Zprávy ČNS Lechfeld


*     Lechfeld     *     1949 – 1949 ?    *     týdně až měsíčně     *


List České národní skupiny v Mnichově (pobočky Českého národního výboru generála Lva Prchaly v Londýně), vydávaný v uprchlickém táboře Lechfeld.

Redigoval Antonín Vlach, spolupracovali Zdeněk Sobek (jednatel ČNS Lechfeld) a JUDr. Oskar Landa-Kobr (předseda ČNS Lechfeld).

Podle Archivu Bohemia 1961 vyšlo celkem 7 čísel. Rozmnožený strojopis. Bez dalších informací.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, doplněno


1949

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    zvláštní číslo - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr