Jozef Roman - Křesťanská samizdatová literatúra po roku 1968


Diplomová práce Jozefa Romana, SVD , obhájená v roce 1997 na Trnavské univerzitě, Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku Aloisianum. 49 stran.


Obsah:

1. Úvod
2. Definícia a dôvody vzniku samizdatovej literatúry
3. Rozdelenie a druhy samizdatu
3.1. Rozdelenie podľa obsahu
3.2. Samizdaty podľa pôvodu
3.3. Vydávaný náklad
3.4. Periodicita
3.5. Technológia vydávania
4. Literatúra vydávaná v zahraničí
4.1. Zdroje zahraničnej literatúry
4.2. Spôsoby pašovania
5. Neperiodické samizdaty
6. Periodické samizdaty
7. Záver
Použitá literatúra

 

plný text