Naše hlasy

Nezávislý československý týdeník.

od 1981 - Nezávislý časopis pro Čechy a Slováky.

od 1988 - Nezávislý časopis pro Čechy, Moravany, Slezany a Slováky.

 

*     Toronto     *     1955 – 1990     *     týdně, zřejmě od 1974 čtrnáctidenně, později nepravidelně     *

 

Zpravodajský týdeník založil a vydával Jiří Hlubůček ve spolupráci s tiskárnou Litera Printing, jejímiž vlastníky byli Josef Kuřil a Ladislav Průdek. Jako vydavatel listu uváděn Our Voices Publishing and Printing. Od roku 1974 list vydával Milo Komínek (v té době se také výrazně zhoršila grafická úprava listu), zřejmě od 1978 ve svém nakladatelství Moravia Press, od 1989 Moravia Publishing. Přesné složení redakce od vzniku listu se nepodařilo rekonstruovat; zpočátku list redigovali J. Hlubůček, J. Kuřil a L. Průdek. Duben 1962 uvádí tuto redakční radu: Jiří G. Corn (předseda), Antonín Večeřa (tajemník), J. Hlubůček (manažer), dále Josef Čermák, Mario Hikl, Karel Jeřábek, L. Průdek, Stanislav Ředina, Hugo Slípka a Jiří Škvor. V 60. letech redigoval J. Čermák, od 1970 v redakci působili Jiří Peterka a M. Komínek, od roku 1972 zřejmě též Jan Dočkálek a Vladimír Stržínek. Od července 1972 list řídila redakční rada, jejímž předsedou byl pozdější vydavatel a šéfredaktor (od 1978) M. Komínek. List byl původně koncipován jako zpravodajský týdeník, v němž převažovaly informace o krajanském životě, kulturní témata, objevovalo se samozřejmé i politické zpravodajství. Koncem šedesátých let vzhledem k vývoji v ČSSR přibývalo i politických komentářů. List měl mnoho stálých i příležitostných přispěvatelů: v 60. letech zde publikovali mj. Václav Majer, Ján Papánek, Ferdinand Peroutka, Joza Procházka, Ladislav Radimský, Jindřich Středa, Z. Šelepa, František Třešňák, S. Velinský, Miloslav Zlámal, M. Zvára, od 70. let mj. Josef Kratochvil, Milan Křesadlo, Miloš Zelka aj. V 80. letech se list profiloval jako výrazné pravicový časopis, obměnil se i kruh pravidelných dopisovatelů: Stanislav Brzobohatý-Berton, Josef Kalvoda, Josef Novák (Salcburk), Fred Schwarz, Milan Zelený aj.

V rámci pravidelného čtení na pokračování v letech 1970-71 publikovány mj. kniha M. Komínka I pod oblohou je peklo a chlapecký román Jaroslava Foglara Hoši od Bobří řeky. Naposledy je doloženo číslo 4- 5 ze 14. dubna 1990. Od roku 1990 týž vydavatel vydával v Kanadě a v Československu časopis Svědomí-Naše hlasy (viz Svědomí). Duben 1962 uvádí aktuální náklad 5000 výtisků.

Naše hlasy: Independent Czcchoslovak Weekly: Nezávislý československý týdeník / Jiří Hlubůček, Ladislav Průdek, Josef Čermák, Josef Kuřil, Mílo Komínek. - Toronto: Our Voices Publishing Co. - 48,5 × 32 cm, 4-24 s.; od č. 46-47/73 47 × 32 cm; č. 28/55 33,5 × 24,5 cm, 4 s.; zvl. č. 1967 30,5 × 23,5 cm, 98 s. Od č. 46/73 změna podnázvu na Nezávislý týdeník pro Čechy a Slováky, Independent weekly for Czechs and Slovaks. - Počínaje č. 1/74 český podnázev chybí, anglický sc mění na Weekly newspaper of Czechs and Slovaks. - Další podnázvy: „Our voices" - Independent weekly newspaper of Czechs and Slovaks; Independent newspaper for Czechs and Slovaks — Nezávislý časopis pro Čechy a Slováky; „Our voices" - Independent newspaper for Czechs, Moravíans, Silezians and Slovaks - „Naše hlasy" - Nezávislý časopis pro Čechy, Moravany, Slezany a Slováky. - Od č. 1/74 jako vydavatel uváděn Milo Komínek, asi od roku 1978 vydavatelem Moravia Press Ltd., od roku 1989 Moravia Publishing Inc. V roce 1967 vyšlo zvláštní číslo v angličtině; u části nákladu odlišná obálka. - Časopis personálně spjat s tituly Vězeň (viz) a Svědomí (viz).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

 

1967

21-22 - pdf-ocr