Kurs


Vrámci ediční řady Kurs vyšly 4 sborníky na samém začátku její existence: první dva sborníky (č. 1 a 2) byly zveřejněny v červnu, resp. v září 1922, sborník č. 3 (v rámci celé řady má pořadové číslo 7) v červnu 1923 a sborník č. 4 (v rámci celé řady má pořadové číslo 9) na jaře 1925. U všech čtyř figurovala jako vydavatelka Marta Florianová ve Staré Říši. Výše nákladu nebyla u žádného ze sborníků uvedena. Sborníky Kurs mají podobný charakter jako Nova et Vetera, byly určeny k tomu, aby je uživatel rozebral na jednotlivé příspěvky; ty jsou stránkovány samostatně.

Vydáváno v letech 1922-46, celkem 53 čísel. 

V letech 1941-46 byli editory Maria a Michael Florianovi.

 

1. Sbírka 1, červen 1922. Stará Říše, Marta Florianová 1922. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně a František J. Trnka v Třebíči. Formát 15,5 × 12 cm.
Obsah: a) J. F. [= Josef Florian]: Agenda. 8 s., 2 obrázky - Na titulním listu vytištěn dřevoryt [Venkovské stavení], signovaný iniciálami MF (autorem některé z dětí Josefa Floriana). Nad obrázkem vytištěn název nakladatelství, pod ním „Studium * Dobré Dílo * Nova et Vetera * Prameny * Kurs“. Na s. 3 dřevoryt od Michaela Floriana [Pelikán požírající rybu] jako vstupní viněta.
b) DIETERLEN J.: Aféra Marienthalská. Překladatel z francouzštiny neuveden. 23 s. - Zkrácený a upravený článek z francouzského tisku o aféře kolem karmelitského kláštera v Alsasku.
c) KESSEL J.: Ve Vladivostoku v březnu 1919. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 24 s. - Literárně zpracované vzpomínky.
d) DURYCH Jaroslav: Dvě příručky dobročinnosti, 11 s.- Negativní recenze na knihu Ernsta Helia Divné příběhy a Francise Jammese Růženec ve slunci (1920).
e) AZORIN: Vyznání malého filosofa. Ze španělštiny přeložil Jaroslav Skalický. 8 s.
f) KUČERA Eduard: Literární kritikajako projev života, lis.- Úvaha o poslání literární kritiky. Na konci malá kresba [Moucha] jako viněta od neuvedeného autora.
g) CARDARELLI Vincenzo: Verše a básně v próze. Z italštiny přeložil Jaroslav Skalický, lis.- Obsahuje: Tichý večer; Podobizna; Odevzdanost; Hlas ženy; Podzim; Zarathustra proti slunci; Všední historie; Humor Sokratův; Omyly Dona Juana.
h) ERNST Paul: Přísaha. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 7 s. - Povídka.
i) BLOCH Albert: Místo autobiografie. Výňatky z dopisu. Z němčiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s. - Dopis amerického malíře mnichovské revui Ararat a výňatky z jeho zápisníků.
j) [FLORIAN Josef]: Spicilegia. Kurs 1. v červnu 1922. 12 s.
Obálka: žlutý papír s červeným a černým tiskem. Na přední straně nahoře téměř přes celou její šíři vytištěn černě ozdobným písmem název sborníku. Vpravo pod ním červeným drobným tiskem „Nox in suo cursu...“ Uprostřed vytištěn kruhový dřevoryt [Chvátající stařec s lucernou] jako viněta, patrně od Methoděje Floriana. U spodního okraje červeně datum vydání a číslo sborníku. Na rubu přední strany černě obsah a tiráž. Na rubu zadní strany redakční text K urychlení a proměnám KURSU, v němž jsou čtenáři vybízeni k rozšiřování staroříšských tisků; dále popsány plánované redakční záměry. Na hřbetě nahoře černě uvedeno pořadové číslo sborníku.

2. Sbírka 2, září 1922. Stará Říše, Marta Florianová 1922. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči a Kryl a Scotti v Novém Jičíně na Moravě. Formát 15 × 12 cm.
Obsah: a) [PIUS XI., papež]: List papeže Pia XI. státnímu sekretáři, kardinálovi Gasparrimu, za Konference Janovské. Překladatel z latiny neuveden. 4 s.
b) BARBEY D’AUREVILLY: Dante. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálck. lis.- Recenze na knihu Dante et le Moyen-Age (1860) od Magniera Edmonda.
c) LE GOFFIC Charles: Tristan Corbicre. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 27 s. - Studie o básníkovi.
d) HALÉVY Daniel: Od Mallarméa k Pavlu Valérymu. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 12 s. - Studie.
e) CATEL Jean: Lettres anglo-américaines. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 12 s. - Recenze na antologie americké poezie (1919).
f) LINDSAY Nicholas Vachel: Generál William Booth vstupuje do nebe; Opilci na ulici; Kde je David, druhý král israelský?; Při návratu na pout venkovem; Hle, jdu se pomodlit; Při mši; Srdce boží; Prázdné čluny; Ráj v zimě; Hvězda mého srdce; Proč jsem volil socialisticky?; Sv. František z Assisi; Za měsícem; Michelangelo; Tizian; Shakespeare. Z angličtiny přeložil Jaroslav Skalický. 16 s. - Šestnáct básní.
g) MILLE Pierre: Prosící. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynck. 8 s. - Povídka z války.
h) TOULET P. J.: Výkřik do noci. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Rcynek. 7 s. - Povídka.
i) HENRIOT Emil: Šíp v oku. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 7 s. - Povídka.
j) MOROT René: Droseracannibalis. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 12 s. - Fantastická povídka.
k) BALMONT K.: Symbolism lidových pověr. Z ruštiny přeložil Ladislav Ryšavý. 8 s. - Úvaha přetištěna z časopisu Včsy, 1904, č. 3.
l) BILLOTEY Pierre: Pout. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 7 s. - Fiktivní interview s básníkem Francisem Jammesem vyňato z knihy Velikáni na svobodě (1922). m) [FLORIAN Josef]: Špicilegia. 2. Kurs v září 1922. 16 s.
Obálka: světle žlutý papír s černým tiskem. Na přední straně uprostřed, asi dva centimetry od okraje, vytištěn černou linkou rámeček obdélníkového tvaru, ve kterém jsou uvedena jména některých autorů zastoupených ve sborníku. Nad rámečkem, přes jeho šířku, vytištěno pořadové číslo a název sborníku, doba a místo vydání. Na rubu přední strany černě obsah a tiráž, zadní strany prázdné. Na hřbetu svazku uvedena odzdola nahoru černě datace sborníku, vročení, název a pořadové číslo.
pdf-ocr

3. Lev Šestov: Filosofie Tragedie. Přeložil Jaroslav Zaorálek, 1923, 69 s. - pdf-ocr

4. Dante Gabriel Rossetti: Básně, články, lepty.

5. Dante Gabriel Rossetti: Básně, články, lepty, dřevoryty. 1923. - pdf-ocr

6. Paul Frémeaux: Poslední dnové císaře Napoleona. Přeložili Josef Florian (kap. 1-3) a Jaroslav Skalický (kap. 4-7), 1923, 273 stran - pdf-ocr

7. Sbírka 3, červen 1923. Stará Říše, Marta Florianová 1923. 8 obrázků, 1 fotografie. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči a Jan Mucha ve Velkém Meziříčí. Formát 15 × 12 cm.
Obsah: a) BENDA Julien: Interview u papeže Benedikta XV. Z francouzštiny přeložil [Jaroslav Skalický]. 4 s. - V mrtvém záhlaví: Jak smýšlel Kritias.
b) [SKALICKÝ Jaroslav]: Giovanni Papini. [1] s. - Biografická poznámka.
c) [SKALICKÝ Jaroslav]: Bibliografie. [2] s. - Stručný soupis díla Giovanni Papiniho.
d) [FLORIAN Josef]: „Modlitba ke Kristu". [1] s. - Anonce na DD 76.
e) PAPINI Giovanni: Převracovač; Mamon; Výkal Ďáblův; MaranAtha. Z italštiny přeložil Jaroslav Skalický. 40 s. - Z knihy Storia di Christo (1921) vybral Josef Florian.
f) M. F. [= Methoděj Florian]: [Ježíš o Květné neděli vstupuje do Jerusalema.] - Kolorovaný dřevoryt.
g) DE QUINCEY Thomas: Oklepání na bránu v Macbethu. Z angličtiny přeložil Jaroslav Skalický. 8 s. - Esej.
h) IWASZKIEWICZ Jaroslaw: Legenda o svatém Merkurovi smolenském. Z polštiny přeložil Josef Matouš. 12 s. - Historická próza. Do archu vložen dřevoryt M. F. [= Methoděje Floriana] zobrazující bohatýra na koni.
i) M. F. [= Methoděj Florian]: [Panna Maria ukládá do hrobu svatého Merkura ] - Dřevoryt.
j) MAUREVERT Georges: Genealogie. Z francouzštiny přeložil a upravil [Josef Florian], 11 s.- Pojednání o problematičnosti úvah, které odvozují dědičnost na základě statistiky.
k) UEXKüLL J. von: Mendelismus. Z němčiny přeložil Jaroslav Skalický. 15 s. - Přehledně o teorii dědičnosti (viz bod j) a jejích konsekvencích.
l) LABADIÉ Jean: Einstein a mravenec. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 8 s. - Populárně vědecký článek.
m) HIRSCHFELD Gustav: Perlorodka ajejí kultura. Z francouzského překladu přeložil a upravil J. F. [= Josef Florian], 4 s. - Úryvek [z francouzského tisku] z přírodovědeckého článku.
n) [PODOBIZNA METODA VOJTEKA.] - Autotypií hnědě reprodukovaná fotografie.
o) VOIVENEL Pavel: Rakovina a radium. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 16 s. - Populárně vědecká stať.
p) PIRANDELLO Luigi: Zpívá Epištolu čili Pro stéblo trávy. Z italštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 12 s. - Povídka.
q) [FLORIAN Methoděj: Kaplička mezi stromy.] - Dřevoryt.
r) VOTLUČKA Karel: [Pes.] - Linoleum.
s) [FLORIAN Methoděj: Bohatýr na koni s městem v pozadí.] - Dřevoryt.
t) VOTLUČKA Karel: [Dva portréty Mendela.] - Oba ručně signovány obyčejnou tužkou.
u) [FLORIAN Methoděj: Vesnice na kopá.] - Dřevoryt.
Obálka: bílý papír s fialovým a černým tiskem. Přední strana orámována asi dva centimetry od okraje po obvodě fialovým rámečkem, který je horizontálně rozdělen na dvě poloviny. V horní polovině vytištěn titul (černě), v dolní polovině pořadové číslo a doba (fialově) a místo vydání (černě). Na rubu přední strany obsah a tiráž. Zadní strana prázdná. Na hřbetě uveden odzdola nahoru černě název sborníku a pořadové číslo.
pdf-ocr

8. René Lobstein: Merkur, čili dvanáctero arkán Obchodu. Přeložili Bohuslav Reynek a Josef Florian, 1924, 61 stran - pdf-ocr

9. Sborník 4, jaro 1925. Stará Říše, Marta Florianová 1925. 11 obrázků. Vytiskl Pokorný v Brně, Dvořák v Moravských Budějovicích, Čapek v Třebíči, Kryl a Scotti v Novém Jičíně, Jan Mucha ve Velkém Meziříčí. Formát 15 × 12 cm.
Obsah: a) [SVATÝ JOSEF S JEŽÍŠKEM NA RUKOU] - Ručně kolorovaný linoryt patrně od Marie Florianové. Ruční papír.
b) GUARDINI Romano: Logos nad Éthos. Z němčiny přeložil Ludvík Vrána. 19 s. - Připojeny dvě strany autorských Poznámek. Vybráno z díla O duchu liturgie (1918).
c) GRANDMAISON Léonce de: Ježíš v dějinách. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 39 s. - Historická studie. Na závěr připojeno pět stran autorských Poznámek.
d) WESSEL Willi: Mnich z ostrova Antigoni. - Suchá jehla.
e) BOSCHOT: Kostelní hudba. Stálá důležitost „Motu propria“. Z francouzštiny přeložil [Josef Florian]. 4 s. - Úryvek z knihy Chez les Musiciens (1922).
f) VOTLUČKA Karel: Pes. - Linoryt.
g) DRIEU LA ROCHELLE P.: Úryvek z rozpravy o nesnázích doby. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 16 s. - Na poslední straně pod čarou krátká Poznámka vydavatele.
h) [ŠINDLER Vladimír: Jezdec vyjíždějící z lesa.] - Linoryt.
i) HUET G.: Svatý Julian Pohostinný. Z francouzštiny přeložil František Odvalil. 20 s. - Vysvětlení vzniku původních verzí staré francouzské legendy, kterou nově zpracoval Gustave Flaubert.
j) [FLORIAN Josef]: Poznámky (k Huetoví). 4 s. - Korektury některých nepřijatelných úvah G. Hueta o Flaubertově Legendě.
k) [FLORIAN Josef Václav: Myslivec a zajíc.] - Linoryt.
l) DUBECH Lucien: Musa v hospodě. Z francouzštiny přeložil J. F. [= Josef Florian]. 12 s. - Pozitivní recenze na stejnojmennou knihu od Raoula Ponchona (1920).
m) JOHANNET René: Dva králové a duch. Z francouzštiny přeložil František Odvalil. 23 s. - Satirická povídka. Na konci ornamentální výplň.
n) BLEMONT Emile: Ze vzpomínek na Villiers de L’Isle-Adama. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 4 s.
o) SÜSSER: Dva muži za stolem. - Kresba.
p) MAC ORLAN Pierre: Vrahové pařížští. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 7 s. - Esej.
q) MOUZY-EON: Vitaminy a otázka symbiontů. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Skalický. 7 s. - Populárně vědecká stať polemizující s teorií symbiontů Paula Portiera.
r) CHARASSON Henriette: KjubilcuAnatola France. 7. francouzštiny přeložil František Odvalil. 12 s. - Polemická stať ironizující oslavné články k výročí A. France.
s) [PORTRÉT RENÉ SCHICKELEHO] - Perokresba. Signováno popiskem Schickele. Autorem patrně některý ze synů Josefa Floriana.
t) SCHICKELE René: Politik: Briand. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 28 s. - Pamflet. Připojena poznámka Josefa Floriana pod čarou, interpretující text v eschatologickém duchu.
[FLORIAN Michael]: Briand. - Portrét, kresba. Vloženo za s. 22.
u) [VENKOVSKÁ ŽENA S VĚDREM.] - Linoryt, patrné od Vladimíra Šindlera.
v) JOUHANDEAU Marcel: Pasačka „Nána“. Z francouzštiny přeložil Josef Florian. 12 s. - Povídka.
w) [FLORIANOVÁ Marie: Pasačka Nána.] - Ručně kolorovaný dřevoryt. Ilustrace k povídce, viz bod v.
x) [FLORIAN Josef]: Uviedomiení a výklady. K jarnímu kursu 1925. 24 s.
y) [FLORIAN Josef Václav: Kanec v lese.] - Linoryt.
Obálka: zelený papír s černým tiskem. Na přední straně vytištěna nakladatelská značka od Williho Wessela, zvětšená na formát celé stránky. Na rubu přední strany vytištěn obsah, dole údaje o tiskařích a impresum. Zadní strana obálky nepotištěna. Na hřbetě vytištěn odzdola nahoru název sborníku a pořadové číslo.
pdf-ocr

10. Ondřej Beaunier: Nejodpornější dobráci. Vybral a přeložil Josef Florian, 1925, 45 stran - pdf-ocr

11. Paul Laffit: Finance podle Jeroboama. Přeložil Josef Florian, 1925, 91 stran - pdf-ocr

12. Romano Guardini: Posvátná znamení.

13. Dicta Napoleonská. "Shledal a přeložil" Josef Florian, 1925, 148 stran - pdf-ocr

14. Georges-Armand Masson: Soliveau čili dokonalý poslanec. (Kurs voličský). Přeložil Josef Florian, 1925, 35 stran - pdf-ocr

15. Henry Massoul: Poutnici Milostivého léta. Přeložil František Odvalil, 1925, 57 stran - pdf-ocr

16. Eduard Kučera: Chvála fanatiků.

17. Kurs Napoleonský.

18. Einsteinova theorie.

19. Blanc de Saint-Bonnet: Oslabení lidského rozumu. Přeložil Josef Florian, 1927, 153 stran - pdf-ocr

20. Ludvík z Pernštýna, Naučení rodičům. 1928, 65 s.

21. Andrew Lang, Panna Orleanská.

22. Humbert Clérissac: Poselkyně Božské politiky. 1431-1931. Přeložil Josef Florian, 1931, 47 stran - pdf-ocr

23. Josef Mayer, Fysiognomie sv. Kateřiny Sienské. Přeložil Samuel Verner, 1931, 38 stran - pdf-ocr

24. Romano Guardini, Liturgie jako hra. - Křesťanství a kultura. 1931. - pdf-ocr

25. Romano Guardini, Těžkomyslnost a její smysl.

26. E. Dupréel, Ti, kdož se odříkají.

27. Pierre Delbet, Úkol magnesia ve zjevech biologických.

28. Theophile Delaporte, Katolíci moroví. Přeložil Josef Florian, 1932, 66 stran - pdf-ocr

29. J. K. Miklík, K svobodě badání. (Analysa spisu Brentanova.). 1932, 128 stran - pdf-ocr

30. Aršag Čobanian, Řehoř Narecký. 1933. - pdf-ocr

31. J. Konstantin Miklík, K přesnosti myšlení. (Doslov k práci Brentanově.) 1934, 143 stran - pdf-ocr

32. Fr. J. J. Buytendijk, Vzdělání mládeže živoucím konáním.

33. Rudolf Schwarz, Staveniště Evropy.

34. Marcel Braunschwig, Abbé Du Bos.

35. Rudolf Eucken, Dějiny. Přeložil Jaroslav Skalický, 1936, 50 stran - pdf-ocr

36. Jean de Courberive, Obhajoba mlčení 1.

37. August Brunner, Řeč jako počáteční východisko teorie poznání.

38. G. Hoornaert, Breviář.

39. Jean de Courberive, Obhajoba mlčení 2.

40. André George, Dílo Ludvíka de Broglie a fysika dneška.

41. Tomáš ze Štítného, Knížky šestery o obecných věcech křesťanských. 1937, 135 stran - pdf-ocr

42. Ct. Ventura de Raulica, Království Ježíše Krista. Překlad František Odvalil, 1937, 83 stran - pdf-ocr

43. Ct. Ventura de Raulica, Církev a stát. Překlad František Odvalil, 1937, 99 stran - pdf-ocr

44. Don Jayme Balmes, Umění, jak dojíti pravdy 2.

45. Max Picard, Útěk před Bohem. 1938. - pdf-ocr

46. Don Jayme Balmes, Umění, jak dojíti pravdy 1.

47. Frédéric Lefévre, Filosofický průvodce Maurice Blondela 1. Přeložil Josef Florian, 1939, 78 stran - pdf-ocr

48. G. Hoornaert, Boj čistoty. Přeložil Josef Florian, 1939, 93 stran - pdf-ocr

49. Frédéric Lefévre, Filosofický průvodce Maurice Blondela 2. Přeložil Josef Florian, 1940, 117 stran - pdf-ocr

50. Gabriel Marcel, Stav ontologického tajemství a konkrétní se k němu přiblížení. Přeložili Josef Florian a František Pastor, Stará Říše 1940, 64 stran - pdf-ocr

51. Georges Dwelshauvers, Synthesa lidského myšlení. Část první. Přeložil Josef Florian, 1941, 79 stran - pdf-ocr

52. Matěj Tanner, Životopis P. Antonína Possevina a jeho komentář o věcech moskevských. Přeložil Karel Doskočil, 1941, 108 stran - pdf-ocr

53. Jakob Balmes: Filosofie budoucnosti. Přeložil Josef Florian, 1946, 54 s. - pdf-ocr