Věstník / Herald Slovanské podporující jednoty státu Texas (SPJST)

Ústřední orgán Slovanské podporující jednoty státu Texas (SPJST)


*     Fayetteville, později West, dnes Temple     *     1913 -    *    týdně


Prvním vydavatelem spolkového věstníku byla Vydavatelská společnost J. R. Kuběna, Josef Tlapal a Jaro Polák, později list vydávala Česká (slovanská) fraternalistická jednota v Texasu, nyní Slovanská podporující jednota státu Texas (SPJST). Podle Štědronského 1958 jako redaktoři působili J. Tlapal, František Moučka (zazn. 1933), později Štěpán Valčík, podle Dubna 1962 Ludvík O. Hošek, v 60. a 70. letech dle Dubna 1976 Nick A. Morris, později dle Dubna 1978 Rudy F. Šefčík, dnes list řídí Brian Vanicek. Příspěvky v angličtině a češtině. - List byl založen ve Fayetteville v Texasu jako nástupce týdeníku Obzor viz, vydávaného v letech 1891-1912. Podle Linkové a Zahradníčka 1994 vycházel do roku 1967 s hlavním názvem Věstník, od 1968 je hlavní název Herald. Štědronský 1958 uvádí náklad 6471 výtisků v roce 1924, Duben 1962 uvádí aktuální náklad 10 000 výtisků. Miková 1998 i Adresář MZV (2000, str. 154) jej evidují pod názvem Věstník - SPJST Herald, podle Sochora 1998 vychází v anglickém jazyce s jednou stranou českých článků. Vychází dosud (březen 2016) v Temple.

Věstník; Herald: Ústřední orgán Slovanské podporující jednoty státu Texas. - Temple: Slovanská podporující jednota státu Texas. - 27,5-28,5 × 20-22,5 cm, 16-32 s.; sjezdová čísla 64-84 s.; č. z let 1923, 1936 a 1938 37,5-38 × 27 cm.

KNapM: jednotlivá čísla 39/1923; č. 37/1936; č. 14/1938; 1956, 1959-1961, 1966-71, 1974-75, 1980

podle Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 a Jaklová 2010 viz, doplněno.


Stručná historie Věstníku - pdf-txt (anglicky, zdroj www.spjst.org)


ročník 1915

07 - pdf-ocr

ročník 1925

40 - pdf-ocr

ročník 1953

06 - pdf-ocr

ročník 1978

28 - pdf-ocr