Zpravodaj


*     Kodaň     *     1950 – 1953(7)     *     měsíčně, později nepravidelně     *


Politický bulletin mladší generace sociálních demokratů v poúnorovém exilu obsahoval především zprávy a komentáře k československé i mezinárodní politické situaci. Vydávala jej Ústřední komise mládeže čs. sociální demokracie v exilu, redaktory byli Jiří Horák a Radomír Luža, články byly obvykle podepisovány šiframi. Pekelský a Janík-Horák 1957 uvádějí, že ke spolupracovníkům redakce patřili Eduard Táborský, Čestmír Ješina, Miroslav Sedlák a V. Brůža.

Informace o tomto titulu se v různých pramenech výrazně liší, vývoj časopisu lze tedy rekonstruovat pouze přibližné. V roce 1949 je v Paříži doloženo první číslo časopisu Organisační oběžník, v Dánsku se list objevil v roce 1950 zřejmě jako měsíčník pod titulem Ústřední komise mládeže Čs. sociální demokracie v exilu - Oběžník; nelze však doložit, že by ročníkování navazovalo na pařížský titul. Všechny dostupné katalogy různých archivů však zaznamenávají v roce 1950 pouze čísla 3, 6 a 9. V letech 1951 a 1952 je časopis doložen pod titulem Zpravodaj, katalogy zaznamenávají tři čísla v roce 1951 a neupřesněný počet čísel (2-3) vydaných v období od července do října 1952. Zpravodaj vycházel podle některých informací s přílohou Dokumenty doby. *Hruban 1974 *registruje jedno číslo z října 1953. V LP je nedatovaný výtisk nazvaný Důvěrný oběžník s texty v češtině a němčině. Katalog archivu University v Nebrasce uvádí také titul Social Democratic Party, který nepravidelně vydávala sociálnědemokratická mládež postupně v Kodani, Londýně, New Yorku a Paříži; časopis, který zřejmě neobsahoval články v češtině, je doložen v letech 1949, 1952- 1953 a 1957.
Bez dalších informací.

Oběžník / Jiří Horák, Radomír Luža. Copenhagen: Ústřední komise mládeže Československé sociální demokracie v exilu. 28,5 × 22 cm, 32 s.

Zpravodaj / Jiří Horák. Copenhagen: Ústřední komise mládeže Čs. sociální demokracie v exilu: Czechoslovak Social Democratic Youth in Exile. 30 × 21 cm, 16 s.

Důvěrný oběžník / Jiří Horák, Radomír Luža. Copenhagen: Ústřední komise mládeže Československé sociální demokracie v exilu: Czechoslovak Social-democratic Youth in Exile. 30 × 21 cm, 20 s. Příspěvky též v němčině.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1951

3 - pdf-ocr