Exil.periodika Nár.archiv


Seznam exilových periodik, uložených v Národním archivu v Praze - Chodovci, Archivní 2257/4.

Fond Čs. informační středisko v New Yorku (Czechoslovak Government Information Service).

odd. III. Čs. časopisy v zahraničí

tabulka .xlsx - zip

xlsx převedené - pdf-txt

zdrojové foto (2022) - pdf-ocr