Oddílový zpravodaj

*     Mnichov     *     1980 -     *     nepravidelně     *

 

Zpravodaj skautského Oddilu Sv. Jiří v Mnichově určený rodičům členů založil a rediguje P. Jiří Kopic.

První číslo vyšlo 15. listopadu 1980, druhé číslo téhož ročníku 21. září 1981. Druhý ročník vycházel v letech 1982-83, dále sezónní ročníky. List vychází nepravidelně, obvykle 4-7 čísel ročně. V roce 1998/99 vychází osmnáctý ročník. Náklad kolem 50 ks. Koncem 90. let 20. st. stále vycházel.

 

 

1998

2 - pdf-ocr