CAD Press


*     Praha, Bratislava     *     1980 - dosud (2023)     *     nepravidelně     *


V letech 1977-1978 rozšiřovali František Hrabal (*1952, vystupoval též jako F. [Fero] H. Richard) a Jiří Wolf (*1952) protirežimní strojopisné letáky, požadující mj. rozpuštění Národní fronty, zrušení cenzury, umožnění návratu exulantů, svobodné volby, neutralitu ČSSR apod. Činili tak jménem zřejmě fiktivního Výboru proti diktatuře (Committee against Dictatorship, zkr. CAD, Wolf tuto zkratku vysvětloval jako Czechoslovakia agentura dokument). V roce 1978 byli oba zatčeni a odsouzeni k tříletému trestu odnětí svobody; Hrabal byl v březnu 1979 zaevidován jako spolupracovník StB a v prosinci téhož roku z výkonu trestu podmíněně propuštěn. „Agentura" CAD Press vznikla počátkem roku 1980, o rok později se však František Hrabal přestěhoval do Bratislavy a další vydavatelskou činnost vyvíjel zde; zkratka názvu je v jeho publikacích vysvětlována též jako Committee against diktatur.

Knižní publikace CAD Pressu vycházely ve formátech A4, A5 i jiných (častěji rozměr 22 × 21 cm), sešívačkou byly sešívány do polokartonových či papírových desek, někdy polepených plátnem či graficky upravených. Zpočátku šlo o strojopisy rozmnožené standardně přes uhlový papír, od poloviny osmdesátých let Hrabal užíval elektronický psací stroj Robotron, který umožňoval zalamovat text do bloku, a svazky rozmnožoval pomocí cyklostylu, kopírky a v menší míře také ormigu (získával tak 50-100 kopií). Později byly některé publikace množeny ofsetem (Hrabal uvádí, že šlo o stroje v majetku státních podniků) a jejich náklad dosahoval až 500 kopií (týká se i časopisecké produkce a především reedic dříve vydaných titulů). V období do roku 1989 je doloženo 28 knižních svazků včetně případných druhých a výjimečně třetích vydání (jednotlivá vydání téhož titulu se často graficky liší). Produkce byla tříděna do několika řad.

Do edice Periskop (1986, doložen 1 sv.) byla zařazena kniha Karla Drbala a Zdeňka Rejdáka Perspektivy telepatie.

Řada Dokumentace (1981-1983, doloženy 2 sv.) přinesla knihu Jiřího Wolfa Stručná zpráva o poměrech v NVÚ Minkovice, motáky z vězení Zločin proti lidskosti a Motáky.

V knižnici Beletria (1981, doložen 1 sv.) se objevila jednoaktovka pseudonymního Miloše Čepkaše Šašovia.

Nejvýznamnější edicí byla řada Světové duchovní proudy (od 1986, doloženy 4 sv.), orientovaná na východoasijskou kulturu a náboženství, především na zen-buddhismus (vyšly zde dva svazky antologie textů světových i českých autorů Zen; sv. 3-6 vyšly v totožné úpravě již oficiálně v devadesátých letech).

zdroj: Přibáň 2018 viz, doplněno


Edice Dokumentace

17. - Jiří Wolf : Motáky - (Zpověď, Noc kouzel, O štěstí, Malé popovídání, O pravdě, Vánoční zastavení, Víra v člověka) - pdf-ocr

18. - Stručná zpráva o poměrech v NVÚ Minkovice - pdf-ocr


Bez označení

F. H. Richard - Básně z pokleku - pdf-ocr