Knihovna Křesťanských obzorů


Cyklostylovaný časopis formátu A4 Křesťanské obzory vydával Augustin Navrátil v Lutopecnách čtrnáctidenně v rozsahu 22 - 60 stran v letech 1988 - 1990.

A. Navrátil mimo dalších věcí inicioval v roce 1988 petici Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů, vznášející požadavky na respektování práv věřících občanů a náboženské svobody, kterou podpořil i pražský arcibiskup [František Tomášek]. Stala se jedním z největších občanských protestů proti komunistickému režimu, k němuž se kromě katolíků přidali i příslušníci jiných vyznání a bezkonfesní, podepsalo ji více než 500.000 osob.

Souběžně s časopisem vycházela i Knihovna Křesťanských obzorů:


KOMPLETNÍ

1 - Walter Nigg - Thomas Morus, světec svědomí - 47 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

2 - Novéna k Panně Marii, pomocnici křesťanů - 7 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

3 - Sv. Otec Jan XXIII. - okružní list Pacem in terris (O míru mezi národy a o tom, jak ho nastolit v pravdě, spravedlnosti, lásce a svobodě) - 24 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

4 - Sv. Otec Jan Pavel II. - encyklika Redemptor hominis (Vykupitel člověka) - 32 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

5 - Sv. Otec Jan Pavel II. - okružní list Sollicitudo rei socialis(Starostlivost církve o sociální otázku) - 31 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

6 - Sv. Otec Pavel VI. - dekret Apostolicam Actuositatem (O apoštolátu laiků) - 18 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

7 - Sv. Otec Pavel VI. - okružní list Humanae vitae (O správném řádu sdělování lidského života) - 30 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

8 - Novéna k Panně Marii Pomocnici křesťanů - 8 s. A4, vydání druhé, cyklostyl - pdf-ocr

9 - Sv. Otec Lev XIII. - encyklika Rerum novarum (O dělnické otázce), přel. Bedřich Vašek, přetisk 2. vydání Olomouc 1935, 29 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

10 - Sborník dokumentů z let 1988-89 k devadesátinám kardinála Františka Tomáška - 8 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr
(Stanovisko k 31 bodové petici moravských katolíků - 4. 1. 1988; Dva dopisy o náboženské svobodě - věřícím a vládě - oba 23. 4. 1988; Vyjádření k sdružení katolických laiků Pokoj na zemi - 22. 10. 1988; Pozdrav věřícím k svátku sv. Václava - září 1988; Dva dopisy o občanské svobodě - vládě 20. a 21. 1. 1989; Poselství arcibiskupům a biskupům diecézí spojených úctou k sv. Vojtěchovi - 25. 1. 1989)

11 - Sv. Otec Jan Pavel II. - encyklika Redemptoris Mater (O blahoslavené Panně Marii v životě putující církve) - 44 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

12 - Novéna k Panne Márii, pomocnici kresťanov - 7 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

13 - Dějiny poutního místa Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách (Maria Hilf bei Zuckmantel) - 13 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

14 - Rozhovor na přání se Stanislavem Devátým pro KO, otázky kladl Pavel Záleský + adresy 14 aktuálních politických vězňů s výzvou k zasílání např. pohlednic - 12 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

15 - Sv. Otec Pius XI. - encyklika Divini Redemptoris (O bezbožeckém komunismu; 1937) - přel. Dr. Bedřich Vašek - 24 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

16 - Novéna k svatořečení Anežky České, Devítidenní duchovní obnova - 13 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

17 - Sv. Otec Jan Pavel II. - okružní list Laborem exercens (O lidské práci) - 36 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

18 - Emanuel a Jitka Matyášovi - Filmy a sexuální výchova dětí - 11 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

19 - Sv. Otec Jan Pavel II. - encyklika Dominum et vivificantem (O Duchu svatém v životě církve a světa) - 41 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

20 - P. Prokop Petr Siostrzonek  - Křesťanský pohled na manželství, kurs pro instruktory v oblasti manželství a rodiny - 1990, 6 s. A4, cyklostyl - pdf-ocr

21 - Katharina Zimmer - Život před narozením. Duševní a tělesný vývoj dítěte v matčině těle - 9 s. A4, jehlič. tiskárna - pdf-ocr

22 - Zpráva o rozhovoru Josefa kardinála Ratzingera s italským novinářem Vittoriem Messori  v Brixenu v srpnu 1984 - převzato z Rozmluvy, č. 6, Londýn 1986, přel. Rio Preisner - 35 s. A4 - pdf-ocr