Opium pro lid


*     [Praha]     *     1979 – 1982     *     nepravidelně     *


A.
1. Opium pro lid; zkr. OPL; šéfredaktor LŠD; redakční kolektiv LamSínDal; vydává Hnutí Psychedelických Cikánů v Čechách (1);
4. [Praha]
6. A4
7. 15-60
8. xerox (1); průklep (4); sešito v polokartónu či fotopapíru
9. ilustrace
12. 1-2× ročně
13. 4
14. 1/09-79; 2/10-79; 3/03-80; 4/12-82.

B.
1. Časopis pro literaturu, umění a alternativní hnutí.
2. Obsah (4).
3. Většinou šifry, pseudonymy, anonymy, také plná jména; a) V. Havel; b) S. Dalí, L. Govinda, T. Leary, P. Smith.
4. a) Informace, statě, dopisy, biografie, portréty, poezie, próza, modlitby, rozhovory.
b) Alternativní hnutí a myšlení: psychedclika, (Declaration of Evolution, drogy), heavy metal, underground, hippies, východní náboženství a moudrost (Tibet), příběhy Indiánů, terorismus (U.Meinhofová), astrologie, mystika.
c) Většinou tzv. informativní překlady (z angličtiny); zpracování textů.
7. Srovnej Sado-Maso a Jen pro blázny.

D. Písemná odpověď vydavatele na dotazník (04-89): l.Praha.
2. 20 (1, 2).
3. Xerox (1, 2); potom průklep.
4. Ironická narážka na výrok K.Marxe Náboženství je opium pro lid; s ohledem na psychedelickou orientaci je sám časopis "drogou", která rozšiřuje vědomí čtenáře.
5. Původní představa (měsíčník, xerox, příslušná grafická úprava) mohla být realizována jen částečně (technické problémy); "one-man-magazine". Informace měly být předkládány se stylisticky odpovídajícím designem (na rozdíl od chvatně sešívaných průklepů, běžných v této době). Pohnutky pro vydávání: r.1979 definitivní rozhodnutí skoncovat s tehdejším psaním poezie "do zásuvky" a začít s něčím kompaktnějším, hmatatelnějším. Vnitřní potřeba nenechávat si získané informace jen pro sebe, ale dále je reprodukovat; další impuls představovalo krédo hnutí hippies Do your own thing (srv.č.1), dokázat sobě a ostatním vlastní tvořivou schopnost, časopis jako výraz individuálního kulturního odporu; prolomení informační blokády, zachování vlastní identity; mimo to i jistý způsob udržení "komunikace" s přáteli.
6. Ani koncept ani program, vydavatel sledoval spíše svou intuici a cit. "Redakce" se přikláněla k impulsům, které přicházely výhradně ze světa alternativních hnutí (hippies, underground, psychedelika aj.); inspirace většinou děním v USA a Velké Británii; proto jako prameny většinou publikace odtamtud. Do časopisu se zásadně neměla zahrnovat vlastní poezie či próza; výběr textů závislý na tom, co bylo právě k dispozici; grafická úprava se vytvářela spontánně.
8. Přátelé, známí.
9. Přímé předávání jako dar.
10. + 11. -
15. Zdarma, jako dar.

zdroj: Posset 1993 viz


1979

1 - září - pdf-ocr

2 - říjen - pdf-ocr

1980

3 - březen - pdf-ocr

1982

4 - pdf-ocr