Den samizdatu

12. říjen se stal Mezinárodním dnem samizdatu.

Jeho vyhlášení se v pražské knihovně Libri prohibiti 12. 10. 2016 zúčastnili čeští i slovenští autoři, vydavatelé a rozšiřovatelé samizdatových knih a časopisů a audiovizuálního samizdatu z období 70. a 80. let.

Setkání bylo připomínkou roku 1988, kdy se čeští a slovenští vydavatelé samizdatu společně zasazovali za propuštění slovenského samizdatového vydavatele Ivana Polanského (1936-2015), odsouzeného ke čtyřem letům vězení. A to ojedinělým způsobem - 92 jich s uvedením svých plných jmen a názvu samizdatu, který vydávali, napsalo Husákovi: "Činíme totéž co Ivan Polanský. Vyzýváme vás, abyste buď jeho propustili na svobodu, nebo osvědčili důslednost své zvrácené spravedlnosti tím, že uvězníte nás všechny."


Na pražském setkání se přítomní rozhodli vyhlásit 12. říjen Mezinárodním dnem samizdatu. V tento den si budou nadále připomínat všechny, kteří byli nebo i dnes jsou kdekoliv ve světě pronásledováni za autorství literárních či publicistických děl, za šíření svobodných myšlenek a za uchovávání kulturních hodnot.

Svět se v posledních dekádách proměnil, ale stále jsou ve světě země, v nichž se myšlenky nevyhovující státní moci musejí šířit v utajení a s rizikem pronásledování.

Vyhlašovatelé hodlají oslovit další české, slovenské, polské, ruské, maďarské i další vydavatele samizdatu. Poté požádají o součinnost při prosazení Mezinárodního dne samizdatu jako všeobecně uznaného svátku obrany svobody slova a ochrany písemnictví jak ministerstva zahraničních věcí ve svých zemích, kulturní výbory zákonodárných sborů, tak i Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO.


Jako první vykročili 3. 11. 2020 Slováci. Slovensko má Den samizdatu jako Památný den. Gratulujeme, jsou inspirací.

Do zákona o státních svátcích... byl přidán mezi Památné dny mj. 12. říjen - Den samizdatu.

Poslanci Anna Záborská, Anna Andrejuvová, Martin Čepček, Peter Dobeš, Peter Liba, Marcel MiháIik, Zita Pleštinská, Marek Šefčík, Richard Vašečka a Milan Vetrák (všichni Oľano) podali poslanecký návrh (tisk 222, zákon 325/2020) na doplnění zákona 241/1993 o st. svátcích o:
24. červen - Den památky obětí komunistického režimu.
K němu podala poslankyně Anna Andrejuvová pozměňovací návrh, který spolupodepsali Juraj Šeliga, Minika Kavecká, Tomáš Šudík, Andrej Stančík, Marek Šefčík, Marcel Mihalík, Jan Herák, Michal Šipoš, Zita Pleštinská, Gábor Grendel, Eva Horváthová, Lucia Drábiková, Peter Vons a Milan Kuriak (všichni Oľano), kterým doplnila 12. říjen - Den samizdatu.
Hlasování 91-0-26 - Oľano 46-0-0, Sme rodina 15-0-0, ĽS Naše Slovensko 11-0-0, SaS 12-0-0, Za ľudí 7-0-0, Smer SD 0-0-18, nezařazení 0-0-8.
Celkové hlasování o novele 92-2-23 - Oľano 46-0-0, Sme rodina 15-0-0, ĽS Naše Slovensko 12-0-0, SaS 12-0-0, Za ľudí 7-0-0, Smer SD 0-2-15, nezařazení 0-0-8.

K témuž zákonu podali poslanci Anna Remiášová, Milan Vetrák, Jaromír Šíbl, Monika Kozelová a Gábor Grendel (všichni Oľano) jiný návrh (tisk 224, zákon 324/2020) na doplnění o: 21. červen - Den odchodu okupačních vojsk sovětské armády z Česko-Slovenska v roce 1991 a 21. srpen - Den obětí okupace Česko-Slovenska v roce 1968.

Pro úplnost - byl navržen a schválen (tisk 229, zákon 326/2020) také 28. říjen - Den vzniku samostatného česko-slovenského státu jako státní svátek, ale bez pracovního volna. Od doručení návrhů do parlamentu (28.8.) do schválení všech tří novel (3.11.) uběhl pouhý 41 den. Celý zákon 241/1993 vč. novel. Samotná novela o samizdatu 325/2020.

Jako druzí vykročí Češi. Zatím se podařilo, že skupina poslanců podala 15. 12. 2022 poslanecký návrh na Den samizdatu (tisk 354). Vláda s ním vyslovila souhlas 11. 1. 2023 (usnes. 2023/20).byl dokonce zařazen na pořad právě probíhající schůze sněmovny (od 7. 2. 2023), ovšem jako bod 80. Na závěr této schůze 10. 2. 2023 byl bod (spolu s jinými) vyřazen a zařazen na pořad následující schůze od 21. 2. 2023, ovšem již jako bod 89. Totéž se opakovalo ještě mnohokrát, zrovna dnes (8.11.23) je to bod 84. Snad to takto nebude pokračovat i nadále.


Dokumenty

8. 10. 1988 - Dopis kardinála Tomáška manželce Idě Polanské - pdf-ocr

12. 10. 1988 - Vyhlášení Výboru solidarity s I. Polanským - pdf-txt

12. 10. 2016 - Vyhlášení Mezinárodního dne samizdatu včetně jmen - pdf-txt

12. 10. 2016 - Odůvodnění - Deň samizdatu 12. október - pdf-txt

2016 - monitor tisku k vyhlášení - Týden - pdf-txt; ostatní - pdf-txt


Slováci dále každý rok pořádají konferenci/seminář DEN SAMIZDATU na specifické téma, spojené se samizdatem:

2017 - pozvánka pdf-txt

2018 - Necenzurovaný tisk před listopadem 1989 - pozvánka pdf-txt, program pdf-txt 

Tibor Kočík - Samizdaty s poetikou košického undergroundu a "podzemia" - pdf-txt

2019 - Samizdaty a krize komunistického režimu - pozvánka pdf-txt, program pdf-txt

2020 - Samizdaty ve střetu s bezpečnostním aparátem režimu - pozvánka pdf-txt, program dopl. pdf-txt, videozáznam stream ↗

František Mikloško : Zápas a perzekúcie občanov Slovenska pri vydávaní a šírení tlačeného slova (1948 − 1989) - pdf-txt

Miroslav Svoboda : Jak Indián vyučil chlapce - střet bezpečnostního aparátu režimu se samizdatem - pdf-txt

Miroslav Svoboda : Seznámení s portálem scriptum.cz - pdf-txt

2021 Pocta samizdatu - pozvánka pdf-txt, program pdf-txt, videozáznam stream ↗

Konference sa konala 12. 10. 2021 v bratislavské Univerzitní knihovně pod záštitou premiéra E. Hegera. Letos je poprvé 12. říjen slovenským Památným dnem. Kromě příspěvků byla promítnuta ukázka z připravovaného dokumentu o slovenském samizdatu Malý svet pravdy a prezentovány knihy z edice Antológia slovenského samizdatu.

2022 - Ženy v službe samizdatu - pozvánka pdf-txt, program pdf-txt

Pořádal 12. 10. 2022 ÚPN s bratislavskou Univerzitní knihovnou a o.s. samizdat.sk. Vystoupili historici i vydavatelé samizdatové literatury, videoprojekce k 40. výročí vzniku samizdatového časopisu Náboženstvo a súčasnosť, na závěr ocenění žen, podílejících se na vydávaní samizdatů a diskuse u kulatého stolu.

František Mikloško: Hrdinské ženy na Slovensku v 50. a 60. letech pdf-txt

Beáta Katrebová Blehová: Od vydavateľa samizdatu po agenta rozviedky - prípad Miloslava Tačovského pdf-txt. (viz samizdat Nový smer získaný ze soudního spisu)

Michal Holeček: Příběh jedné konverze pdf-txt

Marko Semeš: Samizdat žien a detí - pdf-txt

Mária Sarková a Anna Brezová : Mária Muráňová - pdf-txt

Pavol Hric: Mária Hricová - Samizdat - košický videodabing - pdf-txt

2023 - Literárny a neperiodický samizdat - program pdf-txt, pozvánka pdf-txt

Pořádal 12. 10. 2023 ÚPN s bratislavskou Univerzitní knihovnou a o.s. samizdat.sk. Kromě příspěvků byl promítnut čerstvě dokončený dokumentární film Malý svět pravdy o vydávání samizdatu na Slovensku, bylo předáno ocenění vydavatelům samizdatu a na závěr proběhla diskuse u kulatého stolu, které se účastnili zejména potomci tehdejších vydavatelů.

"Tyto, tenkrát děti, jednak pomáhaly při vydávání, zejména "snášením" (skládání listů za sebou), ale hlavně o tom nesměly nikde říci ani slovo - ani před kamarády, ani před příbuznými, ani před učiteli, ani před faráři. To bylo nejtěžší."

Pavel Matejovič (Trnavská univerzita v Trnave) - Slovenský literárny samizdat 70. a 80. rokov 20. storočia - medzi literatúrou a politickou publicistikou

Ján Budaj - „Autor hoaxov mi napísal, že aj on vydáva samizdat". Úvaha na tému normálnosti

Zuzana Luprichová (Slovenské národné múzeum) - Jozef Oprala, SJ a spolupracovníci. Tlač samizdatov vo Veľkých Bieliciach 1978-89. text pdf-txt, slide pdf-txt

Peter Jašek (Ústav pamäti národa) - Za Orwella do väzenia. Prípad Stanislava Filu z roku 1985

Ján Karásek (Hospodárske noviny) - Samizdat Bachor: Mix absurdity a humoru ako obrana proti totalitnému režimu

Patrik Dubovský (Ústav pamäti národa) - Monotematická samizdatová tvorba Antona Srholca, SDB

Ľudmila Pastierová (Ústav pamäti národa) - V.Z.D.O.R. - Výslovný zákaz ďalšieho opisovania rukopisu (Príhovor na zahájenie výstavy samizdatov)

Dominik Melichar (Masarykova univerzita, Brno) - Hanspaulka literární: k literárnímu a hudebnímu samizdatu hanspaulské komunity 70. a 80. let 20. století.