Brousek Antonín


* 25. 9. 1941 Praha     † 1. 5. 2013 Jindřichův Hradec


Básník a literární kritik 1962–63 redaktorem poezie v nakladatelství Svět sovětů, 1963–64 v Čs. rozhlasu. 1966–69 redaktor Literárních novin (posléze Literárních listů a Listů), psal i do Plamene, Hostu do domu, Kultury, Knižní kultury, Kulturní tvorby, Tváře (1964–65 člen redakční rady), Divadla, Filmu a doby, Listů KPP, Slovenských pohľadů (Bratislava), Orientace aj.
V září 1969 odjel na stipendium do SRN, emigroval. Studoval slavistiku, germanistiku a srovnávací literární vědu v Tübingen a Berlíně; studia ukončil 1976 prací Sowjetlyrik nach Stalins Tod (1953–1958). V 70. a 80. letech přispíval do exilového Svědectví (Paříž), Listů (Řím), Rozmluv (Londýn), Západu (Ottawa) a Mostu atd. (Bonn). 1973–77 spolupracoval s ruským exilovým Kontinentem, 1977–84 psal do Neue Rundschau (Frankfurt nad Mohanem). 1975–84 stálý spolupracovník Frankfurter Allgemeine Zeitung (Frankfurt nad Mohanem), souběžně Norddeutscher Rundfunk, Hamburk; 1984–89 přispíval do českého vysílání BBC a Deutschlandfunk (Kolín nad Rýnem).
Do 1979 svobodné povolání, 1979–82 a 85–87 lektor českého jazyka a literatury na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Mezitím v Brémách v Ústavu pro výzkum nezávislých společenských hnutí a literatur ve východní Evropě. Od 1987 docent českého jazyka a literatury na univerzitě v Hamburku.
Po 1989 publikoval v Literárních novinách, Výběru z nejzajímavějších knih, Lidových novinách, Tvaru, Světové literatuře, Českém deníku, Prostoru Zlín a Revolver Revue, v níž roku 2001 vyšla sbírka Domovský list parodující texty socialistické poezie. Posmrtně byla jeho poezie publikována mj. v Souvislostech a Prostoru.

s použitím: slovnikceskeliteratury.cz


(sest. AB) Podivuhodní kouzelníci : Čítanka českého stalinismu v řeči vázané z let 1945-55. Purley: Rozmluvy, 1987. 253 s. - pdf-ocr