Zprávy ČNS Lechfeld

*     Lechfeld     *     1949 – 1949?    *     týdně až měsíčně     *

 

List České národní skupiny v Mnichově (pobočky Českého národního výboru generála Lva Prchaly v Londýně), vydávaný v uprchlickém táboře Lechfeld.

Redigoval Antonín Vlach, spolupracovali Zdeněk Sobek (jednatel ČNS Lechfeld) a JUDr. Oskar Landa-Kobr (předseda ČNS Lechfeld).

Podle Archivu Bohemia 1961 vyšlo celkem 7 čísel. Rozmnožený strojopis. Bez dalších informací.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, doplněno

 

1949

 

1 - pdf-ocr

2 - pdf-ocr

3 - pdf-ocr

zvláštní číslo - pdf-ocr

4 - pdf-ocr

5 - pdf-ocr

6 - pdf-ocr

7 - pdf-ocr