Informace Jihomoravského krajského Sdružení katolických duchovních Pacem in terris


*     Brno     *     ? - 1981 - ?     *     nepravidelně, 1 - 16 × ročně     *


Vydávala tisková komise Jihomoravského Sdružení katolických duchovních Pacem in terris.

PiT bylo založeno v r. 1971 jako nástupce Mírového hnutí katolického duchovenstva (MHKD, název procházel mírnými obměnami). Obě byly prorežimní organizace katolických duchovních. MHKD bylo založeno  r. 1950 coby jedna z převodových pák komunistického režimu v katolické církvi a existovalo do r. 1968, kdy se samo rozpadlo při částečném uvolnění poměrů.


1972

1 -

1973

1 -     2 -     3 -     4 -     5 -    6 -    7 -    8 -    9 -     10 -

1974

1 -     2 -     3 -     4 -     5 -    6 -    7 -    8 -    9 -     10 -    11 -    12 -    13 -    14 -    15 -    16 -

1975

1 -     2 -     3 -     4 -     5 -    6 -    7 -    8 -    9 -     10 -    11 -    12 -    13 -    14 -    Sborník I. - ke 30. výročí osvobození naši vlasti -    Sborník II.  - o zemi našich osvoboditelů - SSSR -

1976

1 -     2 -     3 -     4 -     5 -    6 -    7 -    Sborník III. - o naši současnosti -

1977

1 -     2 -     3 -     4 -     Dějiny brněnské diecéze - k 200. výročí diecéze -

1978

1 -     2 -     3 -     4 - 

1979

1 -     2 -     3 -     4 - 

1980

1 -     2 - k 35. výročí osvobození naší vlasti - náklad 800 výtisků  -     3 - k 30. výročí mírové kněžské služby - náklad 650 výtisků -    

1981

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - k 10. výročí založení SKD - náklad 350 výtisků - pdf-ocr