Západočeskej průser

1987 - 1988     *     Sokolov

Vydavatel Tomáš Kábrt ze Sokolova. Časopis vydával sám v asi deseti exemplářích. Množil jej částečně na kopírovacím stroji ve skladu Hnědouhelných dolů a briketáren, kde pracoval jako zásobovač. Po odhalení jeho vydavatelské činnosti začala chodit předvolání k výslechům na StB, rovněž tak byl nucen změnit zaměstnání. Vykonával pak práci závozníka a byl pod neustálým dohledem StB. Název časopisu odvodil autor od tehdejší situace v západních Čechách, kterou chtěl šířením svobodných myšlenek měnit. Autor se podílel i na vydávání dalšího samizdatového periodika Stres (Karlovy Vary) a přispíval též do pražského Vokna.

„ZP je pro všechny mladý lidi, ne jenom pro tebe! Nenech ho hnít doma a dej ho dalšímu příteli lidový četby.“

Formát A4, psaný převážně průklepem, částečně xerox, sešitý v papírových deskách. Rozsah 31 - 45 stran, fotografie, ilustrace.

Obsah: převážně autorská literární tvorba: poezie, próza, písňové texty, fejetony, reportáže, zprávy o hudebních akcích a koncertech a komentáře k nim, fotografické a kreslené reprodukce. Mj. uveřejněna vzpomínka autora K. na rok 1977, kdy ve škole, jako třináctiletý, podepsal protest proti Chartě 77, zakončená dodatečnou omluvou za tento čin. Uvedeny jsou také úryvky z převzatých autorů (Alexandr Solženicyn, Ferdinand Peroutka).

Podle: PETROVÁ, Jana. Zapomenutá generace 80. let 20. století: (nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku). Vyd. 1. Plzeň: Jana Petrová ve spolupráci se Sdružením občanů Exodus, 2009, 155 s., [46] s. obr. příl. ISBN 978-80-254-4112-1.

 

ročník 1987

ročník 1988