Hlas domova 1950-65

Zprávy pro Čechy a Slováky v Austrálii a na Novém Zélandě - od 1950

Kulturní věstník, Májový přehled - 1951

Československé noviny - od 10/1955

 
*     Melbourne     *     1950 - 1979     *     čtrnáctidenně
 
 
Zřejmě nejvýznamnější český list na australském kontinentu založil a zpočátku redigoval Josef Rýpar (za spolupráce Informační služby svobodného Československa FCI). Od července 1951 list vydával a redigoval František Váňa; na redakční práci se dále podíleli členové redakční rady (dle Dubna 1962) Michal Cigler, Karel Janovský, Václav Michl (publikoval zde pod jménem Junius), R. Toman Karel Wendl. List vznikl původně nikoli jako periodikum, nýbrž jako tzv. hromadný dopis: australské zákony totiž tehdy nepřipouštěly vydávání periodik v jiném jazyce než v angličtině. První číslo vyšlo 15. ledna 1950, ovšem i tuto formu existence listu australské úřady záhy znemožnily; poslední číslo neoficiálního čtrnáctideníku vyšlo 15. srpna 1950. První oficiální číslo vyšlo až 23. července 1951. V mezidobí však redakce vydala nejprve vysvětlující oběžník (zřejmě na přelomu srpna a září 1950), poté neperiodické tisky Zpravodaj (7.3.1951, srov. Informační oběžník). Májový přehled (květen 1951, jako vydavatel uvedeno Československé národní sdružení ve Victorii, v tiráži uvedena adresa jednatele sdružení Miroslava Volného, autorem úvodníku byl zřejmě V. Michl) a Kulturní věstník (2. července 1951, redigoval V. Michl). Legalizovaný HD vycházel s novým číslováním a ročníkováním bez návaznosti na původní hromadný dopis jako rozmnožený strojopis, od května 1955 (č. 10) jako tištěný list novinového formátu. Byl především zpravodajským listem; zpočátku převládaly drobné zprávy z domova i exilu, objevují se rovněž podrobné informace o krajanských spolcích v Austrálii. V prvních ročnících část čísla vycházela v angličtině. Podstatnou součástí listu byla příloha Cesta (jako redaktoři uvedeni Václav Jun Josef Los), obsahující rozsáhlejší publicistické a zejména kulturní příspěvky: vedle původní exilové tvorby, k níž se redakce často stavěla kriticky, se objevovaly ukázky z předmnichovské a  předúnorové literatury (mj. K. Čapek, V. Dyk, J. Hora), pozornost byla ale věnována i literatuře poúnorové a soudobé světové (V. Michl), často se objevují epigramy glosující situaci doma, ale i v exilu (bývá pod nimi podepsán Karel Jes, event. šifra - jes - ). Po přechodu na novinový formát se obsah listu mírně proměnil. Zůstala zachována zpravodajská koncepce (nyní v rubrikách Československo ve zkratce, Krátce z exilu, Ze dne na den, Čechoslováci v zahraničí), nechybí sportovní zpravodajství z domova a ze světa (řídil v Mnichově Karel Janovský) a rubrika sledující sport a krajanský sport v Austrálii. Důležitá byla rubrika Přátelé hledají, zprostředkovávající informace o Češích ve světě. Nechybějí politické komentáře, stati a úvahy (původní i převzaté). Nadále list sleduje domácí i exilovou kulturu, průběžně a důsledně také novinky světové beletrie i literatury faktu. V šedesátých letech se často objevovaly ukázky z domácí tvorby (mj. Karel Michal, Josef Škvorecký), v roce 1968 list uveřejňoval anonymní Dopisy z Prahy a zpřístupňoval tak čtenářům aktuální zprávy o vývoji doma. V další průběžné rubrice redakce zařazovala původní čtení na pokračování. V sedmdesátých letech HD věnoval pozornost exilové politice a uveřejňoval Zprávy Rady svobodného Československa, nově vzniká rubrika Kalendář Hlasu domova (red. Jarka Vlčková). List se vždy opíral o stálý a relativně úzký okruh spolupracovníků redakce a stálých přispěvatelů (viz výše). V prvních ročnících autoři často publikovali pod šiframi, případně pseudonymy. V šedesátých a sedmdesátých letech přispívají kromě výše uvedených mj. Marcela Čechová, Jaroslav Hutka, Martin Kvetko, Aleš Nebeský, Alois Rozehnal, Jiří Sýkora, Jaroslav Strnad (též pod pseud. Jaroslav Kujeba) a Jiřina Zacpalová, příležitostně se objevovaly i články Ferdinanda PeroutkyLadislava Radimského Pavla Tigrida. Příspěvky též ve slovenštině a angličtině. List zanikl na konci roku 1979.
 
Literatura: 25 let Hlasu domova 1950-75 (sborník, Melboume 1975)
 
Hlas domova: Československé noviny: Free Czechoslovak Newspaper Josef Rýpar, František Váňa, Václav Michl, Karel Weiult. Riehmond: František Váňa. 26 × 20,5 cm, 7-34 s.; od č. 10/55 34,5-38 × 27-28 cm, 6-24 s. U č. 1-12/51 adresa redakce Caulfield, od č. 1/52 Richmond. V roce 1975 vyšel zvláštní sborník k příležitosti 25. výročí vydavatelské činnosti Hlasu domova, československých novin v Melbourne. Titul začal vycházet v Melbourne, první čísla roč. 1950 vydával Josef Rýpar za spolupráce Informační služby svobodného Československa (FCI). Podnázev u čísel z roku 1950: Zprávy pro Čechy a Slováky v Austrálii a na Novém Zélandě. Od č. 1/51 do č. 9/55 podnázev chybí. Od č. 2/72 změna anglického podnázvu na Czechoslovak newspaper. Od čísla 10/55 došlo ke zvětšení formátu, tisku i celkové úpravy. Chybné číslování u č. 7, 21/69; 18/73. Hlas domova vychází od roku 1950, číslo 25-26/79 je poslední, jím vydávání tohoto periodika konči. Do poloviny roku 1955 měl titul neperiodickou přílohu Cesta.
 
Kulturní věstník Václav Michl, Miroslav Volný. Melbourne: Československé národní sdružení ve Victorii. - 26 × 21 cm, 14 s. - V tiráži č. květen '51 je uvedena adresa jednatele sdružení (Miroslav Volný, Brunswick), v tiráži červenec 51 je uvedena adresa kulturního referenta (Václav Michl, Caulfield). Č. květen/51 má název Májový přehled. Příspěvky v češtině a slovenštině.
 
zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

 

Sborník Hlas domova 1950 – 1975 k 25. výročí vydavatelské činnosti Hlasu domova - pdf-ocr

 

1. část  - 1950 – 1965 (systém Drupal neumožňuje mít všechny ročníky Hlasu domova na jedné stránce - technická pozn. MS)

dohromady KOMPLETNÍ

 

1950

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr, jiný přepis pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr

1951

Májový přehled - květen 1951 - pdf-ocr
Kulturní věstník - 2. 7. 1951 - pdf-ocr
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - s přílohou Cesta - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - s přílohou Cesta - pdf-ocr

1952

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - s přílohou Cesta - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - s přílohou Cesta - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25 - pdf-ocr
26 - s přílohou Cesta - pdf-ocr

1953

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - s přílohou Cesta - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - s přílohou Cesta - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - s přílohou Cesta - pdf-ocr
22 - var. 1 -  pdf-ocr
22 - var. 2 -  pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25-26 - s přílohou Cesta - pdf-ocr

1954

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - s přílohou Cesta - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - s přílohou Cesta - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25-26 - s přílohou Cesta - pdf-ocr

1955

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - s přílohou Cesta - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25-26 - pdf-ocr
 

1956

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25-26 - pdf-ocr

1957

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25-26 - pdf-ocr

1958

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25 - 26 - pdf-ocr

1959

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25-26 - pdf-ocr

 

1960

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25-26 - pdf-ocr

 

1961

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25-26 - pdf-ocr

1962

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25-26 - pdf-ocr
 
1963
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25-26 - pdf-ocr

1964

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25-26 - pdf-ocr

 

1965

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25-26 - pdf-ocr