach, který obsahoval všechny příspěvky připravené do prvního čísla, ale i většinu příspěvků z následujících dvou čísel.

Náklad 13 kopií A4, vázané, 176 stran.

Obsahoval především prózu a poezii, fejetony (již otištěné v jiných samizdatových brněnských časopisech), povídky, reportáže, glosy a kritiky; deníkové záznamy a texty mladých autorů a básníků, recenze knih (například sbírky básní Milana Ohniska ) a filmů (například "Proč?" 1987), rozhovorů (Martin Milan Šimečka ) a popis tzv. "nové generace osmdesátých let". Mezi autory byli dále Jaroslav Haidler, J. Hanák, M. Horka, J. Jakobeus, Karel Křepelka, K. Mužáková, Petr Pospíchal, Jan Pukalík, ze zahraničních americký Halton Arp, německý Heinrich Böll, polský Tadeusz Konwicki a ruští Anatolij Rybakov a Alexander Zinověv. Původní texty tvořily dvě třetiny časopisu, zbytek byl překlady, zejména z polštiny, němčiny a ruštiny. Jeden slovenský text.

zdroj: Mella 2011 viz


1988

září - pdf-ocr