Fuchsová Jiřina


* 2. 10. 1943 v Plzni. Básnířka, překladatelka, novinářka, vydavatelka a vysokoškolská pedagožka. Emigrovala v roce 1963. V New Yorku studovala 3 roky filozofii na Hunter College a slovanské jazyky a literaturu (B.A.) na University of California v Los Angeles. Pracovala v různých profesích, mj. jako překladatelka. Čtyři roky pracovala jako skautská vedoucí. S Jiřím Kargerem a režisérem Pavlem Pávem založila v LA Klub československé kultury (1973 - 1999), který uspořádal desítky kulturních pořadů. 1992-2002 přednášela český jazyk, literaturu a historii na Loyola Marymount University v LA. Publikovala v řadě exilových českých periodik, např. Proměny, Nové obzory, Obrys aj. V Los Angeles založila r. 1975 nakladatelství české poezie Framar Publishers, ve kterém vydávala převážně vlastní tvorbu. Od r. 2013 žije trvale v Plzni. 

Od roku 1987 pracuje dobrovolně jako kurátorka archiválií vytvořených zahraničními Čechy a Slováky (1939-89). Usiluje zřídit v Plzni Památník zahraničních Čechů, který by jejich přínos uchoval pro budoucí generace.

Užívala též pseudonym Hynek Král.

Trvalý výtvarný spolupracovník JF a ilustrátor Jiří Karger se narodil v roce 1924 v Opavě. Studoval výtvarné umění ve Zlíně, na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a na Karlově univerzitě. Emigroval 1949 a po krátkém pobytu v západním Německu se usadil v Norsku, 1956 se přestěhoval do Švédska a 1960 do Los Angeles v USA. Je zastoupen ve sbírkách Mánesovy galerie v Praze, státního salónu v Oslu, Kunstverein v Mnichově, Gallerii d'Arte S. Trinita ve Florencii, Muzeu moderního umění v Tokiu, Galerii L' Eutracte v Lausanne, světového veletrhu Expo 1958 v Bruselu, galerii Gummesons ve Stockholmu, Jarního salonu a Kunsthuset ve Stockholmu, Atheneu v Helsinkách a Columbia University v New Yorku. Pracoval mj. jako výtvarný ředitel televizní stanice. V již neexistující losangelske sokolovně vytvořil rozměrnou nástěnou malbu, byl prezidentem odbočky SVU. Byl synovec legionářského generála Jana Igora Kargera. Zemřel v LA 2. 10. 2010.


 

Framar Publishers

Los Angeles 1975 - 2009 

V produkci nakladatelství Framar převažují vlastní texty JF, publikované též pod pseudonymem Hynek Král, pod nímž od r. 1977 krátce redigovala i nakladatelský časopis Informace o knihách. V číslované řadě vycházejí převážně verše, zpravidla souběžně v češtině a angličtině, provázené výrazným výtvarným doprovodem. Nerealizován zůstal dlouho ohlašovaný projekt antologie exilových básníků a výtvarníků Framar - Poetikon. Jednotlivé svazky různého formátu mají individuální grafickou úpravu bibliofilského charakteru, zpravidla na volných listech v přebalu. Kmenovým výtvarníkem je malíř a grafik Jiří Karger, na výzdobě některých publikací se podíleli další čeští exiloví výtvarníci. Náklad většinou 100-300 výtisků, tisk převážně Gemini Graphics, Venice, Kalifornie.


tituly JF

1Americký Baedeker - Los Angeles 1975, česko-anglicky, ilustrace a obálka J. Karger, redaktor angl. části Dan Ilves, 1. vyd., 64 s. 23 × 17,8 - pdf-ocr

2 - Kučera, Milan: Růžové slunce / The Pink Sun. Česko-anglické vydání básní, přeložila Jiřina Fuchs, ilustrace a obálka Jana Demartini-Svobodová, 1977, 50 s. - [pdf-ocr]

3 - Fuchsová, Jiřina: Řeka jménem Acheron. Ilustr. Jiří Karger. 1977 [56] s.

4 - Fuchsová, Jiřina: Měsíce, linoryty Karel Kryl. Návrh obálky Jiří Karger, 1977, [12 dvoulistů], 100 výt.

5 - Král, Hynek [Fuchsová, Jiřina]: Ymaka, výňatky z indiánské lidové poezie - Los Angeles 1978, přeložila Jiřina Fuchsová, ilustrace a obálka Jiří Karger, 1. vyd., 39 s. 13,8 × 21,6 - pdf-ocr.

2. vydání Západočeské nakladatelství, Plzeň 1991, edice Bakalář- Díla Plzeňských rodáků, sv. 5, výtvarný doprovod Milan Maur, 92 s., ISBN 80-7088-055-4 - pdf-ocr

6 - Fuchsová, Jiřina: Píseň o řece - Los Angeles 1979. Ilustrovala a obálku navrhla Jana Demartini-Svobodová, 150 výtisků, 12 volných dvojlistů 21,6 × 10,8 v přebalu. - pdf-ocr

7 - Král, Hynek [Fuchsová, Jiřina]: Drúzy - Los Angeles 1979, grafiky a obálka Jiří Karger, 1. vyd., dvojlisty v přebalu 21,6 × 28. Přebal - pdf-ocr

8 - Král, Hynek [Fuchsová, Jiřina]: Slunnoznak - Los Angeles 1980, obálka Jiří Karger, 1. vyd., 11 volných dvojlistů 21,6 × 21,6 v přebalu, 200 výtisků. - pdf-ocr

9 - Neveršilová, Olga: Lahvová pošta. Ilustr. a obálku navrhl Jiří Karger, 1980, 48 s.

10 - Jelínek, Ivan: Se sluncem na prsou a lvem. Ilustr. a obálku navrhl Jiří Karger, 1986, 41 s.

11 - Karger, Jiří; Fuchsová, Jiřina: A retrospective. Monografie výtvarníka Jiřího (George) Kargera, 1988, 99 s. Ve spol. s SVU - pdf-ocr. Leták ke knize - pdf-ocr

12 - Fuchsová, Jiřina: Čtyřiatřicet hodin. O návštěvě V. Havla v USA v roce 1991. LA 1992.

Alyeský deník - Los Angeles říjen 1980. Návrh obálky a grafická úprava Jiří Karger, foto na obálce - přední strana J. Fuchsová, zadní strana J. Graubnerová, 300 výtisků, 69 stran 21,8 × 14, kroužková vazba. - pdf-ocr

Svatá Anežka Česká, Sborník ke dni svatořečení, 12. listopadu 1989 v Římě. Vydal Klub československé kultury, LA, říjen 1989 ve prospěch literárního fondu Jana Zahradníčka. Připravila JF. Obsah: Modlitba (1888); A. Kvapilová: Krajíček chleba /úryvek, Řím 1975/; J. Zahradníček: Rouška Veroničina /úryvek, Řím 1968/; JF: Přímluva pro den svatořečení /LA 1989/; K. Schulz: Pochvala svatých patronů českých /úryvek, KA Řím, Edice Vigilie, Řím 1956/; Legenda o sv. Prokopu /úryvek/ in Dvě legendy z doby Karlovy /Nakl. ČAV, Praha 1959/; K. H. Mácha: Sv. Vojtěch in Básně /Praha 1940/; J. Zahradníček: Svatý Václav in Z pozůstalosti /Nepomucenum, Řím 1986/; V. Renč: Prosba za svatořečení Bl. Anežky České in /Novéna ke cti Bl. A. Č., Stojanov 1982/. Fotografie Bohuslav Kiršner (J. V. Myslbek: Blahoslavená Anežka Česká, Sv. Ludmila, Sv. Prokop, Sv. Vojtěch, Sv. Václav, K. H. Mácha; Stará Boleslav, Chrám sv. Víta), kresby Jiří Karger (Svatá Anežka Česká, Svatý Václav). [18] s. 21,6 × 14 - pdf-ocr

Na stéblo trávy - Mnichov 1978

Cestovní pas - 1996, 40 s. 28 × 21,6 - pdf-ocr

Chvály, Plzeň - Los Angeles - Plzeň 1943 - 1999, Trinitas, Svitavy 2003, ve spol. s Křesťanskou akademií Řím, edice Vigilie, sv. 116, obálka a grafická úprava Lubomír Šedivý, 1. vyd., 46 s. 17,4 × 12. - pdf-ocr

Nejasná zpráva o stavu republiky - Československé noviny, New York 1997

In the garden (Paměti) - Los Angeles 2007, rukopis 93 s. A4, 30 kap. - pdf-ocr

Epigramy I, II

Vyskočil, Albert: Básník. Studie máchovské otázky. [1982], 175 s. Reprint vyd. z r. 1936 bez. nakl. údajů.

Kryl - Plzeň, Los Angeles 2009. 139 stran 28 × 21,5. - pdf-ocr

Dechový kvintet - Plzeň, Baconpress 2019. [17] stran A4. - pdf-ocr

Pozdravení příznivcům, kameníkům a stavitelům obnoveného Sloupu Panny Marie na Staroměstském náměstí v Praze. Plzeň, 4. června l.P. 2020, 1 strana A4 - pdf-ocr

Devadesátky [soubor krátkých textů z 90. let 20. st.], Plzeň 2021, 26 stran A4 - pdf-ocr


Klub československé kultury (Czechoslovak Culture Club)

zal. 1973 v Los Angeles, pořádal literární a výtvarné večery, umělecké výstavy a v letech 1974-76 vydával v redakci JF měsíčník Zápisník. Nákladem Klubu vyšel v říjnu 1989 sborníček Svatá Anežka Česká (viz). Činnost ukončil 31. 12. 1999.


Cena Jana Zahradníčka

Roku 1981 byl při Klubu založen Literární fond Jana Zahradníčka, z něhož byla od roku 1985 udělována jednou za dva roky, 17. 1., v den narození J. Zahradníčka, Cena Jana Zahradníčka, dotovaná tisícem $. Porotu tvořili JF, J. Karger a P. Páv. Udělovala se každý lichý rok, s výjimkou r. 1993, za básnické dílo (ne za určitou knihu), mnohdy za dílo životní. Naposledy v r. 1999.

Laureáti

  1. roč. 1985 - Ivan Jelínek 1909-2002\
  2. roč. 1987 - Ivan Diviš 1924-1999\
  3. roč. 1989 - Karel Kryl 1944-1994\
  4. roč. 1991 - Zdeněk Rotrekl 1920-2013\
  5. roč. 1995 - František Daniel Merth 1915-1995
                   Rio Preisner 1925-2007\
  6. roč. 1997 - Ivan Slavík 1920-2002\
  7. roč. 1999 - Karla Erbová 1933-

JF dále redigovala periodikum Katalog Archivu Otce Jaroslava Popelky (Los Angeles, 1990-92?, dvouměsíčně); More things Czech, Independent Review of Czech Business, Politics and Culture (Los Angeles, ?-1996-?, nepravidelně); Zápisník Klubu československé kultury / KČK Diary (Los Angeles, 1973(?)-76(?), nepravidelně).


Literatura (výběr):
Exilová nakladatelství, Zprávy SVU 21, 1979, č. 4, červenec/srpen, s. 11-12.
J. Veselý: Nakladatelství Framar, Národní politika (Mnichov) 9, 1977, č. 4 (96), s. 3, duben
S básnířkou J. Fuchsovou rozmlouval D. Strož, Obrys 2, 1982, č. 4 s. 6-7, prosinec - pdf-ocr
P. Páv, Milovníci poezie za oceánem, Rozmlouvala E. Rolečková, Lidová demokracie 47, 1991, č. 65, s. 5, 18. 3.
J. Zahradnický: Malá plavba pod plachtami Framar Publishers, Nové knihy, 1991. č. 13, příl. Nakladatelské a knihkupecké NK, s. 5, 27. 3.
J. Fuchsová, Zprávy SVU 34, 1992, č. 1, leden/únor, s. 9-10.

zdroje:
archiv M. Svobody
Aleš Zach: Kniha a český exil 1949-90, Torst, Praha 1995 viz
Fuchsová, J.: O Ceně Jana Zahradníčka. Dokořán, září 2005, roč. 9, č. 35, s. 60-62
Formanová, Gruntorád, Přibáň viz
Ústav pro českou literaturu - ceny