Vokno


Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1. [Vokno] (1); Vokno (2-14)
2. Časopis pro druhou i jinou kulturu (7-14)
3. Čuňas, František Stárek, …, Praha 2 (13, 14); Magor, Ivan Jirous, Stará Říše (13, 14); Jan Pelc, C.C., BP 422, 75 025 Paris 1 (14)
4. [Čechy-Praha]
6. A4
7. [60]-[226]
8. cyklostyl (částečně xerox); sešito v papíru
9. ilustrace
12. 1-3x ročně (1982-1984 časopis nevycházel)
13. 13
14. 1/[07-79]; 2/[12-79]; 3/[07-80]; 4/[01-81]; 5/[09-81]; *6/12-81 (konfiskováno); 7/[jaro 85]; 8/[podzim 85]; 9/[zima 85-86]; 10/[léto 86]; 11/[podzim 86]; 12/[léto 87]; 13/[zima 87/88]; 14/[léto 88]; 1989-

B.
1. Časopis pro kulturu.
2. Obsah (od č. 13); rubriky ve volné kombinaci (od č.II): Fejeton; Hudba; Literatura; Divadlo; Výtvarné umění; Můj kraj, stejně jako tvůj kraj, jde do prdele (ekologie); Ohlasy; Aktuality; Film; Současné proudy myšlení; Z literární historie; Jak to bylo; Literární příloha; přílohy.
3. Často pseudonymy, šifry, také plná jména;
a) E. Bondy, V. Brabenec, J. Hanč, V. Havel, J. Chalupecký, H. Chromý, I. M. Jirous, V. Jirousová, J. Kahan, M. Knížák, J. Kostúr, I. Kotrlá, J. Kratochvil, V. Linhartová, L. Marečková, D. Němcová, J. Němec, J. Olič, J. Pelc, F. Stárek, J. Švestka, V. Třešňák, E. Vacek, J. Vondruška, P. Zajíček;
b) J. Brodskij„ A. Ginsberg, A. Hoffman, J. Kerouac, T. Leary.
4.a) Statě, studie, eseje, glosy, rozhovory, reportáže, recenze, kritiky, zprávy, anotace, dokumenty, dopisy, próza, poezie, polemiky, písňové texty, čtenářské dopisy.
b) Všechny oblasti současné kultury s těžištěm na hnutí undergroundu; underground: vznik, historie a dokumenty hnutí undergroundu v Americe (T. Leary o psychedelických experimentech, Declaration of Evolution) a v Československu (polemika I. Sviták-Magor o undergroundu); J. Němec Nové šance svobody; moderní hudba: domácí a zahraniční hudební scéna, zprávy z koncertů, portréty hudebníků, písničkářů a skupin; teoretické úvahy k tendencím v české rockové hudbě (Magor o Plastic People of the Universe), texty písní (DG 307); literatura: studie k jednotlivým osobám (o Breiském) i k celkové situaci (J. Kratochvil, Česká literatura teď); recenze a kritiky novinek (exilové a samizdatové publikace); diskuse k jednotlivým dílům (o Dětech ráje J.Pelce); četné anotace samizdatových publikací (knihy, časopisy), edic a videokazet; próza (E. Bondy, Bratři Ramazovi; J.Pelc, Děti cest), poezie (M. Ohnisko, Qu. Machulka, Socha, D. Němec), fejetony (L. Vydra); film: alternativní filmová tvorba v Československu, oficiální filmy; výtvarné umění: recenze výstav, portréty domácích a zahraničních umělců (A. Warhol, B. Reynek); divadlo: recenze divadelních her (Magor, Havlovy hlubiny); ekologie: konkrétní problémy, obecné úvahy ve spojení s undergroundem; filozofie: E. Bondy, Poznámky k dějinám filosofie; lidská práva: zprávy o policejních represích proti účastníkům a pořadatelům nezávislých kulturních aktivit; petice, portréty politických vězňů, akce solidarity.
c) Převážně původní příspěvky; několik překladů (většinou z angličtiny); některé texty převzaty (samizdat).
d) Několik slovenských textů.
e) Hojně užíván hovorový jazyk, obecná čeština a slang s mnoha expresivy.
5. Edice Vokno: od r.1981; součástí Vokna jsou: Voknoviny (od r.1987) a Videomagazin (od r.1987).

C.
1. V.K., "Časopis VOKNO", Potemník ničivý 3-4/81. (2,3,5)
Vítězslav Rzounek, "Znalecký posudek v oboru literatury a umění", Vokno 8/[85]. (1-5) (expertiza při procesu proti F.Stárkovi, M.Hýbkovi, I.M.Jirousovi a M.Fričovi r.1982)
-zeman, "Pohled přes dvanácté Vokno", *Vokno * 13/[87-88].
Egon Bondy, "Poznámka nikoli polemická", *Vokno * 13/[87-88].
P.T., "Vokno. Časopis pro druhou i jinou kulturu. Čísla 7, 8, 9...", Svědectví 79/86,672-674.
J.P., "Host,... Vokno, samizdat, Praha", Svědectví 82/87,430-431. (obecně)
"Vokno", *KS * 4/86. (1-6)
-1-, "Vokno", *KS * 1/87. (7-11)
"Vokno", *KS * 4/88. (12-14)
2. "Vokno", *Infoch * 7/86. (10)
"Vokno", *Infoch * 14/86. (11)
"Vokno", *Infoch * 11/87. (12)
"Vokno", *Infoch * 3/88. (13)
"Vokno", *Infoch * 15/88. (14)
"VOKNO - časopis pro druhou i jinou kulturu: Z obsahu č.12/87", *Paternoster * 18/88,96.
"VOKNO - časopis pro druhou i jinou kulturu: Obsah č.13/88", *Paternoster * 21/88, 88-89.
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", *Acta * 5-8/88, 65.
3. Redakce, "Pár slov úvodem", [*Vokno *] 1/[79].
Redakce, "Vodpendelený válino", Vokno 7/[85].
"Obsah Vokna č.1-5", Vokno 10/[86].
4. "Rozsudek nad nekonformním časopisem (Sdělení VONSu č.307, 31.7.82)", Listy 5/82, 53-54.
"A Window on Czechoslovak Underground Culture: Conversation With an Editor of the Independent Magazine Vokno", Uncaptive Minds, 3/88,28-31.

D.      Několik rozhovorů s Františkem Stárkem (27. 10. 88, 9.-12. 1. 89):
1. Většinou Praha (od č.5); předtím na různých místech Čech (většinou v Chomutově).
2. 100-180 (1-5); 200-320 (od č.7).
3. Cyklostyl; jednotlivé stránky také xerox.
4. Výraz pro výhled, naděje na více informací; tvar Vokno (obecná čeština) je zároveň výrazem nekonformity časopisu.
5. Již r.1974 existoval projekt UM (Underground Magazín): nerealizován; r.1975 jiný projekt: časopis Plastic People in the Sky; policejní represe a zatýkání po Festivalu druhé kultury v Bojanovicích (1976) projekt zmařily. V časopise Spektrum, založeném r.1977, který odpovídal duchu Charty 77 (spojení všech sil a okruhů), se underground cítil zastoupen jen nedostatečně. První číslo Vokna v r. 1979 se lišilo rozmnožovací technikou (cyklostyl); tématická čísla: výtvarné umění (2), literatura (3), akční umění (4), film a fotografie (5), divadlo (6). Na obálce vyplněn počet tabulek okna odpovídající číslu. V listopadu 1981 č. 6 konfiskováno: množství domovních prohlídek a výslechů a rozsudky - Jirous 3,5 roku, Stárek 2,5 roku, Hýbek 18 měsíců, Frič 15 měsíců vězení. 1985 vydávání pokračovalo. "Vynálezy" Vokna: anotace samizdatových a exilových publikací a plastikový přebal.
6. Vokno pro příznivce a fanoušky undergroundu, otevřeného společenství; cíle: prolomení informační blokády; informace z druhé kultury; tribuna pro výměnu názorů, zprávy z ciziny, literární přílohy; humor; přitom nelze brát zřetel na autorská práva.
8. Spíše mladí lidé.
9. Díky výborné distribuční síti po celé republice.
12. Paternoster (Vídeň) navazuje na Vokno; časté přebírání textů.
16. Mnoho akcí (koncerty, výstavy); od r.1987 vydávány Voknoviny a Videomagazin; četné další publikace, od r.1981 v Edici Vokno. Často se používala jenom značka Vokna, případně se "zapůjčilo" (se svolením) jméno edice od jiného vydavatele.

Zdroj: Posset 1993 viz


bibliografie časopisu Vokno (1979-1989) sestavila Jana Růžková, 2000 pdf-ocr

popis a historie Vokna pdf-ocr

beseda s Voknem a Revolver Revue 7.4.1992 pdf-ocr

zdroj: http://vokno.cunas.cz/


1979

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr

1980

3 - pdf-ocr

1981

4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - konfiskováno  

1985

7 - pdf-ocr 8 - pdf-ocr 9 - pdf-ocr

1986

10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr

1987

12 - pdf-ocr 13 - pdf-ocr

1988

14 - pdf-ocr

1989

15 - pdf-ocr