American Fund

od 1955 Nový svět

Zprávy


*     Mnichov     *     1950(?) – 1955     *     měsíčně(?)     *


Cyklostylový zpravodaj pobočky AFCR (American Fund for Czechoslovak Refugees) nabízel všestrannou pomoc uprchlíkům, zprostředkovával kontakty, informoval o možnostech emigrace apod. Určen byl československým uprchlíkům v Německu a Rakousku. Na přípravě časopisu se podíleli mj. Ján Papánek a B. S. Hrubý. V některých pramenech je tento list zaznamenán pod titulem Zprávy AFCR. První zaznamenané číslo vyšlo v lednu 1950. V letech 1950 a 1951 nečíslováno, datováno pouze měsícem vydání. Od roku 1952 list číslován. V č. 11-12/1953 uvedeno, že jde o poslední číslo prvního ročníku. V lednu 1955 přejmenován na Nový svět, několik dalších čísel vyšlo v měsíčních a dvouměsíčních intervalech, téhož roku však list zanikl. Archiv Bohemia 1961 zaznamenává jako poslední č. 5/1955. V čísle z února 1955 uveden IV. ročník, zřejmě tedy od roku 1952 se změnou způsobu Číslování bylo zavedeno také nové ročníkování. Bez dalších informací.

American Fund: Zprávy. [München]: [American Fund for Czechoslovak Refugees]. - 30 × 21 cm, 6 s. - Přiložen Emigrační dotazník (2 s.).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1953

11-12 - pdf-ocr

emigrační dotazník - pdf-ocr