Oddílový zpravodaj


*     Mnichov     *     1980 –     *     nepravidelně     *


Zpravodaj skautského Oddilu Sv. Jiří v Mnichově určený rodičům členů založil a rediguje P. Jiří Kopic .

První číslo vyšlo 15. listopadu 1980, druhé číslo téhož ročníku 21. září 1981. Druhý ročník vycházel v letech 1982-83, dále sezónní ročníky. List vychází nepravidelně, obvykle 4-7 čísel ročně. V roce 1998/99 vychází osmnáctý ročník. Náklad kolem 50 ks. Koncem 90. let 20. st. stále vycházel.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1998

2 - pdf-ocr