Informace o Chartě 77


*     Praha     *     1978 - 1992     *     měsíčně     *


Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1. Informace o Chartě 77 (kromě 2/78); Zpravodaj Charty (2/78); zkr.Info o Ch77, Infoch
3. Nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77; Petr Uhl, Anglická 8, Praha 2 (5/79-14/79); Petr Uhl, Anglická 8, Praha 2; Anna Šabatová, Anglická 8, Praha 2 (Mimořádné číslo/10-79 - [6]/82); Anna Šabatová, Anglická 8, Praha 2 ([7- 8]/82 - 4/85); Petr Uhl, Anglická 8, Praha 2 (5/85-22/88)
4. [Praha]
5. Přetiskování či jiné přebírání textů zveřejněných Infochem je v zásadě možné. Jde-li však o texty psané přímo pro Infoch, žádáme, aby byl při přebírání vždy uveden pramen. Bez uvedení pramene je možno převzít dokumenty Charty 77, sdělení VONS, petice, otevřené dopisy, jakož i texty, z jejichž uvedení je zřejmé, že nebyly psány jen pro Infoch (s nepatrnými změnami 2/86-22/88)
6. A4 (kromě 3/78, 4/78); A5 (3/78, 4/78)
7. 3-34
8. průklep; cyklostyl; xerox; jehličková tiskárna; 1x sešito v papíru; volné listy
11. Signatářům a aktivním příznivcům Charty 77 v Československu se Infoch poskytuje podle technických možností, a to zdarma. V případě výroby a distribuce Infochu, které jsou nezávislé na naší redakci, jsou náklady na jeden výtisk i s poštovným 10,- Kčs (10/88-22/88)
12. 1x za tři týdny (1978-80; 1986-87); 1x měsíčně (1981-85); 1x za 2 týdny (1988)
13. 166
14. 1978/I/ 1.1.-14.1.; 2/15.1.-6.2; 3/7.2.-28.2.; 4/1.3.-20.3.; 5/21.3.-21.4.; 6/22.4.-17.5.; 7/18.5.-29.5.; 8/30.5.-20.6.; 9/21.6.-30.6.; 10/1.7.-11.9.; 11/12.9.-10.10.; 12/11.10.-31.10.; 13/31.10.-20.11.; 15/6.12.-20.12.
1979/II : 1/21.12.78-15.1.79; 2/16.1.-15.2.; 3/16.2.-6.3.; 4/7.3.-22.3.; 5/23.3.-10.4.; 6/11.4.-23.4.; 7/24.4.-14.5.; 8/15.5.-28.5.; 9/29.5.-11.6.; 10/12.6.-4.7.; 11/5.7.-15.8.; 12/16.8.-10.9.; 13/11.9.-30.9.; 14/1.10.-18.10.; Mimořádné číslo/10-79; 15/19.10.-24.11.; 16/24.11.-22.12.; 2.Mimořádné číslo/12-79- 01-80
1980/III : 1/22.12.79-15.1.80; 2/15.1.-1.2.; 3/2.2.-21.2.; 4/22.2.-7.3.; 5/8.3.-30.3.; 6/30.3.-27.4.; 7/27.4.-10.5.; 8/10.5.-31.5.; 9/1.6.-12.6.; 10/12.6.-10.7.; 11/11.7.-3.8.; 12/3.8.-31.8.; 13/1.9.-30.9.; Zvláštní číslo/10-80; 14/1.10.-16.10.; 15/17.10.-10.11.; 16/11.11.-1.12.
1981/IV : 1/2.12.80-7.1.81; 2/8.1.-5.2.; 3/6.2.-12.3.; 4/13.3.-15.4.; 5/16.4.-15.5.; 6/16.5.-17.6.; 7/18.6.-20.7.; 8/27.7.-27.8.; 9/28.8.-25.9.; 10/25.9.-4.11.; 11/5.11.; 12/12-81
1982/V : [1]/01-82; [2]/02-82; [3]/03-82; [4]/04-82; [5]/05-82; [6]/06-82; [7-8]/07-08-82; [9]/09-82; [10]/10-82; [11]/11-82; [12]/12-82
1983/VI : [1]/01-83; [2]/02-83; [3]/03-83; [4]/04-83; [5]/05-83; [6]/06-83; [7]/07-83; [8]/08-83; [9]/09-83; [10]/10-83; [ll]/ll-83; [12]/12-82
1984/VII : [l]/01-84; [2]/02-84; [3]/03-84; [4]/04-84; [5]/05-84; [6]/06-84; [7-8]/07-08-84; [9]/09-84; [10]/10-84; [11]/11-84; [12]/12-84
1985/VIII : 1/23.12.84-10.1.85; 2/11.1.-10.2.; 3/11.2.-5.3.; 4/6.3.-26.3.; 5/27.3.-15.4.; 6/16.4.-10.5.; 7/11.5.-3.6.; 8/4.6.-3.7.; 9/4.7.-10.9.; 10/11.9.-7.10.; 11/8.10.-3.11.; 12/4.11.-3.12.
1986/IX : 1/4.12.85-7.1.86; 2/8.1.-28.1.; 3/29.1.-24.2.; 4/25.2.-18.3.; 5/19.3.-7.4.; 6/[04-86]; Mimořádné číslo/05-86; 7/[06-86]; 8/[07-86]; 9/[08-86]; 10/12.9.; 11/16.10.; 2.Mimořádné číslo/11-86; 12/7.11.; 13/23.11.; 14/20.12.
1987/X : 1/11.1.; 2/30.1.; 3/17.2.; 4/12.3.; 5/3.4.; 6/26.4.; 7/14.5.; 8/4.6.; 9/24.6.; 10/6.8.; 11/3.9.; 12/18.9.; 13/8.10.; 14/22.10.; 15/10.11.; 16/28.11.; 17/13.12.; 18/2.1.88
1988/XI : 1/10.1.; 2/22.1.; 3/7.2.; 4/24.2.; 5/7.3.; 6/21.3.; 7/9.4.; 8/18.4.; 9/3.5.; 10/15.5.; 11/27.5.; 12/9.6.; 13/23.6.; 14/11.7.; 15/10.8.; 16/9.9.; 17/24.9.; 18/10.10.; 19/10.11.; 20/29.11.; 21/15.12.; 22/30.12.
1989 -
Pozn.: od č.10/86 následovalo datování podle posledního textu přijatého do čísla.

B.
1. Informační bulletin o Chartě 77 a VONSu (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných).
2. Obsah (od č.5/78); pravidelné rubriky: Dokumenty Charty 77; Sdělení VONS; Krátké zprávy; V samizdatu nově vyšlo..., (od č.11/84).
3. Anonymy, šifry, kolektivní charakter textů, také plná jména
a) E. Kantůrková, I. Klíma, P. Kohout, Jiří Ruml, A. Šabatová, P. Uhl, L. Vaculík
b) M. Kaufman, J. Onyszkiewicz, A. Sacharov, W. Saroyan
4.a) Dokumenty, sdělení, prohlášení, korespondence, zprávy, informace, polemiky, recenze, anotace, rozhovory, petice, fejetony.
b) Charta 77: všechny oficiální texty (dokumenty atd.), zprávy o aktivitách signatářů a mluvčích, korespondence s úřady i s jednotlivými osobami a organizacemi ze zahraničí, policejní zákroky proti Chartě 77, kontakty s ostatními občanskými hnutími a nezávislými iniciativami doma i v cizině, ohlasy Charty 77 v zahraničí; VONS: všechna sdělení s informacemi o konkrétním porušování lidských práv v Československu, represe proti členům VONSu; zápisy z procesů; polemiky s oficiálním tiskem; lidská a občanská práva obecně; nezávislé iniciativy a aktuální události v oblasti kultury, ekologie, mírového hnutí, církve, menšin, a literatury (pravidelné anotace samizdatových publikací, literární příspěvky); situace v ostatních zemích východního bloku.
c) Většinou původní příspěvky (kromě dokumentů); některé texty převzaty či přeloženy.
d) Několik slovenských textů.
6. Samostatná příloha: Forum; předchůdce: Situační zpráva o Chartě 77.
7. Cena Jana Palacha za rok 1983.\

C.
1. "Informace o Chartě 77 (INFOCH)", KS 2/84. ([ 1 ]-[3]/84)
"Informace o Chartě 77 (INFOCH)",KS 3/84. ([4]-[6]'84
"Informace o Chartě 77 (INFOCH)", KS 4/84. ([7-8]-[ll]/84)
"Informace o Chartě 77 (INFOCH)'", KS 1/85. ([12]/84-3/85)
"informace o Chartě 77 (INFOCH)", KS 2/85. (4-6/85)
"Informace o Chartě 77 (INFOCH)", KS 3/85. (7-9/85)
"Informace o Chartě 77 (INFOCH)", KS 4/85. (10-11/85)
"Informace o Chartě 77 (INFOCH)", KS 1/86. (12/85-4/86)
"Informace o Chartě 77 (INFOCH)", KS 2/86. (5-6/86)
"Informace o Chartě 77 (INFOCH)", KS 3/86. (Mimoř.č./05-86, 7-10/86)
"Informace o Chartě 77 (INFOCH)", KS 4/86. (2.Mimoř.č./ll-86, 11-12/86)
"Informace o Chartě 77 (INFOCH)", KS 1/87. (13/86-2/87)
"Informace o Chartě 77 (INFOCH)", KS 2/87. (3-7/87)
"Informace o Chartě 77 (INFOCH)", KS 3/87. (8-11/87)
"Informace o Chartě 77 (INFOCH)", KS 4/87. (12-15/87)
"Informace o Chartě 77 (INFOCH)", KS 1/88. (16-18/87)
2. "Information on Charter 77", Palach Press Bulletin 9/78, 4. (1/78)
"Special issue of 'Information on Charter 77', covering December 1979", Summary of Avialable Documents (Palach Press) 13/80. (2.Mimoř.č./I2-79 - 01-80)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 59.
3. Petr Uhl, "Deset let Informací o Chartě 77", Infoch 1/88.

D.     [Rozhovor s Petrem Uhlem (12.7.89)]:
1. Praha.
2. Zpočátku 50-60; 1984: 70-100; koncem roku 1988: 500.
3. Zpočátku průklep; později texty psány elektrickým psacím strojem na cyklostylové blány. Existuje řada dalších rozmnožovacích metod a postupů, které však byly používány nezávisle na redakci.
5. Předchůdcem Infochu byla Situační zpráva o Chartě 77; v průběhu vydávání podnikla policie proti Infochu četné represe.
Infoch se zabývá Chartou 77, ale vydavatelem není Charta 77!

zdroj: Posset 1993 viz


V Informacích o Chartě 77 byla v letech 1978-1990 publikována mj. takřka všechna sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Vydávání samizdatového periodika popsal v roce 1998 Petr Uhl v úvodu k článkové bibliografii, kterou připravil Jiří Gruntorád.

Komplet je rovněž na CD, které je součástí publikace Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných očima svých členů. Diskusní setkání 19. října 2007 (Pulchra, Praha 2008).

dle vons.cz

GRUNTORÁD, Jiří. Informace o Chartě 77: 1978-1990 : [článková bibliografie]. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1998, 628 s. Knihy dokumenty. ISBN 80-7239-006-6. Úvod Petra Uhla a poznámka Jiřího Gruntoráda - pdf-txt

Kompletní katalog sbírky Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) v Libri prohibiti - pdf-txt

zdroj: libpro.cz

Elektronická verze Informací o Chartě 77 byla připravena ve spolupráci Sdružení občanů Exodus, vons.cz a knihovny Libri prohibiti, kde jsou uloženy originály.


1978

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr

1979

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    mimoř. č. říjen - proces s VONS - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    mimoř. č. prosinec - proces s VONS - pdf-ocr

1980

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    mimoř. č. říjen - souhrnné sdělení VONS o všech dosavadních případech - pdf-ocr    16 - pdf-ocr

1981

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1982

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07-08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1983

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1984

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07-08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1985

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1986

01 - pdf-ocr;  jiný opis pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr     mimoř. č. - beseda Havel, Hejdánek, Hájek, Benda k 10. výročí Ch 77 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr     mimoř. č. - Memorandum "Uvést helsinské dohody v život" - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr

1987

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr 08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr

1988

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr    21 - pdf-ocr    22 - pdf-ocr chybně označeno 22/1989

1989

01 - pdf-ocr    02 - pdf-ocr    03 - pdf-ocr    04 - pdf-ocr    05 - pdf-ocr    06 - pdf-ocr    07 - pdf-ocr    08 - pdf-ocr    09 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr    21 - pdf-ocr    22 - pdf-ocr

1990

01 - pdf-ocr

1991

01 - pdf-ocr

1992

01 - pdf-ocr