Přetisk


*     Erlangen     *     1979(?) - 1983(?)     *     nepravidelně     *


Přetisk knih a článků otištěných v ČSSR i v zahraničí bez vědomi autorů, redakcí i nakladatelství. List, který byl určen především čtenářům v Československu, vydával a redigoval Josef Jelínek, spoluredigoval Vlastimil Kemr. Jednotlivá čísla nejsou datovaná, vzhledem k častému dotiskování a následné aktualizaci poslední strany vycházely Přetisky v několika mutacích. - Titulu předcházelo několik vydání neočíslovaných a neoznačených názvem Přetisk.

[Přetisk / Vlastimil Kemr, Josef Jelínek. [Erlangen]: [Josef Jelinek] 30 × 21 cm, 12-39 s. - Přiloženy ediční plány exilových nakladatelství.]

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


6 - Hans hrabě Huyn - Útok , Moskva usiluje o světovládu, 22 s., obsahuje však 255 s. původního vydání (pův. vyd. Společnost pro podporu a přátelství s národy Československa, Muenchen v nakladatelství Konfrontace, Zürich, 1982) - pdf-ocr