Kronika současných událostí

Хроника текущих событий


Má zásadní význam.

Strojopisný informační zpravodaj obránců lidských práv vycházel 15 let od roku 1968 do roku 1983, bylo vydáno 63 čísel Kroniky.

Vydávání Kroniky současných událostí skončilo po zatčení Jurije Šichanoviče , který mnoho let hrál významnou a od května 1980 rozhodující roli při její přípravě. Vydávání poté již nebylo obnoveno.

Na tradici informačního časopisu o lidských právech částečně navázal Alexander Podrabinek, který vytvořil v roce 1987 noviny Express Chronicle - Экспресс-хроника a Sergej Grigorjanc, redaktor tehdejšího zpravodaje Glasnost (Гласность). Ale to je samizdat ze zcela jiného období.

Kronika současných událostí hrála historickou roli při utváření nezávislé veřejnosti v Sovětském svazu.

Za prvé to znamenalo začátek samizdatových časopisů. Např. "Syntaxe" (Синтаксис) Alexandera Ginzburga v letech 1959-60 či několik časopisů SMOG z počátku 60. let - ale to byly poetické almanachy a sbírky, nepředstírají, že jsou prostředky hromadné komunikace. Historie svobodného tisku v Rusku ve druhé polovině 20. století tedy začíná Kronikou.

Za druhé, Kronika hrála rozhodující roli při upevňování ochrany lidských práv v SSSR. Mechanismus šíření tiskoviny a zejména sběr informací vedl k vytvoření informačního pole, které pokrývá všechny významné projevy sociální činnosti disentu (v některých případech nejen jeho). Kronika vytvořila hnutí za lidská práva v SSSR.

Později po vzniku dalších iniciativ ochrany lidských práv ztrácí Kronika svoji jedinečnost. Neztratila však svůj význam jako kronika disentu ani poté, co se v roce 1976 objevilo v SSSR helsinské hnutí.

V současné době je k dispozici několik základních zdrojů pro studium dějin sovětského disentu a hnutí za lidská práva v SSSR. Mezi ně patří např. Archiv samizdatu Radia Liberty a z něj čerpající malonákladové publikace. Dalším důležitým zdrojem je zpravodaj Zprávy ze SSSR (Вести из СССР), který v roce 1978 vydal Kronid Lubarský v Mnichově. Kronika současných událostí však zůstává prvním a nejdůležitějším zdrojem.


https://chronicleofcurrentevents.net/

http://old.memo.ru/history/diss/chr/

http://antisoviet.narod.ru/


1974

34 - pdf-ocr

1975

35 - pdf-ocr    38 - pdf-ocr

1976

41 - pdf-ocr

1977

44 - pdf-ocr