Slobodné Slovensko

Časopis Slovákov v zahraničí pre politiku a kultúru 


*     1946 – 1991 ?    *    Mnichov, Köln     *     čtrnáctideník, měsíčních, dvouměsíčník     *


Matúš Černák, Jozef Zvonár-Tieň, Vojtech Bucko, Krištof Greiner, Emil Jamrich, Alojz Krajčovič, Stefan Glejdura, Koloman Murgaš, Fráňo Tiso, Henrich Bartek, Krištof G. Posonius, Arvéd Grébert, Jozef Valach, František Vnuk, Ernest Zatko-Bor, Jozef M. Rydlo, Jozef Soltés, Marian Valach, Ján A. Holý, Ernest Mašat. - Köln: Ústav Matúša Čemáka. - 43 × 30.5 cm, 4-16 s.; č. z r. 1951 47,5 × 31.5 cm; v letech cca 1952-1963 48-50,5 × 35 cni; č. z let 1976-1980 45 × 30,5 cm; od č. 6/83 42 × 29,5 cm. 

Do č. 7/55 vydavatelem Matúš Čemák, u č. 8-12/55 (tj. bezprostředně po smrti M. Čemáka) jako vydavatel uveden redakční sbor, od č. 1/56 vydavatelem Henrich Bartek, od č. 7-8/56 Fráňo Tiso, po obnovení Ústavu Matúša Čemáka. - V 50. a 60. letech místem vydání Mnichov, podnázev Noviny Stovákov v cudzine (Zeitung der Slowaken im Ausland; News of Slovaks in the Abroad nebo Slovaks' Newspaper Abroad). - Podle Dubna bylo vydávání časopisu zastaveno v roce 1965 a obnoveno v roce 1976. - Obnovený titul navazuje také na zaniklý Černákov odkaz. - Podnázvy v záhlaví: 1976-4/79 Predtým Čemákov odkaz, č. 5, 6/79 bez podnázvu, od č. 1/80 Časopis pre politiku a kultúru. - Podnázvy v tiráži: 1976-1977 Noviny Slovákov v cudzine, 1978-1/80 Časopis Slovákov v cudzine (Zeitung der Auslandsslowaken), od č. 2/80 Časopis Slovákov v zahraničí pre politiku a kultúru. - Vychází od r. 1946, v letech 1951-1953 jako čtrnáctideník, v letech 1954-1964 jako měsíčník, po obnovení jako dvouměsíčník.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1955

8. srpen (titulní strana - zavraždění Matúše Černáka čs. komunistickou rozvědkou 5. 7. 1955) - pdf