Věstník české katolické misie v Kalifornii

Věstník české katolické misie Sv. Jakuba v san Diegu, sv. Františka v San Francisku a sv. Cyrila a Metoděje v Los Angeles


*     Walnut, 1989 Burbank, 1996 Orange     *     1963 –     *     měsíčně     *


Informační zpravodaj České duchovní služby vychází od 18. prosince 1963. Původně jej redigoval P. Jaroslav Popelka, dále uvedeni Dimitrij Colankin, Bohumil Korbář a Peter Esterka. V souvislosti se změnami názvů a zřejmě rozšiřováním působnosti vydavatele list často obměňoval názvy (viz níže). V roce 1989 jako vydavatel uvedena Catholic Community of Saint Finbar v Burbanku. Texty v češtině, jedna z rubrik v angličtině. Pravděpodobně od dřívější doby, minimálně však od roku 2011 souběžně vychází česká a anglická verze. V říjnu 2019 stále vychází.

Věstník katolické misie sv. Jakuba v San Diegu, sv. Františka v San Francisku, sv. Cyrila a Metoděje v Los Angeles / Jaroslav Popelka, Dimitrij Colankin, Bohumil Korbář, Peter Esterka. - Walnut: R. C. Czech Mission: Česká Duchovní Služba Walnut. - 22 × 14 cm, 8-20 s. - V r. 1989 vydavatelem Catholic Community of Saint Finbar v Burbanku. - Původní název Věstník katolické misie sv. Cyrila a Metoděje v Los Angeles, asi od r. 1975 Věstník katolické misie sv. Cyrila a Metoděje v Los Angeles a sv. Františka Xav. v San Franciscu. asi od r. 1980 Věstník katolické misie sv. Cyrila a Metoděje v Los Angeles, sv. Františka v San Franciscu a sv. Jakuba v San Diegu, v roce 1983 dochází ke změně pořadí misií v názvu časopisu. - Asi od r. 1996 vychází v Orange.

podle: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, doplněno


webové stránky Věstníku (červen 2020): czechchurch.org

Názvy čísel jsou ve V. slovy; zde, kvůli přehlednosti, číslicí, odpovídající měsíci. Např. ‚Červen-Červenec'  =  ‚6-7'.


1965

Májová mše svatá v Los Angeles 30. 5. - pdf-ocr    Cyrilometodějská slavnost v Los Angeles 4. 7. - pdf-ocr

1966

11 - pdf-ocr

1967

vánoční přání A. Pelikán - pdf-ocr

1968

2 - pdf-ocr    Postní bohoslužby v měsíci sv. Josefa - Los Angeles - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1972

8-9 - pdf-txt    11 - pdf-txt

1973

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    11 - pdf-txt

1974

2 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt

1975

6-7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1976

6-7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr  

1977

4 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr  

1978

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-txt    6-7 - pdf-txt    11 - pdf-txt  

1979

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    10 - pdf-txt  

1980

5 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr  

1981

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-txt    6-7 - pdf-txt    8-9 - pdf-txt  

1982

1 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr  

1985

9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr  

1986

sborník Velehradské pouti 1985, 60 s. A5 - pdf-ocr      1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    8-9 - pdf-txt  

2006

3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

2007

1 - pdf-txt

2011

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

2012

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

2013

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

2014

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

2015

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt