Kohák Erazim


Erazim Václav Kohák 

21. 5. 1933 Praha - 8. 2. 2020 Praha

Od 1948 do 1989 žil v emigraci v USA, kde vystudoval filosofii a religionistiku, které také posléze na Boston University vyučoval. Byl členem vedení exilové sociální demokracie a členem anglikánské církve. Po listopadu 1989 se vrátil do Prahy, kde působil na Filosofické fakultě UK a Filosofickém ústavu AV. Angažoval se též v Českobratrské církvi evangelické a v ekologických organizacích.


Národ v nás, Česká otázka a ideál humanitní v údobí normalizace - 68 Publishers 1978, 208 s. - pdf-ocr