Jana Petrová - Zapomenutá generace


Nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku v 80. letech 20. století


"KSČ bez uzardění ... manipulovala s důstojností, právy i myšlením občanů."


Diplomová práce (2011 FHS UK Praha) vydaná i knižně, navázala na práci diplomovou a rigorózní (2004 a 2005 FF ZČU Plzeň). Popisuje občanské aktivity nezávisle smýšlejících skupin na Plzeňsku. V každé kapitole je celospolečenský a také regionální popis, zvlášť je popsán místní disent a vydávání samizdatů.

PETROVÁ, Jana Zapomenutá generace 80. let 20. století: (nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku). Vyd. 1. Plzeň: Jana Petrová ve spolupráci se Sdružením občanů Exodus, 2009, 155 s., 46 s. obr. příl. ISBN 978-80-254-4112-1.

celý text práce - pdf-ocr


Obsah 

Církev
Hudební alternativy - underground, písničkáři, Jazzová sekce, punk rock a nová vlna
Skauting
Tramping - Porta
Ekologie
Plzeňský disent
Samizdat - rozmnožovací techniky, knižní edice a publikace, katolický, trampský a skautský samizdat, kreslený humor, knihy zakázaných autorů, periodika, spolupráce