Josef Václav Toman Tománek


* 19. 11. 1912  Kupičov, Volyně      † 18. 10. 2012


Monografie vydané:

Epigramy, verše

Čas zrady a bojů - verše - New York 1956, 80 s. - pdf-ocr

Šípy - Epigramy a verše z let 1951-1977 - Hlas-Voice, New York 1977 - pdf-ocr

Hlas českého legionáře z Volyně - Třetí československý odboj v Americe 1950-1989 - verše, ručně psaná hesla, vzpomínky - Hlas - Voice New York Praha 1993, 35 s. Obsahuje bibliografii J. V. Tomana-Tománka i newyorské Edice Hlas - Voice - pdf-ocr


Skladby, písně

Slovanská hymna, Písni má, Zda vzpomeneš - Hlas-Voice, New York 1974 - pdf-ocr
Vzpomínej, Píseň volyňského Čecha - Hlas-Voice, New York 1975 - pdf-ocr
Anti-Internacionála - Hlas-Voice, New York 1975 - pdf-ocr
Vzpomínka z mládí, Nezapomeň, Volání volyňských Čechů, Zapomeň - Hlas-Voice, New York 1975 - pdf-ocr
Nový York, Cesta ke hrobu, Odchod na věčnost - Hlas-Voice, New York 1977 - pdf-ocr
Věrný Čech - Hlas-Voice, New York 1979 - pdf-ocr


Bibliografie Josefa Václava Tomana-Tománka (in Hlas českého legionáře z Volyně, New York-Praha 1993, doplněno)

Publikace 1934-1992

HUDBA:
Vzpomínka z mládí, valčík. Remembrance of my youth, waltz. 1934
Nezapomeň, polka. Do not forget, polka. 1934
Zda vzpomeneš, píseň. Will you remember, song. 1937
Neplač, tango. Weep not, my beloved, tango. 1966
Slovanská hymna, hymna. Slavonic hymn, anthem. 1974
Písni má, píseň. O my song, song. 1974
Vzpomínej, tango. Remember, tango. 1975
Píseň Volyňského Čecha, píseň. A song by a Czech from Volhynia, song. 1975
Internacionála, parodie. Internationale, parody. 1975
Věrný Čech, pochod. A faithful Czech, march. 1979
Láska a snění, valčík. Dreams of love, waltz. 1979
Touha po vlasti, píseň. Longing for my native land, song. 1979
Mládí a láska, píseň. Youthful love, song. 1979

KNIHY:
Hlasy domova, básně. 1940 - pdf-ocr
Československý boj, básně. / The Czechoslovakian fight, poems. 1944
Za svobodu, básně. / For freedom, poems. 1945
Touha Volyňských Čechů po vlasti, básně. / The Volhynian Czech’s longing for his homeland, poems. 1945
Pozdrav z Podbořan, pohlednice. / Greetings from Podbořany, postcard. 1945
Verše ze zákopů, básně. / Verses from the Trenches, poems. 1945
Památník, próza. / In memoriam, prose. 1946
Přátelství z bojů, verše. / Buddies from the War, poems. 1946
V úzkostech a naději, básně. / In anxiety and hope, poems. 1955
Čas zrady a bojů, básně. / The time of betrayal and battles, poems. 1956
V tichu samot, básně. / The solence of Solitude, poems. 1957 pdf-ocr
Ozvěny, básně. / Echos, poems. 1963 pdf-ocr
Niepowrotny Czas, wiersze. / Irretrievable time, poems. 1963 pdf-ocr
Záblesky, básně. / Gleams, poems. 1968. pdf-ocr
Květy hněvu, básně. / Flowers of anger, poems. 1968
Plamenný čas, básně. / The Inflammatory time, poems. 1974
Domov a cizina, básně. / Home and native country, poems. 1979
Šípy, epigramy. / Arrows, epigrams. 1979
Verše z fronty, verše. / Verses from the front, verses. 1979
Doba zápasů a hrůz, verše. / Times of struggles and horrors, poems. 1981
Básně z Ameriky, básně. / Poems from Amerika, poems. 1983
Květy z ciziny, básně. / Flowers from foreign countries, poems. 1988 - pdf-ocr
Poezie z exilu, básně. / Poetry from Exile, poems. 1992
Deník legionáře, básně. / Diary a legionairy, verses. 1992
Zápisník z exilu, verše. / My Exile notebook, verses. 1992
Verše do památníku, verše. / Poems to Remember, verses. 1992
Boj Volyňského Čecha. / Struggle of Volhynien Czech. 1992
Dokumenty z exilu v Americe. / Dokuments from exile in the U. S. A. 1992
Čeští vlastenci z Volyně ve vlasti. / The Czech patriots from Volhynia in their Bohemian Homeland. 1991
Ohlasy z New Yorku, Verše českého exulanta v Americe. 1993. pdf-ocr
Odkaz legionáře, Verše a projevy českého exulanta v USA 1993-1994. 1994. pdf-ocr

TVORBA J. V. TOMÁNKA V RUKOPISECH
Kronika obce Kupičov na Volyni.
Dějiny Volyňských Čechů.
Verše z Volyně.
Verše z Čech.
Verše z vyhnanství.


Bibliografie Edice Hlas - Voice, New York (in Hlas českého legionáře z Volyně, New York-Praha 1993) - tvorba exulantů

Michal Racek: Poztrácené šlépěje, verše - 1968.
Michal Racek: Formy, vzdechy a touhy, verše - 1970.
Michal Racek: Udivené oči, verše - 1972.
Michal Racek: Šepot v šeru, verše a drobná próza - 1975.
Daniel Strož: Dlaň plná naděje, verše - 1975.
Jiří Pospíšil: Odváté listy, verše - 1979.
Jiří Pospíšil: Podzimní květy, verše - 1987.
Vlastimil Jaroslavský-Vágner: Korály slz, verše - 1983.
Vlastimil Jaroslavský: Atomová záře, verše - 1985.
Vilém Špalek: Tam Portugués znova a znova nalévá svůj jed, povídky. 1971.
Vilém Špalek: Alla el Portugués vierte su veneno, ve španělštině. 1973.
Emma Jarošová: Odezva invase v rakouském uprchlickém táboře. 1979.
Emma Jarošová: Mezi starou a novou vlastí, kronika Čsl. emigrantů v rakouských uprchlických táborech. 1986.
Josef V. Tománek: Zápisky z exilu. Svědectví a varování 1988. 1991 - pdf-ocr
Josef V. Tománek: Deník z Evropy a z Ameriky, postřehy českého exulanta. 2000. - pdf-ocr

Hlas-Voice, Edice Knih a Hudebnin - Book and Music Publishers. P. O. Box 2090, New York City, N. Y. 10009, U. S. A.