Revolver revue / Jednou nohou

Praha     *     1985 - 1989     *     2-3 x ročně     *     v r. 2017 stále vychází

 

Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1. Jednou nohou (1-4); Revolver Revue/Jednou nohou (5,6); Revolver Revue (od č.7); zkr.JN; RR/JN; RR; "Ererka"; "Revolverová revue"; "Revolver";
2. Kulturní revue - tzv. "nezávislý" tiskový orgán (1, 2); Tzv. nezávislá kulturní revue (3-4); Nezávislé kulturní periodikum (6); Off ghetto magazine (7); Colorama - profesionální a nezávislý magazín (8); Femme fatale - nezávislý magazín (9); Nezávislý magazín (10-11);
3. Mato, Saran-wrap, Tajemný EM (1); M., Tajemný M., S.W. (2); M., S.W., Tajemný M, Jindra Hojer, Tonda Plíhal a kluci ze Dvorců a dost (3-4); Mladý Muž Který Se Vyzná s redakční radou: Tonda Plíhal (ze Dvorců), Městská Chudina, Lassie-Se-Vrací, Kropiči, Sympatický Dareba, Nakonec Príma + Adam a Plavčíci Kapitána Bontecoea (5); S.W. a M.A. s redakční radou (6); SWEET JANE a nevadský plyn (RR makers) (7-10); Kontaktní adresa Nachtasyl, Stumperg. 53-56, Wien 6 (9); SWEET JANE & nevadský plyn, Kontakt: Ivan Lamper, Rybalkova 27, Praha 10, Jáchym Topol, Pod Klikovkou 9, Praha 5, Saša Vondra, Trojanova 1, Praha 2(11);
4. Praha (8-11);
5. Příspěvky přebírány výhradně z kolujících samizdatů a přetiskovány bez vědomí autorů (1, 2); Přebírání textů z RR JN je možné pod podmínkou, že bude uveden pramen (a to i u překladu, pokud byl pořízen speciálně pro nás, respektive je-li takto označen) (6); Přebírání textů psaných přímo pro RR je možné pouze s uvedením pramene (7, 8);
6. A4; A5 (dotisky);
7. [125]-[400];
8. cyklostyl (částečně xerox, průklep, jehličková tiskárna); sešito v (polo)kartónu (1-9); brožováno (10, 11);
9. ilustrace; praporky
12. 2-3x ročně;
13. 11;
14. 1/85; 2/85; 3-4/86; 5/86; 6/87; 7/87; 8/87 (09-87); 9/88 (02-88); 10/88 (06-88); 11/88 (11-88); 1989-
 
B.
1. Časopis pro literaturu.
2. Obsah; bloky ve volné kombinaci (od č.6): Zahraniční autoři; Překlady; Čeští autoři; rr-interview; Články - recenze - úvahy - rr reports - dopisy čtenářů; Resumé; přílohy: Příběh Garáže (6), kalendáře, samolepky, plakáty, pytlíky.
3. Většinou plná jména, také pseudonymy, šifry;
a) J. Beneš, E. Bondy, V. Brabenec, V. Havel, Z. Hejda, I. M. Jirous, M. Knížák, J. Kolář, V. Kremlička, J. Orten, F. Pánek, P. Placák, Jáchym Topol, Josef Topol, I. Wernisch;
b) A. Achmatova, H. Arendt, S. Beckett, Ch. Bukowski, L. F. Céline, W. Gombrowicz, G. Greene, Gy. Konrád, H. Krall, E. Limonov, A. Marčenko, H. Miller, J. Novák, G. Orwell, H. Pinter, D. Savickij, P. Schneider, S. Sheppard, I. B. Singer, T. Waits, A. Warhol, P. Wilson.
4.a) Próza, poezie, dramata, rozhlasové hry, eseje, články, recenze, kritiky, polemiky, reportáže, rozhovory, komentáře, glosy, písňové texty, čtenářské dopisy, anotace, resumé.
b) Česká beletrie a esejistika autorů, kteří nemohou/nemohli publikovat oficiálně: V.Havel, Asanace (drama), Příběh a totalita (esej); Josef Topol, Stěhování duší (drama); I.Wernisch, Cvičné město (poezie); J.Černá, Adresát Milena Jesenská; autoři spjatí s undergroundem: I.M.Jirous, Labutí písně (poezie); E. Bondy, Nový věk (próza); mladí, začínající autoři: poezie Jáchyma Topola, A. Wágnerové a V. Kremličky; texty písní českých rockových skupin (Plastic People of the Universe, Garáž); rozhovory s osobnostmi kulturní scény (M. Hlavsa, J. Skalník, O. Stankovičová, madarští publicisté a překladatelé) a politiky (A. Michnik, S. Devátý); vzpomínky (B. Placák o Slovenském národním povstání); literárněkritické a literárněhistorické eseje (J. Chalupecký o J. Kolářovi a V. Boudníkovi); statě o výtvarném umění (S. Dalí, A. Warhol); kritiky a recenze novinek (samizdat: P. Placák, Medorek; exil: J.Novák, Miliónový jeep) a výstav moderního umění; polemiky: o J. Pelcovi, Děti ráje, o Revolver Revue (reakce, čtenářské dopisy, kritiky), s oficiálním zpravodajstvím (Rudé právo) a oficiálními publikacemi (J. Šebesta, V zemi zaslíbené?); reportáže: z cest (Litva, Polsko, Leningrad), věznic (J.Wolf o Valdicích); české i přeložené publicistické texty: drogy, glasnosť, rasismus (antisemitismus, protiromské cítění), židovská problematika, lidská práva (Rumunsko, SSSR, ČSSR), rocková hudba, underground; překlady: próza (povídky Ch. Bukowského; E. Limonov, Love, love, love; P. Schneider, Skokan); poezie (A. Achmatovová, Rekviem); drama (H. Pinter, Rodinné hlasy); literatura faktu (A. Marčenko, Mé výpovědi; H. Arendtová, Co je svoboda?; Gy. Konrád, Zabít znamená vždycky zavraždit); rozhovory (s T. Waitsem, L. Reedem, I. Ratušinskou, M. Laskym, Ch. Bukowskim).
c) Asi třetina původních příspěvků; dvě třetiny (prvních) překladů (většinou z angličtiny, polštiny, ruštiny); některé texty převzaty (samizdat),
e) V několika textech použit hovorový jazyk, obecná čeština a slang; přímé výzvy čtenářům, vsuvky typu Profesionálové to mají rádi ve stylu Revolveru.
6. Souvislost: Edice Mozková mrtvice: od r.1984; RR editions (někdy také: Edice RR): od r.1987.
7. Předchůdce: Violit.
 
C.
1. P.T., "Vokno. ... Jednou nohou. Kulturní revue. Vychází extrémně nepravidelně, č.1, 2 (1985), 3-4 (1986)", Svědectví 79/86,672-674.
J.P., "Host, ... Revolverová revue, samizdat, 3 - 4 čísla ročně. ...“, Svědectví 82/87, 430-431.
Josef Hradec, "Z ghetta do sexshopu? (Rozpaky nad 7.číslem Revolver Revue)", Komunikace 1/87.
"Jednou nohou", KS 2/87. (1,2)
"Jednou nohou - Revolver Revue", KS 4/87. (3-4 - 8)
"Revolver Revue", KS 4/88. (9,10)
Stárnoucí grafoman, "Mrdat nebo milovat (Minierotikon)", Vokno 14/[88].
"X-Press Featuring", Express [Vídeň] 27/89,38-39. (11)
 
2. "Jednou nohou", Infoch 3/86. (3-4)
"Jednou nohou - Revolver Revue", Infoch 11/86. (5)
"Revolver Revue - Jednou nohou", Infoch 6/87. (6)
"Revolver Revue - off ghetto magazine", Infoch 9/87. (7)
"Revolver Revue", Infoch 14/87. (8)
"Revolver Revue", Infoch 5/88. (9)
"Revolver Revue", Infoch 14/88. (10)
"Revolver Revue", Infoch 1/89. (11)
"Revolver Revue/Jednou nohou", Vokno ll/[86]. (5)
"Revolver revue", Vokno 12/[87]. (6)
"Revolver revue", Vokno 12/[87]. (7)
"Revolver revue", Vokno 13/[86-87]. (8)
"Revolver revue", Vokno 14/[88]. (10)
"Revolver Revue Jednou nohou, Z obsahu č. 6/87", Paternoster 18/87,45.
"Revolver Revue Jednou nohou, Z obsahu č.7/87", Paternoster 19/87, 95.
"Revolver Revue Jednou nohou, Z obsahu č.8/87", Paternoster 19/87, 96
"Revolver Revue - Obsah č.9/88", Paternoster 22/88,107-108.
"Revolver Revue, Obsah čísla 10/88", Paternoster 22/88,108-109. Vilém Prečan,
"Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88,63.
"Revolver Revue 10", Kontinuita 6/89.
 
3. Mladý muž, který se vyzná, "Soudruh Mauser (úvodník)", Revolver Revue/Jednou nohou 5/86.
"Revolver Revue - obsah čísel 1-11", Revolver Revue 12/89.
 
4. Revolver Revue, Vážení přátelé, rukopis, Praha 1988. (Otevřený dopis redakcím v cizině s informacemi o RR a prosbou o podporu.)
"With One Foot in Jail. An interview with Jáchym Topol", Uncaptive Minds, 3/89,24-28. (Česká verze v: Západ 4/89,17-20.)

www.revolverrevue.cz

čísla  - textové podoby s OPRAVENÝM textem

1 - 1985 - Jednou nohou -  pdf-txt

2 - 1985 - Jednou nohou - pdf-txt

3-4 - 1986 - Revolver revue - Jednou nohou pdf-txt

5 - 1986 - Revolver revue - Jednou nohou pdf-txt

6 - 1987 - Revolver revue - Jednou nohou pdf-txt

7 - 1987 - Revolver revue - pdf-txt

8 - 1987 - Revolver revue pdf-txt

9 - 1988 - Revolver revue pdf-txt

10 - 1988 - Revolver revue - pdf-txt

11 - 1988 - Revolver revue pdf-txt

12 - 1989 - Revolver revue pdf-txt

13 - 1989 - Revolver revue pdf-txt

 

čísla - skeny s podloženým, jen ČÁSTEČNĚ OPRAVENÝM textem

1 - 1985 - Jednou nohou - pdf-ocr

2 - 1985 - Jednou nohou pdf-ocr

3-4 - 1986 - Revolver revue / Jednou nohou pdf-ocr

5 - 1986 - Revolver revue / Jednou nohou - pdf-ocr

6 - 1987 - Revolver revue - Jednou nohou pdf-ocr

7 - 1987 - Revolver revue - pdf-ocr

8 - 1987 - Revolver revue pdf-ocr

9 - 1988 - Revolver revue pdf-ocr

10 - 1988 - Revolver revue - pdf-ocr

11 - 1988Revolver revue pdf-ocr

12 - 1989 - Revolver revue pdf-ocr

13 - 1989 - Revolver revue pdf-ocr

 


 

OBSAHY

 

Jednou nohou 1985 01  - 124 potištěné strany (bez obálky), nestránkováno

 
tiráž
JEDNOU NOHOU (kulturní revue) - tzv. "nezávislý" tiskový orgán
Příspěvky přebírány výhradně z kolujících samizdatů a přetiskovány bez vědomí autorů.
Redakční rada: Mato, Saran-wrap, Tajemný EM
Vychází extrémně nepravidelně.
 
obsah
-          citáty (Samuel Beckett, Murphy; L. F. Céline, Cesta do hlubin noci; Petr Lampl; Egon Bondy, Afganistan)
-          Václav Havel - Šest poznámek o kultuře (1984)
-          citát (Alexandr Zinověv - Zející výšiny)
-          Magorova labutí píseň
-          Vít Kremlička - Autentický kulovátor, Zvonění
-          Egon Bondy - O počasí (výbor z básní 1979-82)
-          Jáchym Topol - Eskymáckej pes (1982), Stěhovavá tvář (1983) - výbor z básní
-          J. H. Krchovský - Básně z let 1978-82 - ze sbírek Procházky urnovým hájem (podzim 1978 až konec 1979), Neklid (1980), Bestiální něha (jaro 1981 až jaro 1982), Jarní elegie '82 (březen až květen 1982), Valčík s mým stínem (1982)
-          Vladimír Boudník o povídce B. Hrabala Automat svět (1963)
-          Jindra Tma - Noty pro podzimní bytost (1984) - výbor ze sbírky
-          Románová příloha Čtení do vany: Egon Bondy - Nový věk

Jednou nohou 1985 02 - 142 potištěné strany (bez obálky), nestránkováno

 
tiráž
JEDNOU NOHOU (kulturní revue) - tzv. "nezávislý"  "tiskový"  "orgán"
Příspěvky přebírány výhradně z kolujících samizdatů a přetiskovány bez vědomí autorů.
Redakční rada: M., Tajemný M., S.W.
Vychází extrémně nepravidelně.
 
obsah (většina statí doplněna medailonky autorů)
-          citáty (Alain Jouffroy; Václav Havel - Thriller; Ladislav Klíma - Má praxe; Pavel Zajíček - Dopisy z vězení; Petr Lampl; Fanda Pánek; Jana Černá; Anna Wágnerová; Isaac Bashevis Singer; SOCHA; romští anonymové
-          Václav Havel - Thriller
-          Ladislav Klíma - Má praxe (od dvou let nezměněná) (2. 2. 1922)
-          Pavel Zajíček - Tok okamžiků - Dopisy z vězení (duben 1976 až únor 1977)
-          Petr Lampl - Několik básní, Loutkářova zamyšlení (1975)
-          Fanda Pánek - Básně z let 1982-85
-          Jana Černá - Adresát Milena Jesenská (1. pokračování)
-          Vladimír Boudník - Texty a dopisy (1949-63)
-          lsaac Bashevis Singer - Kafkův přítel
-          Jiří Daníček - Anděl a rukavice
-          SOCHA - básně (ze sbírky Blbcovi)
-          Anna Vágnerová - výbor básní ze sbírky Geniální vystoupení (1984)
-          Hannah Arendtová - Co je svoboda?
-          Příloha: čtení na aero-bic - romští anonymové (Syn proti otci; Strejček koňská noha; Janči; Karela; Víte, kdo byla ta stará gádži ?; básně)

Revolver revue / Jednou nohou 1985 03-04 - číslo má 204 potištěné strany (bez obálky), nestránkováno
 
tiráž
JEDNOU NOHOU – tzv. nezávislá kulturní revue, vychází nepravidelně,
Redakce: M. , S.W., Tajemný M, Jindra Hojer, Tonda Plíhal a kluci ze Dvorců a dost.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Toto číslo je věnováno památce Roberta Komoura.
 
obsah
-          citáty (Stendhal, Červený a černý; Franz Kafka, Přání státi se Indiánem)
-          krátké zprávy (redakční sdělení)
-          Isaac Bashevis Singer - Klíč
-          Tom Sheppard - Měsíc jestřábí luny; V sedmdesátých letech; Krvavé mléko; Montana; Holywood; Nuda; Kůže z černého medvěda; Levoruká kačina; Dopis od chladnokrevného vraha; Město naděje; Hlasy ze záhrobí
-          J. R. R. Tolkien - O prstenech moci a třetím věku
-          2x Indiáni – Žárlivý démon, Děvka
-          Samuel Beckett - Všechny padající
-          Dílo Samuela Becketta v datech
-          K. H. Mácha - Deník z roku 1835
-          Jiřina Zemanová – básně ze sbírek „P.F. 82“ a „Slova“
-          Jan Brabec - Z jedné strany na druhou
-          Luboš Vyd ra - 2 povídky – Těm, kteří se po dlouhé době ohlédnou; Na venkovském hřbitůvku
-          Rudolf Němec - Malířská cesta (1978)
-          Jáchym Topol - Popiš si ksicht!
-          MUDr. Jan Lukeš (1912-77) - Muž, který vytvořil 16 jazyků
-          MUDr. Jan Lukeš – Dopis prof. Stuchlíkovi (1966)
-          Jana Černá – Adresát Milena Jesenská /2. pokračování - dokončení/
-          Paul Wilson - Jaký je to dělat rock v policejním státě (1983)
-          Plastic People - Půlnoční myš /některé texty z poslední nahrávky/
-          Martin Palouš - Opuštění země
-          Příloha /Čtení do pěší zóny/ - Václav Havel – Largo desolato

Revolver revue / Jednou nohou 1986 05 - číslo má 177 potištěných stran (bez obálky), nestránkováno

tiráž
Řídí Mladý Muž Který Se Vyzná s redakční radou: Tonda Plíhal /ze Dvorců/, Městská Chudina, Lassie-Se-Vrací, Kropiči, Sympatický Dareba, Nakonec Príma + Adam a Plavčíci Kapitána Bontecoea
Vychází nepravidelně.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Objednávky inzerce v administraci.
 
obsah
​-          úvodník - soudruh Mauser
-          krátké zprávy
-          Isaac Bashevis Singer - Holubi
-          H. P. Lovecraft - Účastník slavnosti
-          Charles Bukowski - povídky, básně, rozhovor
-          Tichá modlitba od Petra Placáka
-          E. Vacek – povídky (Převodovka, Lunapark, Ráno, Červnová noc)
-          Ž. - Jsem sirotek
-          Jan Beneš - Na místě, Resumé
-          p.p. – Vihorlat
-          Ivan M. Jirous – Ochranný dohled
-          Medorek - ukázka z románu
-          Hendrix - The Primitives Group /paměti pražského rockera/ (1985)
-          Louis Ferdinand Céline – dva rozhovory – s Claude Bonnefoyem a André Parinaudem
-          Magor - Režim za všechny prachy
-          Horna Pigment – Vídeňská vědma, detektiv Skalák, P.T. Paříž, D.H. Rotterdam aneb „...a bude hůř!“ (1986)
-          Milan Janča - Valdice u Jičína /revolver report/ (1983)
-          tým M.A. - Dál od toho dunění zvonů... /revolver report/ (1986)
průběžně - inzeráty na časopisy a knihy samizdatové, exilové a z Jazzové sekce

Revolver revue / Jednou nohou 1987 06 - číslo má 235 potištěných stran a 1 označený podkladový list (bez obálky), nestránkováno

tiráž
REVOLVER REVUE JEDNOU NOHOU - nezávislé kulturní periodikum.
Vychází 2-3x ročně.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Přebírání textů z RR JN je možné pod podmínkou, že bude uveden pramen /a to i u překladu, pokud byl pořízen speciálně pro nás, respektive je-li takto označen/.
Řídí S.W. a M.A. s redakční radou.
 
obsah
úvodník - Jiří Orten - Projev noci /z pozůstalosti/
překlady
-          Graham Green- Způsoby úniku
-          L. F. Céline - Pocta Zolovi
-          H. P. Lovecraft - Divák
-          Henry Miller - medailon, bibliografie
-          Henry Miller - Tiché dny v Clichy /1.část/
-          Susan Sontagová - Projekt návštěvy Číny
-          Dmitrij Savickij - Slova
čeští autoři
-          K. K. Kuchyňka - Džez, První pomoc, Námluvy
-          Františka Tichá - Touha po nemoci /výbor z veršů/
-          Marie Benetková - Pí Pate, Zlatý kopec
-          Vít Sval - Útěšné putování /úryvek/
-          Ivan Wernisch - Cvičné město /výbor ze sbírky Jako kdyby byl/
rr interview - Milan Hlavsa - Tentokrát bez maskovacích manévrů /rozhovor s Derekem Windbreakerem/
články  úvahy  polemiky  recenze  informace  rr reports  dopisy
-          Alicia Ostrikerová - Americká poezie, jak ji dnes formují ženy
-          R. Rainer - Joe Orton - legendy a svědkově
-          R. Hingley - Stalingrad a Stalinův teror
-          D. Godolphin - Nenápadné chlubení slavnými známými
-          Václav Řezina - Není všechno zlato...
-          Sax von Drak - Všechno je dovoleno, ale ne vše prospívá
-          Horna Pigment - Zpívá hlasitě, ale falešně
-          Egon Bondy - Odpověď panu H.P.
-          Ištván Lozedi - Několik poznámek k anonymní stati
-          František Kočka - Medorek. Značně opožděný ohlas jednoho díla
-          Jiří Wolf - Mám se stále dobře /rr report/
-          Jennifer Hull - Narkomani v zemích srpu a kladiva
-          Sax von Drak - Rock s vyprázdněným obsahem /rr rock report/
-          dopisy čtenářů
příloha - Petr Sedloň Příběh GARÁŽE /+ texty kapely/
průběžně - inzeráty na samizdatové a exilové časopisy a knihy 

Revolver revue 1987 07 - číslo má 266 potištěných stran a 1 označený podkladový list (bez obálky), nestránkováno
 
tiráž
REVOLVER REVUE - off ghetto magazine
řídí SWEET JANE a nevadský plyn /RR makers/
vychází 3-4x ročně
objednávky inzerce v administraci
nevyžádané rukopisy se nevracejí
 
obsah
zahraniční autoři
-          Edward Limmonow - Love, love, love
-          Kazimierz Brandys - Měsíce /říjen - prosinec 1983/
-          Charles Bukowski - Kid Stardust na jatkách; Kopulující mořská panna z Venice, Kalifornie
čeští autoři
-          Karel Kreibich - Soukromá podoba veřejnosti
-          Jan Novák - Detektiv Šídlo
-          Karel Doležal - Demiurg Jan Novák (1925-80) aneb zaklínání samoty
-          Martin Palouš - Tři zprávy o četbě /zpráva 1. - Bukowski/
-          Egon Bondy - Kádrový dotazník
-          Václav Havel - Příběh a totalita
-          j. tma - Možná bych docela rád
-          Josef Topol - Stěhování duší
rr interview – Jak chutná moc bezmocných /rozhovor s Martinem Paloušem/
články  recenze  úvahy  rr reports  dopisy čtenářů
-          A. Siňavskij - Setkání v Neapoli
-          D. Savickij - Směrem k sovětům; Literatura předpeklí
-          T. Konwicki - Kterou cestou
-          M. Gilbert - Hrůzostrašný podvod
-          J. Kuroň - Vzpomínka na Edwarda Lipińského /1888-1986/
-          Krása jako symbol pravdy - interview s A. Tarkovským
-          E. Surkov - Andrej Tarkovskij: Nostalgie
-          Poskvrněný génius /Thomas Wolfe/
-          Jack Kroll - Andy Warholl - Jizvy osudu
-          Paul Taylor - Poslední interview s Andy Warholem
-          Isabella Graw - Čekání na Basquiata; Interwiev s J. M. Basquiatem
-          Václav (Vojtěch?) Řezina - Jeden příběh
-          Panelák - Polsko 86 /rr report/
-          Giorgio - Jaká je alternativa? /rr rock report/
-          Petr Sedloň - Orgie dechových nástrojů
-          Zasláno: - anonymní ohlas
                            - Zdena Těsná - A tak se stalo...
                            - Corrector
průběžně - inzeráty na samizdatové a exilové časopisy a knihy, výzvy

Revolver revue 1987 08 - číslo má 339 potištěných stran (bez obálky), nestránkováno
 
tiráž
REVOLVER REVUE - profesionální a nezávislý magazín
vychází v Praze 3-4x ročně
řídí SWEET JANE a nevadský plyn
grafická úprava: Studio RR
/uzávěrka č. 8 - září 87/
 
obsah
překlady
-          Kazimierz Brandys - Měsíce /úryvek/
-          R. Z. Sheppard  - Varšavský deník K. Brandyse
-          G. Herling-Grudziński - Deník psaný v noci /úryvek/
-          Witold Charlamp - Vnitřní deník /úryvek/
-          Anatolij Marčenko - Mé výpovědi /úryvek/
-          Delmore Schwartz - Ve snech začíná odpovědnost
-          Tom Waits - ...hrdina je jenom sendvič
-          Edward Limonow - Student
-          Anna Achmatovová - Requiem
-          Aleksander Smolar - Tabu a nevinnost
-          Jerzy Kosiński - Malovaný pták /úryvek/
-          H. P. Lovecraft - Dagon
-          Rafal Wojaczek - výbor z veršů
-          Ann Beatie - Trpaslíkárna
-          Dobrodružství Legse Sawyera a Huckleberryho Hella
-          Harold Pinter - Rodinné hlasy
čeští autoři
-          Bedřich Placák - úryvek z pamětí
-          Martin Palouš - Tři zprávy o četbě /2. část - Lewis/
-          Dan Jelínek - Izrael 1968 /úryvek/
-          Jaroslav Spurný - Setkání
-          Sýkora - Červený vrch (klášter?)
rr interview - Jesus, I'm Tony /rozhovor s Tony Ducháčkem/
články  úvahy  recenze  polemiky  rr reports  dokumenty
-          Dmitrij Savickij - Mrtvý jazyk ideologie
-          Cvetan Todorov - Z korespondence
-          George Orwell - Spisovcatelé a leviathan
-          Marian Sabat - Ráj na Sibiři
-          Tandem - Leningrad za osm dní /rr report/
-          Rozhovor s Andrzejem Drawiczem
-          Rozhovor s Irinou Ratušinskou
-          Philip Hoare - Děvka z Hershey baru
-          Gerald Clarke - Po deseti letech básník zase sní
-          Paul Gray - Video-artista říká: "Tady to jede. "
-          M. Secrestová - Bouřlivý život a velká láska Salvatora Daliho
-          J. Chalupecký - Příběh Vladimíra Boudníka
-          Milan Knížák - K výstavě ve vysočanském lidovém domě
-          V. Pivovarov - odpověď M. Knížákovi
-          Hugo Kočár - recenze knihy Mikoláše Chadimy
-          dokument - dopis Tomáše Schilly redakci Rudého Práva
Resumé /Czech, English, German, Russian/
průběžně - inzeráty na samizdatové a exilové (i polské a ruské) časopisy a knihy, výzvy

Revolver revue 1988 09 - číslo má 411 potištěných stran (bez obálky), nestránkováno
 
tiráž
REVOLVER REVUE - český nezávislý magazín
řídí: Sweet Jane a nevadský plyn
grafická úprava: Studio RR
vychází v Praze 3-4x ročně
uzávěrka č. 9: únor 88
 
obsah 
překlady
-          Hanna Krall - Stihnout to před pánem bohem /1. část/
-          Hannah Arendt - Eichmann v Jeruzalémě /1. část/
-          Gyorgy Konrád - Zabít znamená vždycky zavraždit
-          Witold Gombrowicz - úryvek z Deníků 1953-56
-          John Updike - Bech v Česku
-          Edward Limonow - Hotel Winslow a jeho hosté
-          Stephen Brook - New York ve dne i v noci
-          Andy Warhol - Od A k B a zase zpátky
čeští autoři
-          K. K. Kuchyňka – Banán /1. část/
-          K. K. Kuchyňka – 100+1 zahraniční zajímavost, Saab
-          Josef Teufel - V den MDŽ
-          Petr Zmrzlík - Obrovský zasněžený hřbitov
-          Saša Vondra - Doslov nejen k jedné básnické sbírce
-          Vít Kremlička - Lodní deník ale též metafyzická obruč
-          Honza Krejcarová - V zahrádce otce mého
-          Pavel Vateň - Vedro
-          Václav Havel - Asanace
-          Václav Havel - 8 básní z dávného mládí
-          Martin Palouš - Tři zprávy o četbě /3. část - Ende/
rr interview
-          Náš člověk ve Zlíně /rozhovor se Stanislavem Devátým/
-          Od boku o předvoji a průserech /s Josefem Císařovským hovoří Václav Havel/
články  úvahy  recenze  polemiky  rr reports  dopisy  dokumenty
-          Anonym - Žít a umírat /zpráva ze současného Rumunska/
-          Anička Posedlá a Věra Lukášová - Setkání /rr report/
-          Neal Ascherson - Lékaři smrti
-          ARKA - rozhovor s Melvinem Laskym
-          Stefan Kaufer - V malých věcech je krása
-          M.Z. – Célinův come-back
-          Rita Mielke - Venuše s kožichem a bičem
-          R. Z. Sheppard - Yuppic fiction
-          L'Humanité – Siegfried a bílá opička /ukázka levicového novinářského stylu – portrét delegáta/ 
-          rozhovor Davida Fricka s LOU REEDEM
-          Jiří Tichý - Krátce ke knize Josefa Šebesty
-          K. K. Kuchyňka - Ještě jednou k Chadimovým pamětem
-          BaCha - O jedněch převlečených kalhotách...
-          Jiří Olič - Výtvarný kritik z Božího dopuštění
-          Rudi Koutek - K Janu Pilařovi
-          Magor - Poznámky ke dvěma recenzím
-          Horna Pigment - Místo šikézního kvádra císařovy šaty
-          Erika Glasser - Dopis redakci RR
dokumenty
-          Petr Placák - Dopis redakci Večerní Prahy
-          Olina Stankovičová - Dopis redakci Rudého práva
příloha - Poučení vyšetřovaným
resumé /Czech, English, French, Hungarian, German, Russian/
 
průběžně - inzeráty na samizdatové a exilové (i polské) časopisy a knihy, výzvy

Revolver revue 1988 10 - číslo má 382 potištěné strany (bez obálky), 1 volně vložený list (protest proti uvěznění I. Polanského), stránkováno
 
tiráž
REVOLVER REVUE - nezávislý magazín, vychází v Praze 3 x ročně
řídí Sweet Jane a nevadský plyn, grafická úprava: Studio RR
uzávěrka: červen 1988
 
obsah 
překlady
-          Hanna Krall - Stihnout to před pánem bohem /dokončení/ 1
-          Hannah Arendt - Eichmann v Jeruzalémě /2. část/ 21
-          Anatolij Marčenko - Žij jako všichni 44
-          Jerzy Fajerant - Co řeknou naše děti 61
-          Peter Schneider - Skokan 74
-          Jan Novák - Miliónový jeep /ukázka z románu/ 102
-          Václav Havel - Dvě poznámky k "Milionovému jeepu" 130
-          Dmitrij Savickij - Laura 131
-          Jurij Mamlejev - Cesta 140
-          Viktoriánská pornografická literatura 142
čeští autoři
-          K. K. Kuchyňka - Banán /pokračování/ 152
-          Vratislav Brabenec - V Torontu 163
-          Anonym - Vzpomínky na děcák 169
-          Zbyněk Hejda - Tři básně 179
-          Vít Kremlička - Chytráků je nadbytek 184
-          Egon Bondy - Básně další 187
rr interview
-          "Chtěla bys být čarodějnicí?" - "Moc!" /J. Bělíková a O. Havlová hovoří s O. Stankovičovou/ 200
-          4x Maďarsko /Miklós Haraszti, Ferenc Köszeg, Judit Vásárhelyi, György Varga/ 224
články  úvahy  rr reports  recenze  dopisy  dokumenty
-          Helsinki Watch - Slzy, krev a pláč 242
-          Jefim Etkind - Ztracené iluze 263
-          Valerij Sojfer - Zachraňte Rusko! Bijte Židy! 269
-          A. Finkielkraut – Jménem všech našich mrtvých 273
-          B. Karaglickij - Glasnosť, sovětský tisk a rudí zelení 282
-          Sally Laird - "Cítím, že se musím vrátit" /interview s N. Achmetovem/ 285
-          Leszek Kolakowski - Cesta naděje 288
-          Marian Turski - Izraelské rozhovory 292
-          Boris Groys - Literatura soc-artu 295
-          Jiří Kolář - Několik poznámek k defektnímu umění 297
-          Josef Teufel - Slavín, 24.05 /rr report/ 299
-          Zasláno ze SEVERNÍ KOREJE /dokument/ 304
-          Josef Snobl - Projekt Hovnung /dokument/ 308
-          Josef Hradec - Z ghetta do sexshopu? 309
-          Matěj Krčma - Případ Horna Pigment 313
-          P. Turnovský - K jedné kulinářské nechutnosti 315
-          M. Chadima - Dopis redakci a čtenářům RR 316
-          K. K. Kuchyňka - Tři omluvy 317
-          Charlie - Pražská burza 318
-          Holky z Jižáku - Dopis redakci 319
-          PERRY STROIKER /comics/ 321
resumé /Czech, English, German, Russian/ 326
 
průběžně - inzeráty na samizdatové a exilové (i polské a maďarské) časopisy a knihy, výzvy

Revolver revue 1988 11 - číslo má 469 potištěných stran (bez obálky), stránkováno
 
tiráž
REVOLVER REVUE-nezávislý magazín, řídi SWEET JANE & nevadský plyn
grafická úprava STUDIO RR, vychází v Praze
Kontakt: Ivan Lamper (Rybalkova 77, P 10), Jáchym Topol (Pod Klikovkou 9, P5), Saša Vondra (Trojanova 1, P 2)
uzávěrka čísla: listopad 1988
 
obsah 
překlady
-          I. B. Singer - Jídelna 5
-          V. Jerofejev - Život s idiotem 17
-          Peter Schneider - Skokan (dokončení z minulého čísla) 30
-          Jürgen Fuchs – Básně 56
-          Viktoriánská pornografie (část II.) 65
-          Tom Wolfe - Nový žurnalismus 79
-          Jerzy Fajerant - Co řeknou naše děti? 121
-          Anatolij Marčenko - Žij jako všichni /II. pokračování/ 139
-          Hannah Arendtová - Eichmann v Jeruzalémě /3. část/ 161
česká literatura
-          Jiří Kolář - Něco se stalo (ukázka) 183
-          J. Chalupecký - Příběh Jiřího Koláře 209
-          Eda Kriseová - Dvě povídky /Trpká a sladká jeřabina, Beránek/ 227
-          Karel Šebek - Píšu abych nezemřel 239
-          Pavel Vateň - Vysloužilý fantom před hotelem Esplanade (1985) 242
-          Václav Bauman - Paci, paci , pacičky 249
rr inerview
-          Adam Michnik - Lidská tvář bez komunismu 305
-          Joska Skalník - Sny, situace, hry 316
úvahy
-          Václav Havel - Dopis do Toronta 337
články
-          M. Maszkiewicz - Bazén piva zadarmo 341
-          Edgardo Bartoli - Toho dne se svět pustil do snění 345
-          K. K. Kuchyňka - Banán /3. pokračování/ 347
rr report
-          Jan Středa - Po stopách partyzánských bojů 362
-          Saša Vondra - Litevské cesty 378
-          Honza Hájek – [o Norsku] 402
-          Kramer - Stíny v ráji 405
východní blok
-          H. Frauendofer - Ponurý ostrov v jihovýchodní Evropě 407
-          Otevřený dopis presidentu Ceauceskovi 411
recenze a polemiky
-          -rzk-  -  Exilový trpaslík 417
-          -js-  - Rozpaky nad "Rozpaky" 420
-          Valentin - Nezávislý tisk v NDR 422
dokumenty
-          Za budoucnost má odpovědnost každý (interview se členy Nezávislého mírového sdružení) 425
-          Anketa k 21. 8. 1988  431
-          -pp-  - Demonstrace policie  24. září  440
-          -cz-  - Ještě jednou sobota 24. září  441
-          Student - Události z 28. 10. 1988  445
-          Prohlášení Výboru na obranu Ivana Jirouse 449
rezumé - (czech, english, german, russian) 450
 
průběžně - inzeráty na nezávislé hudební skupiny, samizdatové a exilové (i polské) časopisy a knihy, videoprodukci, výzvy

Revolver revue 1989 12 - číslo má 413 potištěných stran (bez obálky), stránkováno
 
tiráž
REVOLVER REVUE-nezávislý magazín
Ivan Lamper, Rybalkoya 27, Praha 10; Jáchym Topol, Pod Klikovkou 9, Praha 5; Saša Vondra, Trojanova 1, Praha 2
grafická úprava STUDIO RR (není-li uvedeno jinak - foto v tomto čísle © PUSSY)
uzávěrka tohoto čísla: březen 1989
 
obsah 
literatura 
-          Libuše Moníková - Fasáda
-          Hanna Krallová - Literární reportáže
-          Marek Hlasko - Tkaničky, pásek, kravata
-          Naďa Plíšková - Plíšková podle abecedy
-          Tereza Boučková - Indiánský běh
-          Pavel Řezníček - Kráter Resnik
-          Karel Doležal - Deklasovaný Sade
vzpomínky, portréty, autobiografie 
-          Jan Novák - Kolíne, Kolíne...
-          Anatolij Marčenko - Žij jako všichni (3. pokračování)
-          Eduard Goldstücker – Paměti
rr interview ...mezi Karkulkou a vlkem (rozhovor s Nikolajem Stankovičem)
kultura, společnost, politika 
-          POMERANČOVÁ ALTERNATIVA 
-          Waldemar Fydrych /Major/ - 6.listopad (popis událostí)
-          Humphrey Carpenter - Hovoří Ole Ezra
-          Susan Sontagová - Fascinující fašismus
-          George Steiner - Falešný zázrak
-          Szilágyi/Vásárhelyi - Pohřbeni na neznámém místě
-          Anne Colas - Historie jednoho hlavního města
-          Leonid Pljušč - Potlačovaná ukrajinská kultura
-          Andrej Siňavskij - Dva rozhovory
-          Zinovy Zinik - Ruská nestvůra
-          kolektiv - Sionologie na řetěze
-          Nicholas Shakespeare - Hledání Guzmána
-          Vargas Llosa - Nikdy jsem nepocítil pokušení moci
rr report 
-          Erika Wieden - Albánie
-          Gabriel A. Levický - Mnichov, Berlín a...?
-          Gabriel A. Levický - To som asi ja
polemika 
-          Vladimír Šebek - RR a Joskovi Skalníkovi
hudba 
-          K. K. Kuchyňka - Banán (4.pokračování)
dokumenty 
-          Palachův týden v Praze (fotoreport) 
-          Ludvík Vaculík - Komunismus je bití
-          Bohumil Hrabal - Kouzelná flétna 
-          Prohlášení výboru na obranu Ivana Jirouse
-          Propusťte politické vězně
-          Naši spoluobčané nám píší (příloha) 
-          Takhle to začínalo... (rozsudek z počátku 70. let) 
-          Josef Anger - Pokus o anketu
comics - 21.1.1989
OBSAH ČÍSEL 1 – 11
resumé Czech, English, German
 
průběžně - inzeráty na samizdatové a exilové časopisy a knihy, výzvy

Revolver revue 1989 13 - číslo má 372 potištěné strany (bez obálky), stránkováno
 
tiráž
foto v čísle ("Praha 80. let") © LOBO, grafická úprava: STUDIO RR
uzávěrka čísla: říjen 1989
 
obsah 
literatura 
-          Richard Ford - Impérium 
-          Harry Hass - Komplic 
-          Vít Kremlička - Povídky 
-          Petr Král - Výbor z veršů 
-          Ján Potok - Na Červenú skalu! 
-          Václav Rambousek - Se stromu slezl soudruh generál 
-          Lukáš Marvan - Levhart nebo leopard? 
-          Dina Rubin - Ljubka 
-          Ještěrka 
-          Elie Wiesel - Svítání 
Svědectví, fakta, autobiografie
-          Anatolij Marčenko (4. pokračování) - Žij jako všichni 
-          Josef Škvorecký - Pozlacený věk 
-          Timothy Garton Ash - V řešovské komuně 
-          Jerzy Fajerant (dokončeni) - Co řeknou naše děti?
rr interview 
-          Harold Pinter - ...ten šílený, totálně zkorumpovaný personál... 
-          Robert Stone - Příběhy potřebujeme jako chleba
kultura, společnost, politika 
-          Tchien-an-men 
-          Richard Wagner - Čerta přišli a nikoho neosvobodili 
-          Mihai Botez - Rumunsko: stalinismus v jedné zemi 
-          Sandor Szilagyi - Musíme najít nový jazyk 
-          Mircea Dinescu - V zemi, kde je víc policajtů než holubů 
-          Jerzy Lewski - Zpráva z Ceauschwitzu 
-          Geza Szócs - Situace Maďarů v Rumunsku 
-          Nicolae Ceaušescu - Neznáme slovo "ničení" 
-          Jacques Rupnik - Ta druhá Evropa: přechod k čemu? 
-          Wolf Biermann - Člověk z Východu 
-          Mark Almond - Postupimská hřiště 
-          Anthony Hartley - Záchrana pana Rushdieho? 
-          Fadia Faquirová - Hořící knihy 
-          Eduard Razdinský - Masakr v Jekatěrinburgu 
comics  
resumé
 
průběžně - inzeráty na samizdatové a exilové časopisy, knihy a videa, knihkupectví, výzvy