Sekret.vlády pro věci církevní

Sekretariát vlády ČSR pro věci církevní


edice Na pomoc pracovníkům v oblasti státní církevní politiky


sv. 116 - Čtyřicet let církevních zákonů v Československu, Výběr studií a článků k 40. výročí schválení zákonů č. 217 a 218/1949 Sb. 1949-1989, Horizont Praha 1989, 305 s. - pdf-ocr