Sklizeň svobodné tvorby

Sborník.


*     Greensboro, od 1959 Norman (USA)     *     1958 – 1959     *     nepravidelně     *


Tištěnou kulturní revue vydával v rámci své stejnojmenné knižní edice a pod záštitou České kulturní rady v exilu (uvádí se též v zahraničí) Robert Vlach, který také redigoval čísla 1 a 3/4; č. 2 redigoval Vladimír Vaněk. Autorem grafického návrhu obálky byl Miloš Hrabě. Revue chtěla být skupinovým literárním časopisem, který si kladl za cíl zajišťovat české literatuře to, co jí doma nejvíce chybí, tedy kontakt se světovou literaturou, a současně nepomíjet a bez apriorismů posuzovat původní exilovou tvorbu.

V souladu s těmito východisky dával vydavatel příležitost představitelům zahraniční bohemistiky i literární vědy obecně (Magdalena Hansenová, William E. Harkins, Leif Machle, Walter Nash, Else Westh Neuhard), příležitostně zařazoval překlady ze světové beletrie (Johannes Urzidil). Původní exilovou literární tvorbu reprezentuji vedle vydavatele R. Vlacha (též pod pseudonymy Jiří Kavka a Alfa) Jaroslav Havelka, Jan Ještědský, Ivan Jelínek, Antonín Kratochvil, František Listopad, Ludvík Sláma, Milada Součková a Vladimír Zelený, domácí i světovou literární tvorbu analyzují a recenzují Petr Den (vl. jm. Ladislav Radimský), Ivan Jelínek, Jaroslav Jíra (přehledová stať Česká poesie v exilu v č. 2), F. Listopad a Věra Stárková, výtvarnému uměni se věnují studie a články Jarmily Dvořákové, J. Jíry a V. Vaňka. Dále přispěli Adolf Mokrý, Otakar Odložilík, Juraj Slávik, Zdeněk Suda a Pavel Želivan (vl. jm. Karel Vrána).

První číslo sborníku vyšlo v červenci, druhé v říjnu 1958, závěrečné dvojčíslo 3 - 4 v říjnu 1959; v něm vydavatel sděluje, že na pravidelné vydání revue se mu nedostává finančních prostředků.

Sklizeň svobodné tvorby: Sborník / Robert Vlach, Vladimír Vaněk. - Greensboro: Sklizeň svobodné tvorby. 20 × 14 cm, 64-92 s.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


KOMPLETNÍ

1958

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

1959

3-4 - pdf-ocr