KOMPLETNÍ tituly jsou v menu ZA názvem označené  ●  :

samizdat:

Altamira
Alternativa
Brněnský informační bulletinNMS
BulletinNMS
Bulletin NMS Liberec
Bych
Co je
Čin
Čtení do krosny
Ekologický bulletin
Ekonomická revue
Forum
Haňťa press
Historické studie (sborník)
Host
Hurá
Informace o církvi
Informace o Chartě 77
Informační buletin Československo-polské solidarity
Informační servis
Jazzstop
Ječmínek
Jen pro blázny
Komunikace
Koruna
Krtek
Kritický sborník
Křesťanské obzory
Lázeňský host
Lidové noviny
Mašličkový časopis
O divadle
Obsah
Opinie - Názory
Pajda
Paraf
Pevná hráz
Pohledy
Pojďte a uvidíte
Polsko a my
Prostor
Psí
Revolver revue - Jednou nohou
Sborník památce ...
Severomoravská pasivita
Sondy
Sport
Staroplzenecký atašé
Střední Evropa
Střední Evropa - brněnská verze
Sursum
Teologické texty
Teologický sborník
Univerzum
VV - Nezávislá revue pro výchovu a vzdělání
Vokno
Voknoviny
Zpravodaj ČHV
Zpravodaj Demokratické iniciativy
Zpravodaj HOS
Zappostrophe

exil:

150000 slov
Acta
Afghánský zápisník (Afghanistan)
Archa (Mnichov)
Doba (Ludwigsburg, Mnichov)
Fosil magazín
Hlas domova 1950-65
Krtek
Kruh (Richmond)
Listy (Řím)
Listy přátelům
Madrid
Nový život
Obrys
Ost(europa)Nachrichten
Paleta
Paternoster
Perspektivy
Poradní svitek
Proměny
Rozmluvy
Sborník Bohemia
Sklizeň
Sklizeň svobodné tvorby
Skutečnost
Spektrum
Studie
Svědectví
Svobodná země
Svobodný odborář
Šíp
Západ (today)
Zápas o duši
Zápisník  

ostatní:

Filosofická revue
Hlídka
Katolík
Knihovna Křesťanských obzorů
Na hlubinu
Nova & vetera
Obzory (Praha)
Pax
Řád 1991-2015
Studentská hlídka
Úsvit
Via
Výhledy 1939-41
Život