Altamira

Časopis pro literaturu


*     Bratislava, Košice     *     1983 - 1985     *     ?     *


V letech 1983-1985 jediný samizdatový časopis vycházející v Bratislavě. Periodikum bylo určeno pro intelektuálního čtenáře. Jeho redaktory a vydavateli byli Martin Klein, Ján Langoš a Boris Lazar. Navíc v něm publikovali mj. Tomáš Petřivý a Milan Šimečka. Vyšla tři čísla, která měla průměrně 70 stránek formátu A4 v nákladu kolem 20 exemplářů, rozmnožených na psacím stroji. Vycházely v něm literární práce, kritické články i filozoficko-teologické studie českých a slovenských autorů a četné překlady, mj. z díla Dietricha Bonhoeffera, Etika solidarity kněze Józefa Tischnera (v překladu Jána Langoše a Viliama Mojžiše), úryvky z Lolity Vladimira Nabokova, povídky Isaaca Bashevise Singera a Elieho Wiesela.

zdroj: DANIEL, A. a Zbigniew GLUZA, ed. Slovník disidentů: přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. ISBN 978-80-88292-11-1.

KOMPLETNÍ

[1] - pdf-ocr

[2] - pdf-ocr

[3] - pdf-ocr