Brněnský informační bulletin NMS

Zpravodaj vydávali od března 1989 členové NMS v Brně

Redakci zastupovali Hana Holcnerová a Vladimír Vyskočil.

V časopise byly pravidelně zveřejňovány seznamy členů NMS, zprávy o akcích a další činnosti NMS.

Samostatné zpravodaje vydávali také zakladatelé NMS (Bulletin Nezávislého mírového sdružení - Iniciativy za demilitarizaci společnosti), členové pobočky v Liberci (Bulletin Nezávislého mírového sdružení v Liberci), členové NMS ve střední Moravě (Zpravodaj NMS střední Morava) a členové NMS na severní Moravě (Zpravodaj NMS severní Morava).

Originály časopisu jsou uloženy v archivu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a v knihovně Libri prohibiti.

zdroj: www.vons.cz

Elektronická verze časopisu byla připravena ve spolupráci Sdružení občanů Exodus a www.vons.cz.

 

1989