Národní politika


*     Mnichov     *     1969 - 1992     *     měsíčně     *


Konzervativní měsíčník vydával a redigoval od roku 1969 do své smrti v roce 1985 Miloš Svoboda , podle informace J. Dreslcra potom číslo z prosince 1985 redigoval Milan Kubes , od ledna 1986 do března 1989 Jaroslav Dresler , později Eliška Kotrbová-WagnerováAleš Novotný (tiráž uvádí jméno manželky původního vydavatele Alžběty Svobodové , která převzala vydávání listu).

Pravicové orientovaný list se od počátku hlásil k předchozím aktivitám svého vydavatele (tedy k Integrálu a k Českým listům), název však odkazuje k deníku vycházejícímu doma v letech 1883 - 1945. Měsíčník přinášel zejména materiály zpravodajské, a to jak z prostředí exilového, tak z domova i ze světa (zvláště v době polské krize na počátku 80. let). Přestože vznikl v roce 1969, autorské zázemí nacházel zejména mezi příslušníky poúnorové emigrační vlny. Stavěl se tedy kriticky ke komunistickým prominentům, kteří odešli po srpnu 1968 do exilu (jak bylo obvyklé, zejména vůči Jiřímu Pelikánovi), na druhé straně tak nečinil bezvýhradné (publikační možnost i zastání zde našel např. Luděk Pachman ). Oproti jiným pravicovým periodikům se NP pozitivně stavěla ke vzniku Charty 77, zařazovala její prohlášení a stanoviska, v 80. letech přebírala sdělení VONSu. Objevovaly se i zprávy o činnosti Rady svobodného Československa, často s připojenými polemickými ohlasy. Redakce se nebála žádných kontroverzních témat (např. historickým okolnostem a soudobému stavu česko-německých vztahů), diskusní příspěvky zařazovala do rubriky Demokracie, toť diskuse. V letech 1982/83 se redakce pokusila zorganizovat politické sjednocení programů různých exilových politických i nepolitických subjektů v „Hnutí za Nové Československo", jehož jednatelem se stal M. Svoboda; ohlas tohoto kroku však neumožňoval politicky efektivní činnost.

Součástí zpravodajské koncepce měsíčníku bylo i zpravodajství kulturní (v rubrikách obměňovaného názvu Kulturní zápisník apod.), které přinášelo informace o činnosti a plánech zejména umělců v exilu, o novinkách exilových vydavatelství í rozsáhlejší materiály a recenze; o kulturní rubriku autorsky nejvíce pečovali Jaroslav Dresler (od 1989 na pokračování publikovány jeho memoáry Rejdyjo) a Antonín Kratochvil . Sportovní zpravodajství se zabývalo především domácí sportovní scénou, zejména zpočátku ale také činností exilových sportovních klubů a jejich výsledků. Informace z redakčního zákulisí i redakční stanoviska k různým, obvykle exilovým problémům se objevovala v rubrice Z redakčního zátiší. Prostor měla í humoristická rubrika, různá krajanská sdělení, plošná i řádková inzerce. Kromě výše uvedených do NP přispívali mj. Jan Beneš, Zbyněk Čeřovský, Sidonia Dědinová, Viktor Fischl, Igor Gejer, Miloň Habr, Karel Hádek, Vilém Hejl, Libor Koval, Karel Kryl, Milan Kubes, Jiří Lederer, Karel Mácha, Ivan Medek, Antonín Měšťan, Ján Mlynárik, Jiří Morava, Vladimír Nepraš, Aleš Novotný, Jan Ryba (vl. jm. Vladimír Šetina), Jan Schneider, Pavel Stiller, Rudolf Ströbinger, Ivan Sviták, Vladimír Škutina, Karel Trinkewitz, Olga Valeská, Jan Vladislav a Josef Vojvodík , z domácího samizdatu list přebíral materiály z Informaci o Chartě 77 a články a fejetony např. Rudolfa Battěka, Jiřího Rumla a Ludvíka Vaculíka .

Součástí NP byla od října 1969 příloha Zvon (původně samostatný titul) s podtitulem Oběžník české sociální pomoci v Německu, od 4/1972 s podtitulem Oběžník Českého ústředního svazu v Německu. Zpravodajství o činnosti vydávající organizace poskytoval zpočátku zejména Peter Fischer , v 80. letech už je obtížné rozlišovat mezi obsahem hlavního listu a jeho přílohy. NP zanikla rozhodnutím vydavatelky 6. číslem v roce 1992.

Národní politika : Informace - Kultura - Politika - Sport: list československých krajanů v zahraničí / Miloš Svoboda, Alžběta Svobodová, Aleš Novotný. München: Miloš Svoboda. - 43 × 30,5 cm, 6-12 s. - Od č. 1/89 podnázev Nezávislý měsíčník - Informace - Kultura - Politika - Sport. - Od roku 1986 vydavatelkou Alžběta Svobodová. Titul má od října 1969 přílohu Zvon (dříve samostatný titul) s podnázvem Oběžník České sociální pomoci v Německu, od č. 4/72 změna podnázvu na Oběžník Českého ústředního svazu v Německu, číslování podle měsíců. - V r. 1972 je č. 1 omylem označeno rokem 1962, taktéž v r. 1973 je č. 11 označeno rokem 1963.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, doplněno


úvodní dopis 16. 3. 1969 - pdf-ocr

1969

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1970

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1971

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1972

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1973

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1974

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1975

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1976

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1977

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1978

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1979

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1980

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1981

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1982

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1983

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1984

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1985

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1986

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1987

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1988

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1989

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1990

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1991

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1992

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr