Slovo


*     Praha     *     1980 – 1985     *     měsíčně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Slovo
3. CAD Press
4. Praha (7)
6. A4
7. 1980-85
8. průklep (částečně xerox); sešito v polokartónu
9. ilustrace
12. 1× měsíčně
13. nejméně 9
14. **5/10-80; *6/11-80; 7/I/12-80; 8/01-81; 9/02-81; 1989?

B.
1. Časopis pro literaturu a kulturu.
2. Obsah.
3. Většinou plná jména, pseudonymy, šifry; a) Z. Benýšek, E. Bondy, K. Čapek, I. Diviš, E. Goldstücker, M. Hejná, J. Hutka, M. Kundcra, J. Pukl, F. H. Richard, I. Sviták, V. Třešňák, J. Uhde, M. Valachová, M. Vrabec, J. Wolf, b) J. Beuys, P. Celan, L. Cohen, E. Etkind, F. Kafka, R. Kipling, H. Michaux, P. Ricoeur, A. Vozněsenskij, K. Wagenbach, F. Werfel, W.  Whitman.
4.a) Próza, poezie, fejetony, eseje, studie, komentáře, přednášky, rozhovory, citáty.
b) Současná česká a slovenská literatura (debutanti i prominentní autoři, těžiště na undergroundu), světová literatura 20.století; filozofie (metafyzika); výtvarné umění (performance, malířství); divadlo (Living Theater); náboženství (kázání, křesťanství v dnešní společnosti); literární věda (pražský kruh, konkrétní poezie, beat generation, dadaismus).
c) Převážně texty převzaté ze samizdatu (také překlady); málo původních příspěvků.
d) Asi pětina textů ve slovenštině (poezie, také překlady).
6. Srovnej Antagon.

C.
2. Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988; Acta 5-8/88, 6

*     *     *

V letech 1980-81 František Hrabal (*1952, vystupoval též jako F. [Fero] H. Richard ) pod hlavičkou CAD Pressu vydával měsíčník Slovo.

List formátu A4 vycházel jako strojopis (částečně byl využíván též xerox) převážně na průklepovém papíře, sešívačkou sešitý do polokartonu a ve hřbetě zpevněný kobercovou páskou. Na obálkách se objevovaly drobné ilustrace či grafické symboly různě variující název periodika. Titulní list a obsah byl graficky upraven za pomoci psacího stroje a zahrnoval informace o obsahu minulých a připravovaných čísel. Celkem vyšlo zřejmě deset čísel v rozsahu 80-85 stran (dostupná jsou č. 1, 5-7, zvláštní vánoční číslo 1980 a č. 9 z února 1981).

Časopis sestával převážně z volně řazených děl soudobé ineditní beletrie (kromě vydavatele zastoupeni Jana Chržová, Miroslav Jirec, Miloš Libich, Oldřich Tomeš, Marie Valachová, Milan Vrabec a Josef Vondruška, fejetonem též Jiří Wolf), prokládaných texty převzatými ze starších zdrojů (mj. básněmi Roberta Desnose, Ivana Diviše, F. S. Fitzgeralda, Milana Kundery, Walta Whitmana, divadelní hrou Milana Lasici a Julia Satinského Pred rodným domom, povídkami Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna, Josefa Škvoreckého /Reakcionář Khon/ a Vlastimila Třešňáka a fejetony Jaroslava Hutky). Přibližně z poloviny tvořily obsah periodika úvahy zaměřené na východní filozofii, křesťanské náboženství a kulturu (Egon Bondy, Eliphas Lévi, Thomas Merton), zařazen byl blok esejů o masové kultuře (Irwing Howe, Dwight Macdonald, Robert K. Merton, Edward Shils), v menší míře se objevovaly texty s literárněvědnou tematikou (Yves Bonnefoy, Efim Etkind, Hugo Siebenschein, Manifest dadaismu Tristana Tzary, citáty z děl Romaina Rollanda a d.), převzaté rozhovory (mj. s André Bretonem) a recenze. Obsah vánočního čísla tvořilo pět básní Allena Ginsberga, fejeton Jaroslava Hutky a povídka Jacka Kerouaka. Součástí jednotlivých čísel byly fotografie rozmnožené na fotopapíru Dokument.

zdroj: Přibáň 2018 viz


1981

8 - pdf-ocr

9 - pdf-ocr