Antisovětský humor na Litvě

VINCAS MINCEVICIUS

UMORISMO ANTISOVIETICO IN LITUANIA

 

7° della Serie «LITUANIA»

 

Stampato in Urbania nel mese di gennaio 1981 dallo Stabilimento Tipolitografico Bramante a cura della Commissione per la Chiesa del Silenzio  

"In Lituania si ride per non piangere e si piange per non ridere" = "Na Litvě se člověk směje, aby neplakal a pláče, aby se nesmál"

pdf-ocr

 

SERIE «LITUANIA»

Stampata a cura della Commissione per la Chiesa del Silenzio, 61049 URBANIA (Pesaro):

 1. Lituania martire
 2. Cronaca di una persecuzione
 3. Siberia: cimitero del popolo lituano (parte 1a)
 4. Siberia: cimitero del popolo lituano (parte 2a)
 5. Lituania: la Chiesa nella tempesta (parte 1a)
 6. Canti del martirio lituano
 7. Umorismo antisovietico in Lituania

  ŘADA "LITVA"
Vydala Komise pro Církev mlčící, 61049 Urbania (Pesaro):

 1. Litevští mučedníci
 2. Kronika pronásledování
 3. Sibiř: hřbitov litevského lidu (část 1a)
 4. Sibiř: hřbitov litevského lidu (část 2a).
 5. Litva: Církev v období bouřek (část 1a)
 6. Písně o litevských mučednících
 7. Antisovětský humor v Litvě