Dialog - nabídk. list

Knihy, které vyjdou

Česká a slovenská literatura mimo Československo

Zápisník pro naše zákazníky aj.

Tschechische und Slowakische Bücher in Vorbereitung

Czech Books in preparation

 

*     Frankfurt n. M.     *     1977-1994(7)     *     nepravidelně     *

 

Nabídkový list knihkupectví Dialog vydávaný a redigovaný majitelem knihkupectví Václavem Horou. Časté změny názvů, podtitulu, rozsahu i formátu. Číslování kontinuální do roku 1980, od 1981 podle ročníků. Zpočátku nepravidelná periodicita (zhruba 2x ročně), od 1981 vycházel zhruba jednou za měsíc, záhy opět volněji a nepravidelně. První číslo vyšlo pod názvem Dialog Digest ve dvou verzích (zkrácená a obsáhlejší) jako nabídkový list, později se stal DD „albem" výstřižků článků o čs. literatuře v zahraničních periodikách, později pod názvem Dialog znovu nabídkový list. V roce 1982 též název Zápisník Dialog, po roce 1990 též název Dialog informuje. Pod názvem Dialog über die osteuropäische Literatur in deutschsprachiger Presse vycházel dále v němčině časopis novinových recenzí (doložen 1980-81). Na jaře 1985 a na podzim 1986 vyšel nabídkový list rozšířený o výběr literárních příspěvků z Práva lidu jako zvláštní příloha Práva lidu.

Dialog: Česká a slovenská literatura mimo Československo / Václav Hora. - Frankfurt/M.: České knihkupectví Dialog.-42x30 cm, 30x21 cm, 21 x 15 cín, 21 x 10 cm, 2-60 s. - Ediční plány, popř. nabídkové katalogy exilových knih. - Časté změny názvů, podnázvů, formátů i obsahu. - Č. 1/77 s názvem Dialog-Digest: Nabídkový list - Bücherliste vyšlo ve dvou verzích (zkrácená a obsáhlejší). - 1 č. bez ozn./[80J vyšlo jako příloha Zpravodaje, 2. č. bez ozn./[80| v němčině (Film Literatur in Deutscher Presse). - Č. 84/85 je katalogem knih, které měly vyjít v Československu v letech 1984-1985. - Podnázev též v němčině (Tschechische und Slowakische Bücher in Vorbereitung) a angličtině (Czech Books in preparation). - Č. bez ozn./85 vyšlo pod názvem Russische Bücher. - Č. 3/85 vyšlo v němčině pod názvem Judaica. Č. 1/88 je nabídkový list polských knih a kazet. - Číslo 2/94 v němčině, obsahuje nabídku bohemik a pragensií s podnázvem Bohemica-Bücher. - Č. 12/88 a jaro/90 neúplná. - Dále přiloženy materiály knihkupectví Dialog.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

 

1980

7 - pdf-ocr

 

1984

[bez ozn..] - pdf-ocr

1985

jaro - pdf-ocr

1986

podzim - pdf-ocr

1988

11pdf-ocr
14 - pdf-ocr
 

1989

2pdf-ocr
6 - pdf-ocr
 

1990

jaro - pdf-ocr

1991

1 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
 

1992

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr