Arch - scout

Dokumenty  -  Archiválie  -  Juvenilie  -  Memorabilie


Samizdatová řada skautských sborníků.

01 - Skautská razítka, Skautské/Junácké časopisy, Zahraniční publikace - pdf-ocr

02 - Olave Baden-Powell, První Lesní škola, filatelistická výstava Praga 78 očima skautů, Pozdravy, blahopřání, novoročenky, razítka, Časopisy - pdf-ocr

03 - Čsl. skautské lesní školy - pdf-ocr

04 - první skautský tábor, sportovní a skautské závody, skautské časopisy - pdf-ocr

05 - 1980 květen? - [skautské časopisy a akce] - pdf-ocr

06 - 1980 prosinec - pdf-ocr

07 - 1981 - Dr. Rudolf Plajner 80 - 5. 4. 1901 - 5. 4. 1981 - pdf-ocr

08 - 1982? - [70 let českého skautingu] - [pdf-ocr]

09 - 1983? - [pdf-ocr] (https://files.scriptum.cz/scriptum/arch-scout/arch-scout_09_ocr.pdf)

10A - 1983 - pdf-ocr

11 - 1983 - pdf-ocr

12 - 1983 - Mezinárodní jamboree, Pražské Jezulátko, bibliografie, kalendárium aj. - pdf-ocr

13 - 1984 - pdf-ocr

14 - 1984 - pdf-ocr

15 - 1985 - pdf-ocr

16 - 1985 - [Čs. řády a vyznamenání, Kalendárium, Fanderlík] pdf-ocr

17 - 1985/11 - Jak číst kníhy, Cesta ke šťastnému životu - výpis z italské příručky, Světová organisace skautek, Od nováčka k činovníkovi, Temata pro řečnický závod, Junácká edice , Junáci zpívají, Po stopách junáckých myšlenek - ukázka z připravované knihy Ing. Marka, Život stromů a život člověka, Puňťovo kalendarium, Skautské řády a vyznamenání - pdf-ocr

18 - 1986 - Hosty u skautů vídeňských, Skauting na Příbramsku, Soupis junáckých časopisů, Francouzský kreslíř P. Joubert, Buď pripravený - pdf-ocr

19 - 1986 - Kdo byl kdo I. - Prvních padesát životopisů skautských osobností - pdf-ocr

20 - 1986 květen - Puňta: Skauting nebo junáctví; W.S.Long: Quo vadis ? - přepis z Vůdce 1926; Puňta: Skautská jména; Windy: Wolkerova korespondence; Čerkes: Historie volyňských skautů - pdf-ocr

21 - 1986 - Jiří Wolker - graf. list, Zůstal věčně studentem /V. V./, Co bylo "ZB" ? /Bob/, Národ sobě!, Jak jsem skautovala - /Marie Benešová/, Skautské kalendárium - pokrač. /Puňta/, Slova zakladatelů /Viktor Palivec/, Skautské PF - ukázky. pdf-ocr

22 - 1987 leden - Miloš Seifert 1887 - 1987. Portréty MS - (kresba Juraj, Pluto), Fotografie MS, Míloš Seifert 1887-1987 (Vendy Veselý), Nejsladší píseň jara (Miloš Seifert), Kvítek na hrob básníkovi (Jan Niebauer), Profesor Miloš Seifert - Vzpomínky a zamyšlení (Jan Niebauer), Dějiny Ligy (Míla Vavrda), Dopis ETS Seifertovi, Tábory příbramských Woodcrafterů (foto), Bibliografie díla Miloše Seiferta (Společná práce M. Vavrdy, Zd. Krafta, příbramských roverů), Výňatky z woodcrafterských kronik, Vzpomínky spolupracovníků MS, dopisy a dokumentace, Korespondence Gamma + Miloš Seifert. pdf-ocr

23 - 1987 - Jaroslav Foglar 80 - pdf-ocr

24 - 1987 - Viktor Palivec: Junácká bibliografie (1970), 210 s. - pdf-ocr

25 - 1987 - říjen - Za Tátou (V.V. - foto Šaman); H.D. Thoreau (V.V.); Z deníků harcerů (připravil Punťa); Čsl. Oldskauting (Alan); Výňatky z novin (zpracoval Bikin); Příloha A5 7 listů: Cesta do Itálie - líčí ABS - prázdniny 1903. - pdf-ocr

26 - 1983 podzim - Jaroslav Foglar : Padesát povídek - (plus jedna) aneb Jestřábe, to bude príma...! - 139 s. - pdf-ocr

27 - 1983 červen - Vzpomínková kniha na Dr. Plajnera, náčelníka Junáka . Litera scripta manet. - s. 119 s. - pdf-ocr

28 - 1988 červen - [Svojsík, Baden-Powell, Nagy…] 74 s., sestavil Mánek - 50 let od úmrtí A.B.Svojsíka (Punťa); Gymnasium v Křemencově ulici a Jiříkova kolej (Ladislav Filip); К desátému výročí úmrtí Olave Baden-Powellové (Punťa); 40 let od inspekce čs. skautingu J.S. Wilsonem (Punťa); 250 milionů skautů (výňatky z knihy Laszlo Nagу, překlad Windy); Vysvětlivky skautské terminologie (z knihy "250 million scouts", Win.); Informace Světové skautské kanceláře o připravovaných akcích (Punťa); Písně Jamboree (sest. Punťa z archivu Zubra); Junácký tábor SOS vesničky Doubí u Karlových Varů, 1970 (Punťa); fotografie Mánek, archiv Bidlo - pdf-ocr

29 - 1988 - Kdo byl kdo II. - Druhých padesát životopisů skautských osobností - pdf-ocr

30 - 1988 prosinec - [o dívčím skautingu]. A. Moravcová: O dívčím junáctví; Míla Brožková: Moje skautské paměti; Vedení skautských oddílů a rojů světlušek; Historie světlušek; Vzpomínka; Polští Harceři; Dr.Filip-Brácha: Vzpomínky na první dívčí tábor; Sl. Bursík: První dívčí tábor; Míla Brožková: Dívčí skauting v Americe; Ewingová: Povídka o Šotcích (výňatek z knihy); E. T. Seton: Povídky. Fotografie Václav Kuneš. 98 s. A4 - pdf-ocr

31 - 1989 - květen. Z historie vodního skautingu v Československu. Hrst fotografií a archiválií ze života pražské Pětky s ohledem na legendárního Braťku; Alan - doplňky a připomínky; Vodní junáctví - zpráva z Hlavního kapitanátu; Punťa - Svojsíkův oddíl po osmnácti letech Skautské kalendárium (pokračování) - pdf-ocr

32 - 1989 - [sborník památce Felixe Čiháka - Fízy z Českých Budějovic]. 100 s. A4 - pdf-ocr

33 - 1990 - březen. [Historie skautování ve Valašském Meziříčí ]. Úvod V.V.; Jiří Krumpholz: Vznik prvního junáckeho oddílu ve Valašském Meziříčí. Dokumenty, kronika, fotografie, kresba Šaman - L. Rusek. - pdf-ocr

35 - 1990 - Vendy Veselý: Cesta je volná; Jan Pulkrábek: O počátcích českého skautingu; Windy: Studie o časopisu Junák; VV: Wood Badge (Dřevěný odznak); VV: Discover Gilwell (Poznej Gilwell); Jan Niebauer: Myšlenka skautství v Čechách (převzato z časopisu Scouting č.1-1987); Jack: Indiáni v obrazech na poštovních známkách (korespondence); VV: Forma (odznaky ruských skautů v emigraci) - pdf-ocr

36 - 1991 - Zapojení a práce skupiny AS-ARCH-SCOUT, později KRUHU AS, a její činnost 1970-89; Úkoly pracovní skupiny pro Dějiny skautingu při náčelnictvu Českého Junáka 1969-70; Skupina pro dějiny skautingu při náčelnictvu čs. Junáka; Ti, kdo tvořili základ skupiny AS a její cíle; Cesty a cestičky do Kruhu AS: Bratr MUDr. Milan Vacek, Ing. František Šmajcl, Jan Punčochář, Václav Veselý; Fakta a naděje; Statut kmene oldskautů - "Příbramské Dvojky"; Václav Nosek, Ing. Roman Havránek; Lubor Šušlík Obsah Činnosti AS; Autoři jednotlivých samostatných sborníků; Zkrácený záznam rozsahu práce jednotlivých č1enů Kruhu as; Rozsah činnosti Kruhu AS v letech 1979-89; Mista a doba, kde se jednotlivá REU konala; Tři z nás, kteří odešli "...v každé historii nacházej poučení"; Historie vzniku a symboliky jednoho z prvních skautských vyznamenání - svastiky náčelnictva SJS RČS; Skautské středisko v Ostrově u Karlových Varů; Pokračování další "padesátky" životopisů - bratr Oldřich Kaděra, Jan Kraus, Ladislav Kuděj, MUDr. Rudolf Pivec, Kamil Růžička, Antonín Šefčík; Václav Šefčík, Bratr Antonín Ševít, MUDr. Zdenko Štekl, Liboslav Švach, Stanislav Švarcvald, MUDr. Leopold Vémola, František "Martin" Vích, Rudolf Zedlo;
Příloha: K symbolice SVASTIKY; Obrazová příloha /foto k životopisům/. - pdf-ocr

mimo edici

Chronologický přehled  vydání známek se skautským motivem 1900-1980 - Windy 1982 - pdf-ocr
1904

Marabu 1984 - pdf

Jubilejní ročenka k 60. výročí 5. oddílu vodních skautů, Švýcarsko 1973 - pdf-ocr

Zásluhy neobyčejných - Androvič Štefan - Štuka  † 2012 - pdf-ocr.